Lasten ja nuorten liikunnan ohjaus

Koulutus kehittää opiskelijoiden valmiuksia suunnitella ja toteuttaa lapsilähtöistä liikuntakasvatusta. Tavoitteena on, että ohjaaja huomioi lapsen taito- ja kehitystason ja osaa suunnitella ryhmän toiminnan niistä lähtökohdista. Opinnot sisältävät teoriatietoa ja käytännön harjoituksia alan asiantuntijoiden johdolla. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja sen laajuus on 15 osaamispistettä.

Koulutuksen tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijat omaksuvat uuden oppimiskäsityksen osana omaa oppimisprosessiaan sekä pystyvät soveltamaan sitä lasten liikuntakasvatukseen. Opiskelijat omaksuvat sekä teoriatietoa että käytännön taitoja voidakseen suunnitella ja toteuttaa lapsilähtöistä liikuntakasvatusta.

Opiskele työn ohessa
Koulutus sisältää viisi lähijaksoa (pe-su) Vierumäellä ja se toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Laajuudeltaan koulutus on 15 osaamispistettä.

Syksyllä 2016 alkavan koulutuksen lähijaksot Vierumäellä (pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin):

  1. jakso 23. – 25.09.2016
  2. jakso 18. – 20.11.2016
  3. jakso 13. – 15.01.2017
  4. jakso 10. – 12.02.2017
  5. jakso  07. – 09.04.2017

Oppisisällöt
• fyysinen ja psyykkinen kehitys
• motoriikka, perusliikkeet, liiketekijät
• kohtaaminen / vuorovaikutus
• oppiminen ja opettaminen
• ohjaajana kasvaminen

Oppisisältöjä tullaan käsittelemään alan asiantuntijoiden johdolla.

Haku
Lähetä vapaamuotoinen hakemus 31.8.2016 mennessä sähköpostilla osoitteeseen jaakko.lattu@vierumaki.fi

Koulutuksen hinta
Koulutuksen hinta on 860 euroa. Se sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalin lisäksi lähijaksojen majoituksen ruokailuineen Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä.