Ajankohtaista

Haaveena opiskelupaikka liikunta-alalta?

Liikunta-alaa voi opiskella korkea-asteella yliopistossa, ammattikorkeakoulussa sekä toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa.

Liikunta-alan oppilaitoksiin hakeutuu vuosittain suuria määriä opiskelijoita, esimerkiksi viime vuonna alalle hakeutui 4612 henkilöä, joista 628 hakijalle avautui koulutuspaikka eri oppilaitoksissa (lähde OPH). Yhteensä 3984 hakijaa jäi ilman koulutuspaikkaa.

Liikunta-alan pääsykokeissa testataan monipuolisesti hakijoiden soveltuvuutta koulutusohjelmiin. Pääsykokeissa merkittävässä roolissa ovat yksilön ohjaus- ja liikuntataidot. Ammatillisen koulutuksen koulutusaloilla pääsykokeissa testataan ohjausta, vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä hakijan alalle suuntautuneisuutta harrastusten tai urheilumenestyksen perusteella.

Liikunta-alan pääsykokeisiin valmistautuminen

Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä järjestetään neljän kuukauden mittainen liikunnanohjauksen peruskurssi, joka toimii useille opiskelijoille ponnahduslautana liikunta-alan koulutukseen. Kurssilta opiskelija saa liikunta-alan koulutuksiin tähtäävää pääsykoevalmennusta ja kurssi on monipuolinen opetuskokonaisuus eri liikuntalajeista pesäpallosta taitoluisteluun. Kurssilla opiskellaan ja harjoitellaan esiintymiseen, vuorovaikutukseen ja ohjaamiseen liittyvää sisältöä sekä tehdään työelämän kanssa yhteistyössä eri kohderyhmille, kuten lapsille, työikäisille ja ikääntyneille toteutettuja liikunnanohjaus- ja opetusharjoitteluja.

Liikunta-alan ammattilainen

Liikunta-alan toimijoiden kirjo on laaja ja alan koulutuspaikkoja on rajoitetusti hakijamääriin suhteutettuna. Vuonna 2013 julkaistussa ’Liikunta ja urheilu, osaamistarpeet ja työllisyys’ selvityksessä todetaan, että 40% alalla työskentelevillä ei ole ammatillista tutkintoa ja liikuntapalveluissa työskentelevien ammatillisen koulutuksen kirjo on laaja. Korkeintaan 15 % alalla työskentelevistä on opetushallituksen hyväksymä liikunta-alan ammatillinen tutkinto.

Koulutus luo pohjan liikunta-alalla toimimiseen. Liikunta-alalle hakeutuvilla ei välttämättä ole tietoa mahdollisuuksista valmistautua pääsykokeisiin tai saada tietoa koulutuksen sisällöistä, jolloin koulutukseen pääseminen hankaloituu entisestään.

Muiden alojen valmennuskursseja on tarjolla monialaisemmin sekä monet eri alojen valmennuskursseista perustuvat kirjallisen sisällön omaksumiseen. Liikunta-alan valmennuskursseilla keskiössä ovat omat liikuntataidot ja niiden kehittäminen, joita voi harjoitella systemaattisesti ammattitaitoisessa liikunta-alan ympäristössä esim. urheiluopistoissa.

Haku liikunnanohjauksen peruskurssille on avoinna 20.12. saakka. Hae mukaan!

Lisätietoa:

www.vierumaki.fi/lop

Hannele Kaperi
opettaja, Suomen Urheiluopisto
p. 050 4656782
hannele.kaperi@vierumaki.fi