Ajankohtaista

Haku Salibandyakatemiaan on alkanut! Hae mukaan 10.4. mennessä.

Vierumäen Salibandyakatemia on tarkoitettu urheilu-uraa tavoitteleville salibandyn A- ja C-juniorijoukkueiden tytöille ja pojille sekä valmentajille.

Akatemiatoiminnan tavoitteena on tukea seurojen valmentajia jatkuvassa kehittymisessä sekä pelaajia kasvamaan kokonaisvaltaiseen urheilijan elämään. Erityisesti fysiikkaharjoittelussa, urheilijatestauksessa, ravintoon liittyvissä asioissa ja henkilökohtaisissa pelitaidossa akatemialla on paljon annettavaa.

Akatemian mentoreina toimivat salibandymaajoukkueen pitkäaikaiset luottopelaajat ja maailmanmestarit Mika ja Mikko Kohonen sekä Mikke Järvi. Kohoset ja Järvi tuovat omat kokemuksensa huippu-urheilusta ja salibandystä akatemian arvoihin, toiminnan linjauksiin ja konkreettisesti pelaajille pieninä käytännön vinkkeinä.

Salibandyakatemia yhdistää lajiharjoittelun, urheilijaelämän sekä valmennuksen kehittämisen

Salibandyakatemian päällimmäisenä tarkoituksena on salibandyn opiskelun avulla kehittää lajin valmentajia sekä nuoria salibandyn pelaajia. Akatemiatoiminta näkyy konkreettisesti Vierumäellä järjestettävinä leireinä, joissa keskitytään lajitaitoihin, urheilijaelämään, fyysisten ominaisuuksien testaamiseen ja valmentajien kehittämiseen. Akatemian kantavana ideana on kuitenkin toiminnan jatkuvuus ja pitkäjänteisyys. Leirien lisäksi toimintaan sisältyy pelaajille ja valmentajille annetut erilaiset etätehtävät. Kokonaisuudessaan kyse on aina vuoden kestävästä tiiviistä projektista, jolla halutaan vaikuttaa konkreettisesti niin valmentajiin kuin nuorten pelaajien kehitykseen.

Akatemian toiminnasta vastaavan liikunnanopettajan Jere Vasarainen mukaan akatemian toimintafilosofia perustuu ajattelevan pelaajan rakentamiseen pedagogisen otteen avulla.
– Akatemian unelmana on vuoden aikana rakentaa nuorista ajattelevia pelaajia, jotka osaavat itse aktiivisesti hankkia tietoa ja hyödyntää sitä sekä yksin että ryhmissä. Mahtavinta on nähdä nuorten uteliaisuus oppimista kohtaan. Tehtäviä tehdessä nuoret keskustelevat aiheista pienryhmissä, hankkivat tietoa ja käyttävät myös tiedonhankinnan apuna vanhempiaan sekä valmentajiaan. Tämä nuorten uteliaisuus on nimenomaan oppimisen a ja o, kommentoi Vasarainen.  Vasarainen korostaakin vahvasti pedagogista osaamista ja näkökulmaa akatemian toiminnassa, jonka tärkeyttä hän haluaa viestiä myös pelaajille ja etenkin heidän valmentajilleen.

Toinen tärkeä seikka ajattelevan pelaajan rakentamisessa on Vasaraisen mukaan myös pelikäsityksen opiskelu. Pelikäsitystä käytiin tällä leirillä läpi pelaajien sekä valmentajien kanssa niin teoriassa kuin käytännön harjoituksissa. Aiheena oli muun muassa pallottoman pelaajan liikkuminen. Mikke ja Mikko kävivät luennoilla läpi (näyttivät screeniltä) erilaisia tehtyjä maaleja ja laittoivat nuoret ja valmentajat pohtimaan kysymysten avulla miksi maali syntyi tai mitä olisi voinut tehdä paremmin kyseisissä tilanteissa. Mikellä ja Mikolla on Vasaraisen mukaan uskomaton ote nuorten opettamisessa ja valmentamisessa.
– He ovat salibandyn huippupelaajia, mutta lisäksi heiltä löytyy ainutlaatuinen taito olla nuorten kanssa ja saada heidät motivoitumaan. Sen takia halusimme juuri heidät mukaan akatemiatoimintaan, kommentoi Vasarainen.

Haku akatemiaan on alkanut!

Haku Salibandyakatemiaan on alkanut ja se päättyy 10.4.2017. Hae mukaan! Hakulomakkeen ja lisätietoja akatemiatoiminnasta löydät täältä. Lisää akatemian toiminnasta voit lukea tästä blogikirjoituksesta.

Lisätiedot
Jere Vasarainen
jere.vasarainen@vierumaki.fi