Ajankohtaista

Suomen urheiluopiston ja Ilmasotakoulun yhteistyö

(Vasemmalta: majuri Matti Pulli, opettaja Jere Vasarainen, rehtori Jukka Leivo ja eversti Mikko Punnala.)

27.11.2017 |Henry Kärkkäinen henry.karkkainen@vierumaki.fi

Suomen Urheiluopiston ja Ilmasotakoulun yhteistyönäyttely järjestettiin Vierumäen 90-vuotisjuhlaviikolla 13.-19.11.2017. Näyttely kertoi Urheiluopiston historiasta, Tahko Pihkalasta ja Ilmasotakoulun toiminnasta. Vierumäki on historiansa aikana aina ollut Suomen puolustusvoimien kanssa tekemisissä. Puolustusvoimat on Suomen Urheiluopiston pitkäaikainen yhteistyökumppani jo Opiston perustamisajoilta lähtien ja Ilmasotakoulu tekee yhteistyötä Vierumäen kanssa laajalti. Yhteistyötä ovat mm. liikuntaleirit, vuosittainen Ilmavoimien jääkiekkomestaruusturnaus, sekä golf-kilpailut. Suurimpana toiminnan ytimenä on kuitenkin pedagoginen yhteistyö, johon molempien opinahjojen opiskelijat on saatu yhdistettyä. Haastattelin Ilmasotakoulun johtajaa eversti Mikko Punnalaa, majuri Matti Pullia, sekä puolustusvoimien liikuntakoulutuksesta Vierumäellä vastaavaa opettajaa Jere Vasaraista.

Suomen Urheiluopistolla ja Ilmasotakoululla löytyy paljon yhteistä historiaa. Kuinka tämä yhteistyö toimii tällä hetkellä ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

Mikko Punnala

Näkemykseni mukaan yhteistyö toimii erinomaisesti. On otettava huomioon se, että pitkä historia taustalla ja on opittu tuntemaan ensin henkilötasolla ja sittemmin organisaatiotasolla. Tulevaisuudessa tullaan painottumaan työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.

Näemme tämän kokonaisuutena sillä tavalla, että opiskelijat kun ovat täällä viikon, niin sen vaikutukset näkyvät pitkälle tulevaisuuteen. Sieltä saadaan muovattua elinaikaista liikuntakipinää. Kaikki ravintoon ja terveyteen liittyvät asiat tulee huomioitua, niin arjessa kuin työelämässäkin.

Yhteistoiminnalle on tarvetta myös jatkossakin. Tällainen yhteistoiminta on erinomainen esimerkki, kuinka hyödyntää yhteiskunnassa olevaa ammattitaitoa.

Jere Vasarainen

Urheiluopisto on aikoinaan perustettu kansakunnan parhaaksi terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Olemme tässä tämän perusajatuksen keskiössä. Kansakunnan parhaaksi puolustusvoimien yhteistyökumppanina.

Meillä on jatkuva kehitystyö liikuntaleirien sisältöjen suhteen. Matti Pullin ja aliupseerien koulutuksesta Ilmasotakoululla vastaavan Jari Nurmisen kanssa. Vuoropuhelu on käynnissä koko ajan liittyen esim. mikä on liikuntaleirien tarve, tavoite ja miten niitä voidaan kehittää tulevaisuudessa. Leireillä testataan aina henkilökunnan/opiskelijoiden kunto, josta annetaan välitön palaute. Palautteella pyritään tarjoamaan ratkaisuja kehitettäviin kohteisiin ja kuinka viedä niitä päivittäiseen tekemiseen. Tarjoamme PT-palvelun jokaiselle leiriläiselle ja tästä tuleva hyöty voi parhaimmillaan johtaa elinikäiseen liikunnallisen elämäntavan muutokseen.

Liikunta tuntuu olevan yhdistävä tekijä, onko kiinnostus Ilmavoimia kohtaan noussut Vierumäen opiskelijoissa?

Jere Vasarainen

Meillä on joka vuosi opiskelijoiden keskuudessa muutamia, jotka ovat ilmoittaneet omaksi unelmakseen lentäjän ammatin. He ovat hakeutuneet meille opiskelemaan, mutta heillä kytee vielä idea lentämisestä.

Matti Pulli

Ilmavoimissa moni on ilmoittanut omaksi kakkosvaihtoehdokseen liikunta-alan koulutuksen, jos he eivät olisi päässeet meille töihin. Synergia on molemminpuolista ja opetukselliset tavoitteet yhdistyvät näissä leirityksissä. Molemmat osapuolet pyrkivät myös jatkuvasti löytämään uusia tavoitteita, jotka vievät annettavaa koulutusta ja itse laitoksiakin eteenpäin.

Mikko Punnala

Ilmavoimissa on paljon henkilöstöä, jotka ovat erittäin kiinnostuneita liikunnasta. On palloilulajien edustajia ja joitakin yksilölajien edustajia, mutta varmasti aika lailla samanlaisella profiililla mitä on siellä nuoruudessa ollut myös Vierumäen opiskelijoilla. Urheilu on vahvasti ollut mukana jo lapsuudesta asti.

Kuinka Ilmavoimiin pääsee, mikäli kipinä liittyä ilmavoimiin syttyy?

Ilmasotakouluun voi hakea Puolustusvoimien kautta. Sieltä löytyy hakeutuminen varusmiespalvelustehtäviin. Ilmavoimien omilla sivuilla on erikoishaun alaisuuteen kuuluvat paikat. Kutsunnoissa ilmaisee oman halukkuutensa Ilmavoimiin, niin tehtäviin soveltuvat henkilöt pääsevät varmasti.

Matti Pulli

Ennakkoluulottomasti vaan hakemaan ja älkää missään tapauksessa itse rajoittako omia mahdollisuuksianne, vaan kokeilkaa, kysykää ja tulkaa meille töihin.

http://ilmavoimat.fi