Ajankohtaista

Vierumäki Country Club Oy hakeutui konkurssiin

Julkaisuvapaa 24.4.2020 klo 15.00

 

VIERUMÄKI COUNTRY CLUB OY HAKEUTUI KONKURSSIIN

Vierumäki-yhtiöihin kuuluva Vierumäki Country Club Oy on jättänyt konkurssihakemuksen 24.4.2020 Päijät-Hämeen käräjäoikeudelle. Yhtiö on vastannut pääasiallisena liiketoimintanaan Vierumäellä toimivan hotellin majoitus- ja ravintolaliiketoiminnasta. Vierumäen muut yhtiöt Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö ja Vierumäen Infra Oy jatkavat toimintaansa normaalisti.

Keele Oy tuli pääomistajaksi puolitoista vuotta sitten vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa kamppailleisiin Vierumäki-yhtiöihin. Vierumäellä aloitettiin uuden strategian luominen ja liiketoiminnan tervehdyttämistyö. Hotelli- ja ravintolatoiminnan kustannusrakenne on kuitenkin osoittautunut erittäin haasteelliseksi, eikä se kestänyt koronaviruksen aiheuttaman kysynnän romahduksen tuomaa kassavirran täydellistä ehtymistä.

”Vaikeassa tilanteessa arvioimme eri vaihtoehtoja. Vierumäen perustoiminnan kehityksen turvaamiseksi todettiin VCC:n hakeminen konkurssiin vaihtoehdoista tässä tilanteessa ainoaksi mahdolliseksi. Päätös oli vaikea ja ikävä. Olen erittäin surullinen Vierumäki Country Club Oy:n työntekijöiden puolesta”, toteaa Keele Oy:n Mika Anttonen.

Vierumäen juuret ovat vuonna 1927 perustetussa Suomen Urheiluopistossa. Sen tehtävänä on jatkossakin tuottaa ja kehittää urheilun, liikunnan ja koulutuksen kansainvälisen tason palveluita. Suomen Urheiluopiston omistuksessa on noin puolet Vierumäen majoituskapasiteetista. Vierumäen Infra Oy vastaa alueen energiatuotannosta, vesihuollosta ja kiinteistöjen ylläpitopalveluista. Se myös vastaa liikuntapaikkojen huollosta ja ylläpidosta.

”Näiden juurien päälle rakennetaan Vierumäen uusi strategia ja kasvu. Strategiatyö aloitettiin vuoden vaihteessa ja se työ jatkuu. Työn merkitys korostuu entisestään ja se tulee luomaan suunnitelman Vierumäen kannattavalle kasvulle. Pyrimme jatkossakin tarjoamaan urheilu- ja liikuntapalveluita, joita asiakkaamme tarvitsevat ja haluavat ostaa viihtyäkseen Vierumäellä”, toteaa Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiön ja Vierumäen Infra Oy:n toimitusjohtajana jatkava Peter Gabrielsson.

Lisätietoja

Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö, Vierumäen Infra Oy,
toimitusjohtaja Peter Gabrielsson, puh. 0408213091

Lue lisää Vierumäen palveluiden tilanteesta täältä.

 

Konkurssipesän ohjeistus sidosryhmille

Koska liiketoimintaa ei konkurssipesän osalta jatketa, ei konkurssipesä tässä vaiheessa pysty toteuttamaan voimassa olevaa varauskantaa siitäkään huolimatta, että asiakkaat olisivat näistä jo maksaneet.

Ennen konkurssia kertyneet saatavat yhtiöltä ovat konkurssissa niin sanottua valvottavaa velkaa, josta velkojat voivat saada konkurssipesästä suorituksia vain jako-osuuksien muodossa konkurssimenettelyn päättyessä. Tämä koskee myös niitä yhtiön kuluttajavelkojia tai muita asiakkaita, joiden saatava perustuu:

  • käyttämättömiin lahjakortteihin (lahjakortit eivät käy maksuvälineenä)
  • majoituksista tms. muista palveluista maksettuihin ennakkoihin, olivatpa nämä sitten kokonaan tai osittain maksettuja
  • kaikkiin muihin asiakkaan yhtiölle tekemiin suorituksiin, joista kyseinen taho on maksanut yhtiölle ennen konkurssia, mutta ei ole saanut maksamaansa palvelua.

Mahdollinen jako-osuus edellyttää saatavan valvomista, eli niiden ilmoittamista perusteineen konkurssipesälle. Velkojien valvonnat kirjataan jakoluetteloon. Myöhemmin käräjäoikeudessa vahvistettava jakoluettelo sisältää ne saatavat, joille konkurssipesää lopettaessa lasketaan jako-osuus. Konkurssipesiin kertyvä varallisuus jaetaan yhtiön velkojille noudattaen lakia velkojien maksunsaantijärjestyksestä. Täysimittainen konkurssimenettely kestää kuitenkin vähintään 1,5 vuotta. Koska menettelyyn liittyvä haltuunotto ja selvitystyö on vasta alussa, konkurssipesä ei pysty kommentoimaan menettelyn lopettamisaikataulua tai jako-osuuksien määriä.

Tee ilmoitus saatavista konkurssipesälle

Velkojia pyydetään ilmoittamaan saatavansa osoitteeseen office@fennolaw.fi tai valvonta@fennolaw.fi.

Konkurssipesä ohjeistaa, että ilmoitus otsikoidaan valvonnaksi ja ilmoituksessa tulee olla:

  • velkojan nimi ja yhteystiedot
  • yhtiön nimi, jolta velka on (Vierumäki Country Club Oy)
  • velan kokonaispääoma euroina
  • mikäli velkoja haluaa vaatia korkoa, tulee korko olla laskettuna euromääräisesti konkurssiin asettamispäivään saakka (ilmoituksesta tulee käydä ilmi, mille ajalle korko on laskettu)
  • saatavan peruste yksilöitynä, esim. laskukopio, kopio maksetusta ennakosta
  • tilinumero

Luotto- tai pankkikortilla maksetut saatavat

Jos kuluttaja on maksanut tuotteen luottokortilla, maksun palauttamista voi hakea luottokorttiyhtiöltä kuluttajansuojalain nojalla. Myös maksukortin debit-ominaisuudella maksetuista ostoksista voi mahdollisesti vaatia hyvitystä korttiyhtiöltä, jos yhtiö on korttiehdoissaan tai muutoin tähän sitoutunut. Luottokorttiehdot sisältävät ehdon siitä, missä ajassa korvausta on ostohetkestä haettava.

Yhteydenotot konkurssipesään toivotaan sähköpostitse

Yhtiön toimintaan liittyvän sidosryhmän (velkojat, asiakkaat) suuren määrän vuoksi konkurssipesä ei välttämättä pysty vastaamaan jokaiseen asiaan liittyvään puheluun. Tämän vuoksi konkurssipesä pyytää yhteydenottoja konkurssimenettelyyn liittyen ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen office@fennolaw.fi.