Blogit

Tarvitaanko ikäjohtamista?

Enää ei taida olla kesää jäljellä, mutta pieni katsaus kesään sallittakoon. Sysäys aiheeseen tuli erään työilmapiiri-casen kautta, johon jouduin työsuojelun näkökulmasta osalliseksi. Kun tilannetta selviteltiin, kävi ilmi, että kyse oli eri-ikäisten työntekijöiden keskinäisistä suhteista ja siinä ilmenneestä kitkasta sekä vuorovaikutuksen puutteesta.

Tämä sai itseni pohtimaan eri-ikäisiä työyhteisössä: tarvitaanko ns. ”ikäjohtamista”? Miten eri-ikäisten toimintatavat eroavat työyhteisössä? Ja eroavatko ne? Minkälainen on ikäystävällinen työyhteisö?

Työterveyslaitoksen sivuilta löytyy määritelmä: ”Ikäystävällisyydellä tarkoitetaan sellaisia työyhteisön käytäntöjä, joilla pyritään lisäämään eri-ikäisten työntekijöiden voimavarojen ja kykyjen hyödyntämistä työssä” (Airila ym.2006).

Käytännössä saattaa kuitenkin olla haastetta sovittaa yhteen juuri työelämäänsä aloittelevat, ruuhkavuosia elävät sekä työelämässä loppusuoralla olevat työntekijät sillä tavoin, että jokaisen voimavarat ja työkyky huomioitaisiin tasapuolisesti. Tässä on varmaan haastetta kaikilla työpaikoilla.

Kirsi Heikkilä-Tammi (2012) kuvaa hyvin sukupolvien eroja johtamiskulttuuriin nähden toimintatutkimuksessaan eri-ikäisten johtamisesta. Hänen mukaansa suuria ikäluokkia (1943–1960) kuvaa korkea työmoraali ja työn merkitys elämässä. Suurten ikäluokkien suhtautumista työhön luonnehtii työteliäisyys. Nykyiset johtamisperiaatteet ja yrityskulttuuri ovat esim. Zemken mukaan suurten ikäluokkien rakentamat.

Sukupolvi X puolestaan arvostaa Zemken mukaan hyvää palkkaa, etenemis- ja kouluttautumismahdollisuuksia. Lisäksi teknologia kuuluu olennaisesti heidän elämäänsä (Zemke et al. 2000). Sukupolvi Y:n (1980-2000) elämää puolestaan hallitsevat virtuaalisuus ja verkostot. Tämän sukupolven on kuvattu haluavan vuorovaikutteista ja läsnä olevaa johtamista (Ahonen ym. 2010).

Ilmeneekö työpaikoilla sitten iästä ja sukupolvieroista johtuvia yhteentörmäyksiä, vai onko kaikki yhtä harmoniaa?

Itselläni on tuoreeltaan kokemus työskentelystä Y-sukupolven kanssa kesältä 2015 ja se on hyvin positiivinen ja inspiroiva. Meillä oli kesäduunissa 4 ihastuttavaa nuorta meidän uudessa rakenteilla olevassa Happy Healthy People at Work -portaalin sisällöntuotannossa. Ellan, Mariannan, Arinan ja Nooran hitsautuminen tiimiksi tapahtui yllättävän nopeasti ja annettuihin tehtäviin tartuttiin innolla sekä ennakkoluulottomasti. Lisäksi tekninen osaaminen oli huikeaa.

blogi_mitentöissämenee_lokakuu

Tiimin positiivinen energia välittyi myös itseeni ja sain valtavasti voimaa sekä energiaa tästä kesätiimistä. Nuoret myös totta kai kyseenalaistivat tiettyjä organisaation toimintatapoja, mutta sehän on normaalia. Siinä joutui itsekin arvioimaan toimintaa kriittisesti. Iso koneisto on välillä hidas ja joskus päätöksenteko saattaa kestää, mutta näinhän oikeasti työelämässä tapahtuu.

Tämän päivän nuoret ovat tietoisia omasta osaamisestaan, osaavat tuoda sen esille ja uskaltavat kyseenalaistaa työelämän toimintatapoja varmaan vahvemmin kuin aiemmat sukupolvet.

Tämän positiivisen kesäduunikokemuksen myötä toivon, että eri-ikäiset ihmiset ymmärtäisivät työyhteisöissä toisiaan paremmin ja puhuisivat keskenään avoimesti, mikäli erilaiset toimintatavat ärsyttävät, jotta niistä ei tulisi työyhteisöihin ilmapiiriongelmia. Eri-ikäiset ovat työyhteisössä rikkaus! me vanhemmat konkarit tuomme työ- ja elämänkokemuksemme mukaan ja nuoret taas ennakkoluulottoman asenteen sekä uudet tavat toimia.

Mielestäni erillistä ”ikäjohtamista” ei tarvita vaan avointa vuoropuhelua, yhteisten pelisääntöjen kunnioittamista ja noudattamista työyhteisöön sekä kaikkien osaamisen hyödyntämistä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Arvostakaamme ja kunnioittakaa toisiamme työyhteisössä, sillä joka ikä on just hyvä ikä… Näin syntyy Happy Healthy People at Work.

työhyvinvointi, kuntoremontti, tyky, tyhy, tyhy-päivä, tyky-päivä

×
×
×

Lisää kommentti

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *