Blogit

Vaikuttavuuden jäljillä

Mielenkiintoinen Hyvän mitta kutsuseminaari herätti uutta ajattelua vaikuttavuudesta ja sen mittaamisesta. Voiko kaiken toiminnan vaikuttavuutta mitata ja jos voi niin miten ja millä mittareilla?

Hankkeita toteutetaan Suomessa aivan valtavasti, mutta mitataanko hankkeiden vaikuttavuutta ja jalkautuvatko hankkeissa toteutetut pilotit tai toimintamallit laajalti käytäntöön? Syntyykö hyviä käytänteitä? Sitä on syytä pohtia. Hankkeilla on kyllä tavoitteet, mutta kirjataanko hankkeisiin ne oikeat mittarit, joiden avulla tavoitteisen toteutumista voi arvioida? Oliko vaikuttavuutta?

Hyvän mitta-hankkeessa oli Sitran vaikuttavuus-kiihdyttämön avulla autettu yrityksiä ja elinkenotoimintaa harjoittavia järjestöjä kehittämään palveluidensa yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja samalla sijoitus- ja rahoitusvalmiuttaan. Mukava oli toimijoita, jotka ratkaisivat seuraavia yhteiskunnallisia haasteita:

  • Lasten- ja perheiden hyvinvointi
  • Ikäihmisten itsenäinen selviytyminen
  • Nuorten syrjäytymisen ehkäisy
  • Maahanmuuttajien kotouttaminen Suomeen

Seminaarin alustuksia pitivät mm. Ylen Lauri Kivinen, Supercellin Ilkka Paananen ja hallitusammattilainen Sari Baldauf. Moderaattorina ja juontajana toimi toimittaja Riku Rantala.

Poimintoja päivän alustuksista:

  • On uskallettava epäonnistua välillä
  • Tärkeämpää on löytää ne asiat, jotka eivät toimi kuin ne jotka toimivat
  • Kun määritellään tavoitteet pitäisi samalla määritellä myös mittarit, joilla tavoitteiden toteutumista voidaan mitata
  • Kaikkea voi mitata kun sen pilkkoo tarpeeksi pieniksi palasiksi

Näillä oppeja ja ajatuksia voi mielestäni käyttää minkä tahansa toiminnan kehittämiseen ja vaikuttavuuden arviointiin. Seminaaripäivän lopuksi oli paneelikeskustelu, jossa osa hankkeessa mukana olleista kertoi mitä käytännössä oli tehty. Urheiluopistomaailman edustajana oli Kisakallio, jossa oli toteutettu opiskelijayhteistyönä Lohjan kaupungin kahteen päiväkotiin suunnattu liikunta-aktiivisuutta lisäävä kampanja. Aktivoitiin sekä lapsia, päiväkodin työntekijöitä, että lasten vanhempia. Mallia tullaan jatkossa todennäköisesti suuntaamaan myös muihin Lohjan päiväkoteihin ja kenties laajemmaltikin.

Muistakaamme siis toiminnan vaikuttavuus kaikessa mitä teemme!

Seminaari löytyy osoitteesta:  http://areena.yle.fi/1-4142031

Hyvää kesän alkua!

Oili

×
×
×

Lisää kommentti

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *