Flowpark info

Mikä on Flowpark?

Sulje silmät, hengitä syvään, tartu kiinni liaaniin ja hyppää! Jätä arkihuolet hetkeksi maanpinnalle ja kiipeä puuhun. Olet sitten mielessäsi Tarzan tai Jane tai ihan vain tavallinen ulkoilmasta nauttiva ihminen ilman lannevaatteita – Flowpark tarjoaa jokaiselle jotakin.

Flowparkin seikkailuradat on rakennettu eläviin puihin niitä vahingoittamatta ja radoilla pääset suorittamaan erilaisia tehtäviä oman taitotasosi mukaan. Yläköysiratojen tehtävät sisältävät mm. heiluvia polkuja, liaanihyppyjä, keinuja ja vaijeriliukuja. Flowparkin radoille ei tarvita ennakko-osaamista. Varusteiden käyttö ja radoilla toimiminen opastetaan ennen varsinaisille radoille pääsyä. Jokainen asiakas suorittaa testiradan, jonka läpäistyään pääsee seikkailemaan itsenäisesti radoille. Seikkaileminen radoilla tapahtuu jatkuvasti turvavaijeriin kytkettynä.

Radat ja pääsyvaatimukset

Flowpark Vierumäellä seikkaillaan yhteensä 11:lla radalla. Radoista yksi on testirata, kaksi skidirataa (alle 120cm) ja kolme liukuja. Loput radoista ovat 1-13m korkeudessa eteneviä yläköysiratoja. Radat on luokiteltu neljään eri vaikeustasoon.

Ratojen vaikeustasot ja pituusrajat

Vihreät skidiradat helpot alle 120 cm
Sininen Helpohko > 120 cm
Punainen Keskivaikea > 150 cm
Musta Vaikea > 150 cm

Ikä ja muut pääsyvaatimukset

Korkeille seikkailuradoille suositeltu alaikäraja on 7 vuotta. Kiipeilijältä vaaditaan yläradoille 120cm:n pituus. Alle 120cm pitkien kiipeilijöiden käytössä ovat skidiradat.  Turvallisuussyistä kaikilla alle 14-vuotiailla tulee olla aikuinen ohjaaja mukana puistossa. Yksi aikuinen voi neljästä lapsesta. 7-9-vuotiailla aikuisen ohjaajan pitää olla mukana radoilla. 10-13-vuotiailla aikuisen ohjaajan tulee valvoa seikkailua mukana radalla tai maasta käsin. 14-vuotiaasta alkaen radoilla voi seikkailla itsenäisesti huoltajan suostumuksella.

Huoltajan lupa seikkailuun

Kaikki seikkailijat tutustuvat turvallisuusohjeisiin ennen seikkailua. Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten kohdalla myös huoltajan tulee tutustua turvallisuusohjeisiin. Allekirjoitetut turvallisuusohjeet toimivat lupana seikkailuun.

Pienet flowparkkaajat

Vierumäen Flowparkissa on Skidi-rata, jossa myös alle 7-vuotiaat ja alle 120cm pituiset lapset pääsevät flowparkkauksen tunnelmaan aikuisen valvonnassa. Leikkiradalla käytetään samoja varusteita ja toimitaan kuten muillakin seikkailuradoilla. Lasten rata kulkee vain puolen metrin korkeudella, joten vanhemmat voivat seurata pienten flowparkkaajien seikkailua maastakäsin vierestä.