Tee varaus

Hankkeet ja projektit

Tälle sivulle on koottu erilaiset hankkeet ja projektit, joissa Vierumäki on mukana.

Mun juttu – meidän tulevaisuus -hanke: Uusia menetelmiä nuorten osaamisen ja osallisuuden edistämiseen

Mun juttu- meidän tulevaisuus on nuorten sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseen pureutuva valtakunnallinen kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on auttaa nuorta löytämään oma juttunsa taiteen, kulttuurin ja luontoliikunnan keinoin sekä kehittää nuorten kanssa toimivien ammattilaisten palveluverkostoa. Oman jutun löytäminen viittaa hankkeessa nuorten oman osaamisen ja potentiaalin tunnistamiseen, tiedostamiseen ja kehittämiseen. Hankkeen toiminta tukee erityisesti nuorten harrastamista, koulunkäyntiä ja opiskelua. Se edistää myös työhön hakeutumista ja kestävän yhteiskunnan jäseneksi kasvamista sekä osallistumista ja osallisuuden tunnetta

Hankkeen päätoteuttajana toimii Helsingin yliopisto. Paikallisia toteuttajia ovat sen lisäksi Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahden seudun ympäristöpalvelut, Outward Bound Finland ry sekä Suomen Urheiluopisto. Hankkeen valtakunnalliseen toteuttajaverkostoon kuuluvat Taideyliopisto, Kajaanin yliopistokeskus sekä Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo.

Vierumäen osahankkeessa keskitytään luontoon ja liikuntaan. Tavoitteena on tarjota syrjäytymisvaarassa oleville nuorille hyvän elämän eväitä luontoliikunnan ja osallistamisen keinoin. Vierumäellä järjestetään erilaisia pilotteja vihreään ja esteettömään luontoympäristöön, luontoliikuntaan ja audiovisuaaliseen elämyspedagogiikkaan sekä sisäiseen yrittäjyyteen liittyen. Hankkeessa myös kehitetään nuorille uusia opinpolkuja ja toimintamalleja sekä tuotetaan pedagogista materiaalia teemoihin liittyen.

Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen ESR-hanke, jonka rahoittava viranomainen on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeen rahoitus on yhteensä 1,6 miljoonaa euroa, josta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusosuus on 75 % ja loppuosa tuensaajien omarahoitusta ja muuta ulkopuolista rahoitusta.

Hanke käynnistyi elokuun alussa ja jatkuu vuoden 2017 loppuun.

Lisätietoa:

www.munjuttuhanke.fi

Paavo Heinonen
Projektipäällikkö
+358 50 3028 154
paavo.heinonen@vierumaki.fi

Nea Kujala
Projektityöntekijä
+358 50 3400 644
nea.kujala@vierumaki.fi

Sujuvat, käyttäjälähtöiset palvelut-hanke

Tässä hankkeessa kehitämme vapaa-ajan liikunta- ja hyvinvointimatkailupalveluitamme yhdessä muiden yritysten ja toimijoiden kanssa palvelumuotoilun keinoin. Osallistamme aktiiviset asiakasraatilaisemme mukaan kehittämään toimintojamme. Lisäksi pidämme tähtäimessä jo Lahti 2017 -MM-kisoja. Tämän hankkeen rahoittajana toimii Päijät-Hämeen maakuntaliitto.

Kasvua kansainvälisyydestä -ohjelma

Digitaalista työhyvinvointikonseptia kehitetään koko Vierumäen kampuksen voimin. Osallistamme opiskelijat, opetushenkilöstön, huippu-urheilun valmennuskeskuksen sekä Haaga-Helian osaamisen yhdessä eri palveluntuottajien kesken. Happy Healthy People at Work -palvelukonseptin kehittämistä on rahoittamassa Tekesin Kasvua kansainvälisyydestä -ohjelma.