Harjoitusleirin infopaketti

Tervetuloa leirille Vierumäelle!

Suurin osa Vierumäellä pidettävistä harjoitus- ja koulutusleireistä toteutetaan ns. yhteistoimintaleireinä. Seuraavassa on kuvattu tunnusmerkit, joita yhteistoimintaleiriltä vaaditaan sekä edut, joita osallistujat ja ohjaajat saavat näiden kriteerien toteutuessa.

Yhteistoimintaleirin tunnusmerkit:

 • Leirin tai koulutuksen vähimmäispituus on yksi vuorokausi, esimerkiksi lauantaista sunnuntaihin.
 • Leirin tai koulutuksen tulee sisältää ohjattua opetusta vähintään 10 opetustuntia (à 45 min), keskimäärin 5 tuntia / päivä.
  • Esimerkiksi kahden päivän (la–su) leirillä ohjattua opetusta on 10 tuntia, kolmen päivän (pe–su) leirillä 15 tuntia, neljän päivän (to–su) leirillä 20 tuntia jne.
  • Leirin opetustunneiksi ei lasketa ruokailuja, saunomista, makkaranpaistoa tai muuta vastaavaa. Huomaathan, että ruokailut tulee kuitenkin merkitä kurssipäiväkirjaan.
 • Yhteistoimintaleiriin sisältyy aina täysihoitoruokailut ja majoitus.

Ohjaajan velvollisuudet:

 • Ennen leiriä vastuuvetäjä suunnittelee leiriohjelman edellä mainittujen kriteerien mukaiseksi ja palauttaa myynnistä saamansa osallistujaluettelon täytettynä myynnin yhteyshenkilölle sähköpostilla.
 • Leirin päätyttyä vastuuvetäjä palauttaa kurssipäiväkirjan ja maksumääräyslomakkeen täytettyinä vastaanottoon. Tämä on ehdoton edellytys palkkioiden maksamiselle ja muiden etujen saavuttamiselle. Jos asiakirjoja ei palauteta, joudumme laskuttamaan ryhmää listahintojen mukaisesti. 
 • Yhteistoimintaleiriä koskevat päiväkirja-, osanottaja- ja maksumääräyslomakkeet saat myyntipalvelustamme varausta tehdessäsi. Lomakkeet löytyvät myös tämän sivun linkkilistasta.

Osallistujien ja ohjaajien edut yhteistoimintaleireillä:

 • Yhteistoimintaleirien täysihoitohinnat ovat edullisemmat kuin omatoimileirien.
 • Suomen Urheiluopisto maksaa ohjaajalle palkkion ohjatuista tunneista seuraavasti:
  • Palkkion suuruus on 10 € / ohjattu tunti
  • Yhden vuorokauden eli kahden päivän mittaiselta leiriltä (esim. la–su) palkkio maksetaan 10 tunnilta, kahden vuorokauden eli kolmen päivän leiriltä (esim. pe–su) 15 tunnilta jne.
  • Vähintään 15 henkilön ryhmä à palkkio maksetaan yhdelle ohjaajalle, vähintään 30 henkilön ryhmä à palkkio maksetaan kahdelle ohjaajalle jne.

Kurssipäiväkirjan ja maksumääräyslomakkeen täyttöohjeita:

 • Täytä päiväkirja huolellisesti ja muista tuntien kuittaukset.
 • Ohjaus-/koulutustunnin pituus on vähintään 45 minuuttia. Tunnit voi pitää myös kaksoistunteina eli 90 minuutin kokonaisuuksina tai kolmoistunteina eli 135 minuutin kokonaisuuksina.
  • klo 10–12 opetus on kaksi opetustuntia ja klo 10–12.15 opetus on kolme opetustuntia.
 • Kurssilla tulee olla vähintään 10 opetustuntia ja keskimäärin 5 tuntia/päivä.
  • Esimerkiksi neljän päivän (kolmen vuorokauden) kurssin tuntimäärä on siis vähintään 20 tuntia.
 • Muista täyttää myös maksumääräyslomake huolellisesti. Vaillinaisesti täytetyt lomakkeet viivyttävät palkanmaksua.
 • Kurssien opetuspalkkiot maksetaan maksumääräyksen tietojen mukaisesti kouluttajan ilmoittamalle pankkitilille kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Laskenta-ajan vuoksi kuun lopun kurssien palkkiot siirtyvät seuraavalle kuukaudelle.
 • Veroprosentti on 60 %, mikäli opistolle ei ole toimitettu asianmukaista verokorttia.
 • Leirin päätyttyä palauta kurssipäiväkirja ja maksumääräyslomake opiston vastaanottoon.

Yhteistoimintaleiriä koskevat päiväkirja-, osanottaja- ja maksumääräyslomakkeet saat myyntipalvelustamme varausta tehdessäsi. Lomakkeet löytyvät myös tämän sivun linkkilistasta.

Toivottavasti yllä olevista ohjeista on sinulle hyötyä. Toivomme sinulle ja leiriläisillesi reippaita ja urheilullisia päiviä Vierumäellä!