Harjoitusleirin infopaketti

 • teemu tainio, futisleiri

Tervetuloa leirille Vierumäelle!

Suurin osa Vierumäellä pidettävistä harjoitus- ja koulutusleireistä toteutetaan ns. yhteistoimintaleireinä. Seuraavassa on kuvattu tunnusmerkit, joita yhteistoimintaleiriltä vaaditaan sekä edut, joita osallistujat ja ohjaajat saavat näiden kriteerien toteutuessa.

Yhteistoimintaleirin tunnusmerkit:

 • Leirin tai koulutuksen vähimmäispituus on yksi vuorokausi, esimerkiksi lauantaista sunnuntaihin.
 • Leirin tai koulutuksen tulee sisältää ohjattua opetusta vähintään 10 opetustuntia (à 45 min), keskimäärin 5 tuntia / päivä.
  • Esimerkiksi kahden päivän (la–su) leirillä ohjattua opetusta on 10 tuntia, kolmen päivän (pe–su) leirillä 15 tuntia, neljän päivän (to–su) leirillä 20 tuntia jne.
  • Leirin opetustunneiksi ei lasketa ruokailuja, saunomista, makkaranpaistoa tai muuta vastaavaa. Huomaathan, että ruokailut tulee kuitenkin merkitä kurssipäiväkirjaan.
 • Yhteistoimintaleiriin sisältyy aina täysihoitoruokailut ja majoitus.

Ohjaajan velvollisuudet:

 • Ennen leiriä vastuuvetäjä suunnittelee leiriohjelman edellä mainittujen kriteerien mukaiseksi ja palauttaa myynnistä saamansa osallistujaluettelon täytettynä myynnin yhteyshenkilölle sähköpostilla.
 • Leirin päätyttyä vastuuvetäjä palauttaa kurssipäiväkirjan ja maksumääräyslomakkeen täytettyinä vastaanottoon. Tämä on ehdoton edellytys palkkioiden maksamiselle ja muiden etujen saavuttamiselle.
 • Yhteistoimintaleiriä koskevat päiväkirja-, osanottaja- ja maksumääräyslomakkeet saat myyntipalvelustamme varausta tehdessäsi. Lomakkeet löytyvät myös tämän sivun linkkilistasta.

Osallistujien ja ohjaajien edut yhteistoimintaleireillä:

 • Yhteistoimintaleirien täysihoitohinnat ovat edullisemmat kuin omatoimileirien.
 • Suomen Urheiluopisto maksaa ohjaajalle palkkion ohjatuista tunneista seuraavasti:
  • Palkkion suuruus on 8 € / ohjattu tunti
  • Yhden vuorokauden eli kahden päivän mittaiselta leiriltä (esim. la–su) palkkio maksetaan 10 tunnilta, kahden vuorokauden eli kolmen päivän leiriltä (esim. pe–su) 15 tunnilta jne.
  • Vähintään 15 henkilön ryhmä à palkkio maksetaan yhdelle ohjaajalle, vähintään 30 henkilön ryhmä à palkkio maksetaan kahdelle ohjaajalle jne.

Kurssipäiväkirjan ja maksumääräyslomakkeen täyttöohjeita:

 • Täytä päiväkirja huolellisesti ja muista tuntien kuittaukset.
 • Ohjaus-/koulutustunnin pituus on vähintään 45 minuuttia. Tunnit voi pitää myös kaksoistunteina eli 90 minuutin kokonaisuuksina tai kolmoistunteina eli 135 minuutin kokonaisuuksina.
  • klo 10–12 opetus on kaksi opetustuntia ja klo 10–12.15 opetus on kolme opetustuntia.
 • Kurssilla tulee olla vähintään 10 opetustuntia ja keskimäärin 5 tuntia/päivä.
  • Esimerkiksi neljän päivän (kolmen vuorokauden) kurssin tuntimäärä on siis vähintään 20 tuntia.
 • Muista täyttää myös maksumääräyslomake huolellisesti. Vaillinaisesti täytetyt lomakkeet viivyttävät palkanmaksua.
 • Kurssien opetuspalkkiot maksetaan maksumääräyksen tietojen mukaisesti kouluttajan ilmoittamalle pankkitilille kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Laskenta-ajan vuoksi kuun lopun kurssien palkkiot siirtyvät seuraavalle kuukaudelle.
 • Veroprosentti on 60 %, mikäli opistolle ei ole toimitettu asianmukaista verokorttia.
 • Leirin päätyttyä palauta kurssipäiväkirja ja maksumääräyslomake opiston vastaanottoon.

Yhteistoimintaleiriä koskevat päiväkirja-, osanottaja- ja maksumääräyslomakkeet saat myyntipalvelustamme varausta tehdessäsi. Lomakkeet löytyvät myös tämän sivun linkkilistasta.

Toivottavasti yllä olevista ohjeista on sinulle hyötyä. Toivomme sinulle ja leiriläisillesi reippaita ja urheilullisia päiviä Vierumäellä!

Lisätiedot, Teemu Saares

 0400 269 649

 teemu.saares@vierumaki.fi