Liikunnanohjauksen perustutkinto ammattiurheilijoille

Sijoita tulevaisuuteesi ja opiskele liikunnallinen ammatti jo urheilu-urasi aikana! Urheilijoille suunnattu koulutus on räätälöity eri lajien harjoitus- ja kilpailukaudet huomioiden joustavaksi monimuotokoulutukseksi. Opiskelu koostuu lähiopiskelujaksoista Vierumäellä, etäopinnoista, oppimistehtävistä ja työssäoppimisjaksoista esimerkiksi omassa urheiluseurassasi.

Liikunnanohjauksen perustutkinto

Liikunnanohjauksen perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Urheilijoiden monimuotokoulutus on tarkoitettu vähintään lukion oppimäärän suorittaneille tavoitteellisessa valmennuksessa oleville urheilijoille. Koulutuksesta valmistuneen ammattinimike on liikuntaneuvoja. Opiskelu kestää koulutustaustasta riippuen 2–3 vuotta. Tutkinto antaa yleisen hakukelpoisuuden yliopisto- ja korkeakouluopintoihin.

Käytännönläheistä koulutusta ja opiskelua Vierumäellä

Koulutus antaa perustiedot liikunnanohjauksesta ja liikuntaneuvonnasta, valmennuksesta, yleisimmistä liikuntalajeista ja niiden ohjaamisesta. Opiskelija saa monipuoliset valmiudet erilaisiin liikunta- ja  vapaa-aika-alan ohjaustehtäviin, tapahtuman järjestämiseen sekä  itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimiseen.

Opiskelu Vierumäellä

Opiskeluun sisältyy 16 kolmen päivän mittaista lähijaksoa Vierumäellä, joiden aikana opiskelijalla on oikeus maksuttomaan majoitukseen ja aterioihin. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää alueen monipuolisia liikuntamahdollisuuksia. Opiskeluohjelmaa voi osittain toteuttaa yksilöllisellä aikataululla, sillä opintoihin sisältyy paljon itseohjautuvaa työskentelyä.

Etäopiskelu

Etäopiskelujaksot vaativat opiskelijalta oma-aloitteisuutta. Etäjaksojen aikana opiskelu on työelämässä oppimista, erilaisten oppimistehtävien tekemistä, verkko-opiskelua ja näyttöjen antamista.

Haku  monimuotokoulutukseen

Hakuaika syksyllä 2020 alkavaan koulutukseen päättyy 24.7.2020. Hae mukaan tällä lomakkeella.

Huomaathan, että hakemukseen tulee liittää valmentajan lausunto. Pyydä valmentajaasi täyttämään lomake tästä linkistä.

Opiskelijavalinnat

Koronavirusepidemian vuoksi emme kutsu opiskelijoita pääsykokeeseen Vierumäelle. Opiskelijavalinta tehdään henkilökohtaisen, verkon välityksellä tapahtuvan haastattelun sekä hakulomakkeen perusteella.

Valintakokeista hakija voi saada 0–20 pistettä seuraavasti: haastattelu 0–10 pistettä, hakulomake 0–10 pistettä.

Haastattelut toteutetaan verkon välityksellä 5.8.2020 klo 9–16. Haastattelun edellytyksenä on toimiva tietoliikenneyhteys, videoyhteyden mahdollistava päätelaite (matkapuhelin tai tietokone) ja sähköpostisoite. Hakijalle lähetetään sähköpostin välityksellä linkki videoneuvotteluohjelmaan (Zoom ta Teams), jonka kautta haastattelu tehdään.