Liikunnanohjauksen perustutkinto ammattiurheilijoille

Sijoita tulevaisuuteesi ja opiskele liikunnallinen ammatti jo urheilu-urasi aikana! Urheilijoille suunnattu koulutus on räätälöity eri lajien harjoitus- ja kilpailukaudet huomioiden joustavaksi monimuotokoulutukseksi. Opiskelu koostuu lähiopiskelujaksoista Vierumäellä, etäopinnoista, oppimistehtävistä ja työssäoppimisjaksoista esimerkiksi omassa urheiluseurassasi.

Liikunnanohjauksen perustutkinto

Liikunnanohjauksen perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Urheilijoiden monimuotokoulutus on tarkoitettu vähintään lukion oppimäärän suorittaneille tavoitteellisessa valmennuksessa oleville urheilijoille. Koulutuksesta valmistuneen ammattinimike on liikuntaneuvoja. Opiskelu kestää koulutustaustasta riippuen 2–3 vuotta. Tutkinto antaa yleisen hakukelpoisuuden yliopisto- ja korkeakouluopintoihin.

Käytännönläheistä koulutusta ja opiskelua Vierumäellä

Koulutus antaa perustiedot liikunnanohjauksesta ja liikuntaneuvonnasta, valmennuksesta, yleisimmistä liikuntalajeista ja niiden ohjaamisesta. Opiskelija saa monipuoliset valmiudet erilaisiin liikunta- ja  vapaa-aika-alan ohjaustehtäviin, tapahtuman järjestämiseen sekä  itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimiseen.

Opiskelu Vierumäellä

Opiskeluun sisältyy 16 kolmen päivän mittaista lähijaksoa Vierumäellä, joiden aikana opiskelijalla on oikeus maksuttomaan majoitukseen ja aterioihin. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää alueen monipuolisia liikuntamahdollisuuksia. Opiskeluohjelmaa voi osittain toteuttaa yksilöllisellä aikataululla, sillä opintoihin sisältyy paljon itseohjautuvaa työskentelyä.

Etäopiskelu

Etäopiskelujaksot vaativat opiskelijalta oma-aloitteisuutta. Etäjaksojen aikana opiskelu on työelämässä oppimista, erilaisten oppimistehtävien tekemistä, verkko-opiskelua ja näyttöjen antamista.

Haku  monimuotokoulutukseen

Seuraava koulutus alkaa tammikuussa 2022. Hakuaika on syksyllä 2021.

Huomaathan, että hakemukseen tulee liittää valmentajan lausunto.

Opiskelijavalinnat

Urheilijoiden monimuotokoulutuksen hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Valintakokeista hakija voi saada 0–20 pistettä seuraavasti: haastattelu 0–10 pistettä, hakulomake 0–10 pistettä.