Hierojan ammattitutkinto

  • Hierojan ammattitutkinto

Koulutuksessa paneudutaan hierojan ammattitaidon opiskelun lisäksi eri urheilulajien erityispiirteisiin ja uusimpiin valmennusmetodeihin. Lisäksi hierojakoulutus kehittää hierojan yritystoiminnan, markkinoinnin ja atk-osaamisen valmiuksia. Tavoitteena on myös kehittää hierojan asenteellista valmiutta toimia ammatissa siten, että hänellä on luova ja tutkiva asenne työhön sekä halu ja kiinnostus itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

Koulutuksen tuoma kelpoisuus
Vuoden mittaisen valmistavan hierojakoulutuksen suorittaminen antaa valmiudet osallistua hierojan tutkintotilaisuuteen  ja hyväksyttyjen tutkintotilaisuuksien jälkeen opiskelijalla on valmiudet ammatin harjoittamiseen sekä erityisvalmiudet urheiluhierontaan. Koulutuksessa käydään läpi myös kinesioteippausta ja triggerpistehierontaa.

Opiskelujärjestys
Opiskelu jakautuu seuraavasti:
• kevätlukukausi: tammikuu – huhtikuu
• työssäoppiminen ajanjakso: huhtikuu – elokuu
• syyslukukausi: elokuu – joulukuu
• tutkintotilaisuudet syksy 2018

Kesäloman opiskelijat pitävät porrastetusti siten, että puolet on lomalla ja puolet käytännön harjoittelussa Suomen Urheiluopistolla. Koulutuksen kokonaistuntimäärä on noin 1 620 tuntia, josta teorian osuus on noin 1 020 tuntia ja käytännön osuus noin 600 tuntia. Valmistavan koulutuksen hyväksyttävä suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla, käytännön harjoituksissa ja tenttien hyväksyttyä suorittamista. Valmistavan koulutuksen hyväksyttävästi suorittaneet saavat todistuksen ja näyttökokeen hyväksytysti suoritettuaan koulutetun hierojan oikeudet.

Pääsyvaatimukset
Hakijoilta edellytetään:
1. vähintään 18 vuoden ikää opiskelun alkaessa
2. peruskoulu tai vastaava oppimäärä
3. hyvä terveys (ks. terveydentilavaatimukset alla)
4. suuntautuneisuus hoitotyöhön.

Opiskelijoiden valinnassa painotetaan soveltuvuutta hoitotyöhön.

Opiskelijavalinnat
Hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Koulutukseen valitaan 18 opiskelijaa.

Koulutuksen kustannukset:
1. vaihtoehto: 2 900  €  sis. opetuksen, yhden lämpimän aterian opiskelupäivinä, näyttötutkintomaksut, opintomatkan Pekingiin.

2. vaihtoehto: 3 700 € sis. opetuksen, majoituksen täysihoidolla opiskelupäivinä (aamiainen, lounas, päivällinen), näyttötutkintomaksut ja opintomatkan Pekingiin.

Opiskelija kustantaa itse henkilökohtaiset opiskelumateriaalit kuten oppikirjat, liikuntavarustukset yms.

Hierojakoulutukseen osallistuvalle opiskelijalle myönnetään opintososiaalisia etuja samoin kuin ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille. Opiskelijoilla on mahdollisuus hakea erillisten ohjeiden mukaisesti  opintotukea tai aikuiskoulutustukea.