Hyvinvointiohjaajakurssi maahanmuuttajille

Koulutus tutustuttaa maahanmuuttajataustaiset osallistujat hyvinvoinnin eri osa-alueisiin. Pääteemoina kulkevat levon, ravinnon ja liikunnan merkitys hyvinvointiin suomalaisessa kulttuurissa. Kurssi järjestetään Suomen Urheiluopiston upeissa puitteissa Vierumäellä. Opinnot rakentuvat kolmesta eri tapaamisesta, joissa kukin kokonaisuus on rakennettu yhteisen hyvinvointiteeman ympärille. Tapaamiset kestävät viikonlopun (la-su) ajan ja sisältävät majoitukset, ruuat sekä kuljetukset Lahdesta Vierumäelle (tarvittaessa). Tapaamisten välille on varattu itsenäistä opiskeluaikaa, jolloin osallistujat työstävät heille suunnattuja oppimistehtäviä.

Yhteistyössä Lahden Dilan kanssa

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Dilan kanssa, jossa heidän ajatuksenaan on korostaa henkisen hyvinvoinnin merkitystä arjessa sekä avata mahdollisuuksia vapaaehtoistyön parissa toimimiseen. Kurssi sisältää opastetun tutustumisen Lahden Dilakortteliin. Lisää Dilakorttelin toiminnasta voit lukea tästä.

Kurssi järjestetään suomen kielellä. Osallistuminen koulutukseen antaa kuvan ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnista ja sen vaikutuksista arkeen. Kurssilla pääsee kehittämään suomen kielen taitoa sekä oppimaan hyvinvointialan sanastoa. Kurssi ei oikeuta ammatilliseen pätevyyteen, mutta siitä saa todistuksen.

Kokonaisuus on osallistujalle maksuton.

Koulutuksen tavoitteet

Kurssin ajan osallistuja saa lisätietoja suomalaisesta hyvinvointikulttuurista ja siitä, miten sitä voi hyödyntää arjessa tai mahdollisesti tulevissa töissä/opinnoissa. Tavoitteena on antaa osallistujille omakohtaisia kokemuksia tekemisen ja kokemisen kautta.  Kurssilta saatu tietotaito edistää maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyysmahdollisuuksia ja tukee osallistujia hakeutumaan hyvinvointialan opintoihin, töihin tai vapaaehtoistyöhön. Lähijaksojen aikana opitaan myös suomen kieltä ja erityisesti hyvinvointiin liittyvää sanastoa.

Osallistumiskriteerit

  • Koulutukseen valitaan noin 15 osallistujaa. Hakijan tulee olla maahanmuuttaja.
  • Koulutus järjestetään suomen kielellä ja kielivaatimustaso kurssille on vähintään A 2.1 (Katso tarkemmat kriteerit).
  • Osallistujan tulee olla täysi-ikäinen.

Lähipäivien aikana tutustumme käytännön kautta erilaisiin hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin. Lähiopetusjaksojen sisällöt rakentuvat sekä fyysisen-, että henkisen hyvinvoinnin tiedollisista ja taidollisista perusteista. Osallistujalta odotetaan riittävää fyysistä kuntoa, jotta toimintaan osallistuminen on mahdollista. Tärkeintä osallistujalle on halu oppia uutta hyvinvoinnista ja hyödyntää oppimaansa tietoa omaan perheeseen tai yhteisöihin. Lähtökohtana on, että opiskelija on itse oma-aloitteinen ja kantaa vastuun omasta oppimisesta.  Mukaan tarvitset siis avoimen mielen ja liikunnallisen, positiivisen asenteen.

Huom! Kurssille osallistuminen vaatii kurssilaiselta oman tapaturmavakuutuksen.

Osallistu työn tai opiskelun ohessa

Koulutus sisältää kolme lähijaksoa Suomen Urheiluopistolla, Vierumäellä. Lähijaksojen välillä osallistujat suorittavat annettuja etätehtäviä. Lähijaksot kestävät kokonaisen viikonlopun kerrallaan, joten osallistujan on oltava valmis yöpymään Vierumäellä, tai vaihtoehtoisesti järjestettävä itse kyyti pois Vierumäeltä lähijaksojen aikana (la iltana pois ja su aamuna takaisin).

  • Lähijakso 1: la 6.- su 7.2.2021
  • Lähijakso 2: la 13- su 14.3.2021
  • Lähijakso 3: la 10.- su 11.4.2021

Oppisisältöjä käsitellään sekä asiantuntijoiden että liikunta-alan opiskelijoiden johdolla. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

Haku koulutukseen päättyy 13.12.2020. Hae mukaan kurssille oheisen linkin kautta.