Jatkotason yleinen valmennusosaaminen

Jatkotason yleisen valmennusosaamisen koulutus on tarkoitettu sinulle, jos olet suorittanut perustason valmentajakoulutuksen ja haluat kehittää osaamistasi lisää! Koulutus koostuu kahdesta lähijaksosta, jotka sijoittuvat viikonloppuihin sekä verkkotyöskentelyjaksoista ennen ensimmäistä lähijaksoa ja lähijaksojen välissä. Koulutuksessa painottuvat oppijakeskeiset ja ohjaukselliset menetelmät ja osaamisesi kehittyy arjen valmennustehtävissä.

Jatkotason valmennusosaamisen kokonaisuudella pyritään siihen, että valmentaja pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan lajinsa harjoittelua harjoitusvuoden ajan. Koulutuskokonaisuus noudattaa kansallisia VOK perusteita VOK 2 kokonaisuuden suunnassa. Koulutuksen avulla valmentaja saa jatkotason osaamisen seuraavissa kokonaisuuksissa:

 • fyysinen kasvu ja kehitys
 • fyysiset ominaisuudet
 • harjoittelun suunnittelu
 • oppiminen
 • kehittymisen seuranta
 • urheilija keskeinen valmennus
 • urheilun etiikka
 • urheilijan ravitsemus.

Jotta edellä kuvattua osaamista kehittyy, tulee valmentajan pystyä osoittamaan prosessitehtävien kautta seuraavaa arjen valmennusosaamista:

 • Valmentaja laatii ja suunnittelee harjoittelun prosesseja.
 • Valmentaja toteuttaa suunnittelemiaan prosesseja.
 • Valmentaja pystyy analysoimaan prosessien toteutumista.
 • Analysoinnin pohjalta valmentaja pystyy tekemään muutoksia ja ratkomaan prosessiin liittyviä haasteita.