Jatkotason yleinen valmennusosaaminen

Koulutuksessa perehdytään lähiopetuksen ja arjen valmennustyön kautta yleisiin valmentajan jatkotason osaamisen kokonaisuuksiin.

Jatkotason yleinen valmentajakoulutus koostuu kahdesta lähijaksosta, jotka sijoittuvat viikonloppuihin sekä verkkotyöskentelyjaksoista ennen ensimmäistä lähijaksoa sekä lähijaksojen välissä. Koulutuksessa yksilön kehittäminen on luonteeltaan arjen valmennustyön yhteydessä tapahtuvaa oppimista, jonka edistämiseksi käytetään aikuispedagogisia, oppijakeskeisiä ja ohjauksellisia menetelmiä.

Jatkotason valmennusosaamisen kokonaisuudella pyritään siihen, että valmentaja pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan lajinsa harjoittelua harjoitusvuoden osalta. Koulutuksen avulla valmentaja saa jatkotason osaamisen seuraavissa kokonaisuuksissa: fyysinen kasvu ja kehitys, fyysiset ominaisuudet, harjoittelun suunnittelu, oppiminen, kehittymisen seuranta, urheilija keskeinen valmennus, urheilun etiikka ja urheilijan ravitsemus. Koulutuskokonaisuus noudattaa kansallisia VOK perusteita VOK 2 kokonaisuuden suunnassa.

Toteutus

Lähijaksot:

  1. lähijakso 14.-15.9.2019
  2. lähijakso 30.11.-1.12.2019
  3. lähijakso 8.-9.2.2020

Jotta edellä kuvattua osaamista kehittyy, tulee valmentajan pystyä osoittamaan prosessitehtävien kautta seuraavaa arjen valmennusosaamista:

  • Valmentaja laatii ja suunnittelee harjoittelun prosesseja.
  • Valmentaja toteuttaa suunnittelemiaan prosesseja.
  • Valmentaja pystyy analysoimaan prosessien toteutumista.
  • Analysoinnin pohjalta valmentaja pystyy tekemään muutoksia ja ratkomaan prosessiin liittyviä haasteita.