Tee varaus

Lasten ja nuorten liikunnan ohjaus -koulutus

Koulutus on suunnattu lasten ja nuorten parissa toimiville kasvattajille, ohjaajille, opettajille, valmentajille tai alalle suuntautuville, jotka haluavat kehittää ohjausosaamistaan ja kohderyhmän tuntemusta. Koulutuksen tavoitteena on, että ohjaaja osaa huomioida lapsen tai nuoren taito- ja kehitystason ryhmän toimintaa suunniteltaessa ja toteuttaessa. Opinnot sisältävät teoriatietoa ja käytännön harjoituksia alan asiantuntijoiden osaamista hyödyntäen. Koulutus toteutetaan monimuototokoulutuksena ja on laajuudeltaan 15 osp.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toteuttaa lapsen tai nuoren taito- ja kehitystasolle soveltuvaa ohjausta, valmennusta tai kasvatustyötä. Tavoitteena on oppia ja ymmärtää lapsen motivoitumiseen ja liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen liittyviä tekijöitä. Oppimisen edistämiseksi koulutuksessa käytetään erilaisia oppimismenetelmiä ja koulutuksen aikana opiskelijaa ohjataan oman toiminnan (esim. vuorovaikutusosaaminen) ja toimintaympäristön kehittämiseen, omista lähtökohdista ja tavoitteista käsin.

Opiskele työn ohessa
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja siihen sisältyy viisi lähijaksoa. Lähijaksot alkavat perjantaina n. klo 16 ja päättyvät sunnuntaina n. klo 15.

Syksyllä 2017 alkavan koulutuksen lähijaksot Vierumäellä (pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin):

  1. jakso 8.-10.9.2017
  2. jakso 3.-5.11.2017
  3. jakso 1.-3.12.2017
  4. jakso 26.-28.1.2018
  5. jakso 9.-11.3.2018

Oppisisällöt
• fyysinen ja psyykkinen kasvu/kehitys
• motoriset perustaidot, taidon opettaminen
• oppiminen ja motivaatio
• kohtaaminen/vuorovaikutus
• ohjaajana kasvaminen ja oman toimintaympäristön tuntemus

Oppisisältöjä tullaan käsittelemään alan asiantuntijoiden johdolla.

Haku
Haku syksyn 2017 koulutukseen on päättynyt. Seuraava koulutus alkaa syyskuussa 2018. Lähetä vapaamuotoinen hakemus 31.8.2018 mennessä sähköpostilla osoitteeseen jaakko.lattu@vierumaki.fi

Koulutuksen hinta
Koulutuksen hinta on 860 euroa. Se sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalin lisäksi lähijaksojen majoituksen ruokailuineen Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä.