LEARNS-kouluttajapajat

Toimitko kouluttajana valmentajakoulutuksissa tai muissa liikunnan ja urheilun koulutustapahtumissa? Tule hakemaan innostusta kouluttajapajasta!

Kaikki pajat on rakennettu siten, että ne toimivat myös omina kokonaisuuksinaan. Pajojen menetelmät  on valittu siten, että käymällä kaikki pajat oppija saa matkaansa mukaan useita erilaisia koulutusmenetelmiä.

LEARNS-pajat voidaan toteuttaa myös verkko-opintoina tai omalle yhteisölle räätälöityinä paketteina.

LEARNS 1: Vaikuttavaa oppimista

LEARNS 1 paja antaa hyvän kokonaiskuvan asioista, joita kouluttajan tai koulutussuunnittelijan tulisi ottaa huomioon vetäessään tai suunnitellessaan koulutuskokonaisuuksia. Pajan tavoitteena on tuoda esiin keinoja, joiden avulla päästään pysyvämpään ja arkitekemistä muuttavaan toimintamalliin koulutuksissa. E-moduulissa keskistytään koulutuskokonaisuuden rakentamiseen ja itse pajassa päästään pohtimaan LEARNS-periaatteita ja niiden näkymistä eri vaiheissa koulutusta.

LEARNS 2: Kysy ja kuuntele

Tämän pajan tavoitteena on auttaa kouluttajaa arvioimaan omia kuuntelun taitojaan, sekä auttaa kouluttajaa kysymään oppimista edistäviä kysymyksiä. Ennakkomateriaali herättää kouluttajaa pohtimaan omia kuuntelun taitoja, sekä sitä millaisia kysymyksiä on olemassa ja miten ne vaikuttavat oppimiseen. Itse pajassa pääpaino on kysymisen harjoittelussa.

LEARNS 3: Reflektoi

Reflektointipaja sukeltaa syvemmälle reflektoinnin eri tasoihin sekä antaa valmiita malleja. Ennakkotehtävänä on tehdä oma vapaamuotoinen reflektointi joko omasta koulutustilanteesta tai valmennustilanteesta. Pajassa pohditaan reflektoinnin syvyyttä ja sitä, kuinka oppijaa voisi ohjata syvempään reflektioon.

LEARNS 4: Arvioi ja sparraa

Neljäs paja keskittyy arviointiin ja sen eri ulottuvuuksiin. Ennakkomateriaalissa käydään läpi itse koulutusprosessien arviointia, sekä oppijan osaamisen arviointia käytännön tilanteessa ja siihen liittyviä vaiheita. Pajassa perehdytään tarkemmin TIPS-palautetyökaluun, ja sen hyödyntämiseen koulutus ja arjen valmennustilanteissa. Lisäksi päästään sparraamaan toinen toisia.  Pajan lopussa tehdään jatkosuunnitelma omalle kouluttajana kehittymiselle.