Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, liikunnan osaamisala (aikuisliikunta)

Koulutus on tarkoitettu erityisesti aikuisten terveyttä edistävän liikunnan tai työkykyä ylläpitävän toiminnan parissa työskenteleville tai alasta kiinnostuneille sekä eri-ikäisten yksilöllisestä liikunnanohjauksesta kiinnostuneille.

Työn tai harrastusten kautta saatu alan työkokemus tai koulutus lisää valmiuksia suoriutua tutkinnosta. Liikunta-alan ohjauskokemus tai työpaikka katsotaan hakijalle eduksi.

Sisältö

Valmistavassa koulutuksessa kehitetään ja vahvistetaan osaamista työelämän vaatimuksia vastaavaksi.

Liikunnan ammattitutkinto muodostuu pakollisesta (30 osaamispistettä) ja valinnaisesta (120 osaamispistettä) tutkinnonosista. Pakolliset tutkinnon osat ovat liikunnan ammattilaisena toimiminen ja liikkumaan ohjaaminen. Valitsemalla valinnaisista tutkinnon osista yksilöllisen liikunnanohjauksen, suorittamalla koko tutkinnon sekä läpäisemällä valmistavan koulutuksen pt-kokeen, opiskelija saa suoritettua Urheiluopistojen Yhdistyksen  Personal Trainer -sertifikaatin.

Toteutus ja opiskelutapa

Liikunnan ammattitutkinto on näyttötutkinto, jossa osaaminen osoitetaan tutkintosuorituksilla. Valmistava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu 3 päivän pituisista lähijaksoista Vierumäellä sekä etäopiskelusta.

Opinnot on mahdollista suorittaa oman työn ohessa. Valmistuneen tutkintonimike on liikuntaneuvoja (AT).

Koulutuksen lähijaksot

Jakso Ajankohta
1. jakso 10/2020
2. jakso 11/2020
3. jakso 01/2021
4. jakso 02/2021
5. jakso 04/2021
6. jakso 05/2021
7. jakso 08/2021
8. jakso 09/2021

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin lähijaksojen ajankohdissa.

Haku ja opiskelijavalinta

Haku on avoinna 30.8.2020 asti. Opiskelijavalinnat tehdään haastattelun perusteella.

Seuraava ryhmä starttaa alustavan tiedon mukaan syksyllä 2020.

Koulutuksen kustannukset

Tutkinnon hinta on 1 600 euroa.

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on, tiettyjen edellytysten täytyttyä, mahdollisuus anoa Koulutusrahaston ammattitutkintostipendiä (395€).

Majoituksen hinta lähijaksojen aikana on Ilkka-majoituksessa 45€/vrk ja Pihkala-majoituksessa 35€/vrk (majoitus sisältää aamupalan).
Ruokailut opiskelijahintaan opiskelijaravintolassa, 8 €/lounas ja 8 €/päivällinen.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnanmuutoksiin majoitus- ja ateriahinnoissa.