Tee varaus

Liikunnan ammattitutkinto, aikuisliikunta

Liikunnan ammattitutkinnon aikuisliikuntaan painottuva valmistava koulutus on tarkoitettu esimerkiksi aikuisten terveyttä edistävän liikunnan tai työkykyä ylläpitävän toiminnan parissa työskenteleville tai alasta kiinnostuneille sekä eri-ikäisten kohderyhmien yksilöllisestä liikunnanohjauksesta kiinnostuneille.

Mitä?

Liikunnan ammattitutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnonosista. Pakolliset tutkinnon osat ovat liikunnan ammattilaisena toimiminen ja liikkumaan ohjaaminen. Valitsemalla valinnaisista tutkinnon osista yksilöllisen liikunnanohjauksen ja suorittamalla koko tutkinnon, opiskelijalla on mahdollisuus myös suorittaa Urheiluopistojen Yhdistyksen  Personal Trainer -sertifikaatti.

Koulutus toteutetaan joustavana monimuotokoulutuksena, joten opiskella voi myös oman työn ohessa.

Miten?

Liikunnan ammattitutkinto on näyttötutkinto, jossa osaaminen osoitetaan tutkintosuorituksilla. Valmistava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähijaksoista Vierumäellä sekä etäopiskelusta. Opinnot on mahdollista suorittaa oman työn ohessa.

Koulutuksen lähijaksot

1.jakso 11.-13.10.2017
2.jakso 22.-24.11.2017
3.jakso 17.-19.01.2018
4.jakso 14.-16.02.2018
5.jakso 04.-06.04.2018
6.jakso 02.-04.05.2018
7.jakso 22.-24.08.2018
8.jakso 26.-28.09.2018

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 1 600 euroa. Majoituksen hinta lähijaksojen aikana 45€/vrk Ilkka-majoituksessa ja 35€/vrk Pihkala-majoituksessa (majoitus sisältää aamupalan).
Opiskelijaruokailujen hinnat ovat 8 €/lounas ja 8 €/päivällinen.