Liikunnan ammattitutkinto lasten liikunnan osaajille

Suomen Urheiluopisto järjestää lasten liikuntaan painottuvaa liikunnan ammattitutkinnon toteutusta yhteistyössä varhaiskasvatuksen toimijoiden, kuten kuntien tai päiväkotien kanssa. Räätälöimme valmistavan koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen vastaamaan yhteistyökumppanin ja opiskelijoiden tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla.

Sisältö

Tutkinnon ja koulutuksen avulla jokainen opiskelija kehittää lasten liikuntaa omalla työpaikallaan huomioiden varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteet sekä varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset.

Liikunnan ammattitutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista. Pakolliset tutkinnon osat ovat liikunnan ammattilaisena toimiminen ja liikkumaan ohjaaminen. Valinnaiset tutkinnon osat varhaiskasvatuksessa työskenteleville ovat yksilöllinen liikunnanohjaus ja liikuntataitojen ohjaaminen.

Toteutus

Liikunnan ammattitutkinto on näyttötutkinto, jossa osaaminen osoitetaan tutkintosuorituksilla. Valmistava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähiopintojaksoista Vierumäellä ja työpaikan paikkakunnalla sekä etäopiskelusta. Joustava toteutustapa mahdollistaa opiskelun työskentelyn ohella, omaa työtä samalla kehittäen. Kokonaisuudessaan valmistava koulutus kestää noin 1,5 vuotta.

Koulutusta voidaan järjestää myös oppisopimuskoulutuksena.

Hinta

Koulutuksen hinta määritellään yhteistyösopimuksessa tapauskohtaisesti.

Liikunnan ammattitutkinnon terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa (1033/2011, muutettu 330/2015) määrätyissä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

  • sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.