Liikuntakiinteistöasiantuntijan erikoistumiskoulutus

Tavoitteet ja sisältö

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa liikuntakiinteistöjen käytön, kunnossapidon, korjaamisen ja uudisrakentamisen erikoisosaamista. Alan toimijoiden kanssa määritellyt sisällöt ovat: olosuhteiden ja energiatalouden hallinta; käyttö, huolto ja kunnossapito sekä korjaus- ja uudisrakennusprosessin hallinta.

Koulutus koostuu neljästä opintojaksosta:

•Liikuntakiinteistön olosuhteiden ja energiatalouden hallinta, 10 op
•Liikuntakiinteistön käyttö, huolto ja kunnossapito, 5 op
•Liikuntakiinteistön korjaus- ja uudisrakennusprosessin hallinta, 10 op
•Liikuntakiinteistön kehitysprojekti, 5 op

Tarkemmat sisältökuvaukset löytyvät opinto-oppaasta.

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat työelämässä toimivat sähkö-, LVI- ja automaatioalan asiantuntijat sekä liikuntakiinteistöissä vastuullisissa tehtävissä toimivat ammattilaiset. Osallistujilta edellytetään soveltuvaa ammatti­korkeakoulutasoista tutkintoa tai muutoin opintoja varten riittäviä tietoja ja valmiuksia. Opinnot ovat insinööri (amk) -tasoisia ja ne voidaan hyväksilukea osaksi Metropolia ammattikorkeakoulun talotekniikan insinööritutkintoa.

Toteutus

Koulutuksen laajuus on 30 op ja siinä on 18 lähiopetuspäivää Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä ja 9 lähipäivää Metropoliassa pääkaupunkiseudulla. Opintoihin kuuluu itseopiskelua, oppimistehtäviä, harjoitustöitä ja tenttejä sekä projektityö.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Urheiluopiston kanssa.

Hakuaika

Hakuaika 3.4.-31.7.2019. Koulutukseen haetaan hakuaikana e-lomakkeella.
Mahdollisessa valintatilanteessa sovelletaan seuraavaa periaatetta alla olevassa järjestyksessä:

1. Kokemus liikuntakiinteistöalan tehtävistä
2. Kokemus sähkö-, LVI- ja automaatioalan tehtävistä
3. Kokemus muista rakennus- ja kiinteistöalan tehtävistä
4. Kokemus muun alan tehtävistä

Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan viikoilla 32-33 hakijoille ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Koulutus alkaa elokuussa 2019 ja koulutuksen lähiopetusjaksot tarkentuvat myöhemmin.

Hinta

Koulutuksen hinta 1625 €.

Majoituspaketin (sis. majoitus 2hh täysihoidolla) 164 €.