Tee varaus

Liikuntakiinteistöasiantuntijan koulutus

Liikuntakiinteistöasiantuntijan koulutuksen tavoitteena on tuottaa liikuntakiinteistöjen käytön, kunnossapidon, korjaamisen ja uudisrakentamisen erikoisosaamista.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat jo työelämässä toimineet sähkö-, LVI- ja automaatioalan asiantuntijat sekä liikuntapaikkamestarit ja muut vastuullisissa tehtävissä toimivat ammattilaiset.

Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Koulutukseen sisältyy 15 lähiopiskelupäivää Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä ja 11 lähipäivää Metropoliassa pääkaupunkiseudulla. Opinnot ovat insinööri (amk) -tasoisia ja ne voidaan  hyväksilukea osaksi Metropolia amk:n talotekniikan insinööritutkintoa.

Koulutuksen sisältö

Olosuhteiden ja energiatalouden hallinta, 10 op

 • Tila- ja olosuhdevaatimukset, energiankulutustavoitteet
 • LVI-prosessit, rakennuksen vaippa ja tiiveys, rakennusautomaatio
 • Energiakatselmus, energiatehokkuuden parantaminen
 • Elinkaari- ja investointilaskelmat

Liikuntakiinteistön käyttö, huolto ja kunnossapito, 5 op

 • Huoltokirjan hyödyntäminen, käytönseuranta ja kulutukset
 • Kiinteistöautomaation tehokas käyttö
 • Taloteknisten järjestelmien ja kiinteistön ennakoiva huolto
 • Kosteus- ja homevaurioiden tunnistaminen ja korjaaminen

Liikuntakiinteistön korjaus- ja uudisrakennusprosessin hallinta, 10 op

 • Liikuntapaikkarakentamisen toimintaympäristö
 • Liikuntakiinteistöjen tarpeet, hankkeen tavoitteet ja suunnittelun ohjaus
 • Urakkamuodot, allianssi- ja elinkaarimallit
 • LVI-suunnittelun, sähkö- ja rakennusautomaatiosuunnittelun sekä lämpö- ja kosteusteknisen suunnittelun erityispiirteet
 • Liikuntakiinteistö osana alueen energiajärjestelmää
 • Rakennushankkeen tiedonhallinta
 • Vastaanotto, valvonta ja käyttöönotto

Projekti, 5 op

 • Opiskelija toteuttaa todellisen liikuntakiinteistön kehittämisprojektin, esimerkiksi energiatehokkuuden ja/tai olosuhteiden parantamissuunnitelman, korjaushankkeen alustavan hankesuunnitelman, liiketoiminnan palveluiden kehittämissuunnitelman, tai raportoi suunnittelu-, toteutus, ja/tai ylläpitohankkeeseen.

Käytännön toteutus

Koulutuksessa 1 opintopiste käsittää 8 h lähiopetusta (käytännössä yksi koulutuspäivä) sekä 17 h itseopiskelua, oppimistehtäviä, harjoitustöitä ja tenttejä sekä projektityötä. Lähiopetuspäiviä tulee 26 opiskelijaa kohden.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Urheiluopiston kanssa. Lähiopetuspäivät vuonna 2017 ovat seuraavat:

Vierumäki: 24.-26.1., 25.-27.4., 30.5.-2.6., 29.-31.8., 10.-12.10.
Pääkaupunkiseutu: 14.-16.2., 28.-30.3. 19.-21.9., 22.-23.11.

AHOT-menettely

Koulutuksessa suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea osaksi Metropolian talotekniikan insinööritutkintoa, jossa yhtensä suuntautumisvaihtoehtona on kiinteistöjohtaminen.

Koulutuksen hinta

Koulutukselle on haettu OKM:n tukea. Mikäli tuki myönnetään, on hinta 450 € /osallistuja, ilman tukea hinta on noin 3500 € /osallistuja. Lisäksi osallistujat vastaavat itse matka-, majoitus- ja ruokailukuluista.