Liikunnanohjauksen perustutkinto (yo), Turku

Liikunnanohjauksen perustutkinto LPT on toisen asteen ammatillinen perustutkinto. Tutkintonimike on liikuntaneuvoja ja tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Liikunnanohjauksen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Yhteishaku (19.2. – 12.3.2019) ja jatkuva haku (19.2. – 12.4.2019) liikunnan ohjauksen perustutkintoon on tältä keväältä päättynyt.

Yhteishaussa koulutusohjelmaan voivat hakea ylioppilaspohjaiset hakijat. Koulutus kestää kokopäiväopiskeluna 2 vuotta.

Jatkuva haku on oppilaitoksen järjestämä oma koulutushaku ja siinä voivat hakea ne, joilla on jo suoritettuna lukion oppimäärä, jokin ammatillinen perustutkinto tai korkeakoulututkinto.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa liikunnanohjauksen perustutkinnon LPT suorittaneita liikuntaneuvojia Turun seudun liikunta- ja vapaa-aikatoimen, yksityisen palvelusektorin sekä liikuntajärjestöjen tarpeisiin.

Koulutuksen sisältö

Ylioppilastaustaisten opiskelijoiden kahden vuoden opintopolku koostuu pakollisista ja valinnaisista ammatillisista opinnoista. Liikuntaneuvojakoulutukseen kuuluvia yhteisiä pakollisia tutkinnon osia ovat liikunnan ohjaaminen ja liikuntaneuvojana toimiminen. Yhteisten pakollisten tutkinnonosien suorittamisen jälkeen opiskelija valitsee joko valmennuksen ja seuratoiminnan osaamisalan tai terveyttä edistävän liikuntaneuvonnan osaamisalan, jotka sisältävät sekä pakollisia (esim. tapahtuman järjestäminen) tutkinnonosia että valinnaisia tutkinnonosia.

Huom! Liikunnanohjauksen perustutkinnon perusteet uudistuivat vuonna 2018.

Kohderyhmä ja koulutuksen kesto

Elokuussa 2019 käynnistyvään ryhmään valitaan 20 opiskelijaa. Koulutuksen kokonaiskesto on kaksi vuotta.

Koulutuksen toteutus

Koulutus järjestetään lähiopetuksena ja työssä oppien, jonka merkitys korostuu opintojen edetessä. Opetus järjestetään pääsääntöisesti Turun ammatti-instituutissa ja lisäksi koulutus sisältää myös lähijaksoja Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä.

Työssä tapahtuva koulutus järjestetään pääosin Turun alueen työpaikkaverkostossa mm. Turun seudun urheiluakatemiassa, Lounais-Suomen Liikunnassa ja Urheilussa, Turun ja lähialueen kuntien liikunta-, vapaa-aika- ja sivistystoimessa, alueen liikuntajärjestöissä sekä yksityisen palvelusektorin toimipisteissä.

Koska pääosa opetuksesta ja työssä tapahtuvasta oppimisesta tapahtuu Turussa, on luontevaa, että opiskelijat asuvat opiskelun aikana Turun seudulla. Vierumäellä toteutettavien lähijaksojen aikana opiskelijoille on järjestetty maksuton majoitus, ruokailu ja liikuntatilojen käyttö.

Liikuntaneuvojan työtehtävät

Tavallisimmat liikuntaneuvojan työnantajat ovat kuntien liikunta- ja vapaa-aikatoimi, liikelaitokset ja yritykset, liikunta- ja urheiluseurat, erilaiset järjestöt sekä lasten iltapäivätoiminnan ohjaus.

Koulutukseen haku

Yhteishaussa 19.2.-12.3.2019 osoitteessa: www.opintopolku.fi
Jatkuvassa haussa 19.2. – 12.4.2019 osoitteessa wilma.vierumaki.fi

Koulutuksen löydät Opintopolku -sivustolta seuraavalla haulla:

Oppilaitos: Suomen Urheiluopisto
Tutkinto: Liikunnanohjauksen perustutkinto
Peruskoulutus: ylioppilas
Paikkakunta: Turku*
* Huom. paikkakunnaksi tulee laittaa haussa Turku!

Opiskelijavalinta

Opiskelijat liikunnanohjauksen perustutkintoon (Turku)  valitaan 6.-8.5.2019 pidettävien valintakokeiden perusteella. Koe on hakijalle yksipäiväinen ja koepäivä ilmoitetaan kutsukirjeessä. Valintakokeessa arvioidaan hakijan liikunnallisuutta, johon liittyy kehonhallinta, ketteryys ja koordinaatio sekä sosiaalisuutta ja ilmaisutaitoa, joihin liittyy halu ja taito ihmisten kanssa toimimiseen ja itsensä ilmaiseminen eri keinoin. Tarkempia tietoja valintakokeen sisällöstä ja maksuista annetaan kutsukirjeessä.

Opetushallitus postittaa ilman opiskelupaikkaa jääneille jälkiohjauskirjeen, jossa ilmenee sijoittuminen valinnoissa.