Tee varaus

Liikuntaneuvojan koulutus Turussa

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa liikuntaneuvojia Turun seudun liikunta-ja vapaa-aikatoimen, yksityisen palvelusektorin sekä liikuntajärjestöjen tarpeisiin.

Kohderyhmä ja koulutuksen kesto

Elokuussa 2018 käynnistyvään ryhmään valitaan 20 peruskoulutaustaista opiskelijaa. Koulutuksen kokonaiskesto on kolme vuotta.

Koulutuksen toteutus

Koulutus järjestetään lähiopetuksena ja työssä oppien, jonka merkitys korostuu opintojen edetessä. Opetus järjestetään pääsääntöisesti Turun ammatti-instituutissa, ja lisäksi koulutus sisältää myös lähijaksoja Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä. Koulutuksen aikana pyritään hyödyntämään molempien oppilaitosten osaaminen ja koulutustarjonta joustavalla ja tehokkaalla tavalla opiskelijan ja työelämän tarpeiden mukaisesti.

Työssäoppiminen tapahtuu pääosin Turun alueen työssäoppimisverkostossa mm. Turun seudun urheiluakatemiassa, Lounais-Suomen Liikunnassa ja Urheilussa, Turun ja lähialueen kuntien liikunta-, vapaa-aika- ja sivistystoimessa, alueen liikuntajärjestöissä sekä yksityisen palvelusektorin toimipisteissä.

Koska pääosa opetuksesta ja työssäoppimisesta tapahtuu Turussa, on luontevaa, että opiskelijat asuvat opiskelun aikana Turun seudulla. Vierumäellä toteutettavien lähijaksojen aikana opiskelijoille on järjestetty maksuton majoitus, ruokailu ja liikuntatilojen käyttö.

Koulutuksen sisältö

Peruskoulutaustaisten opiskelijoiden kolmen vuoden opintopolku koostuu pakollisista ja valinnaisista ammatillisista opinnoista. Liikuntaneuvojakoulutukseen kuuluu kolme pakollista tutkinnon osaa, jotka ovat liikunnanohjaus, liikuntaneuvonta ja liikuntatapahtuman järjestäminen. Viimeisen opiskeluvuoden aikana opiskelijalla on mahdollisuus syventää ammattiosaamistaan valinnaisilla opinnoilla.

Tarjoamme opiskelijalle kaksi seuraavista valinnaisista tutkinnon osista: lasten ja nuorten liikunnanohjaus, terveysliikunnan ohjaus, valmennus, seuratoiminta, luontoliikunta, liikuntayrittäjyys ja soveltava liikunta. Terveysliikunnan ohjaukseen valinnaisiin opintoihin liittyy lisäksi mahdollisuus suorittaa koulutuksen aikana Personal Trainer -sertifikaatti.

Huom! Liikunnanohjauksen perustutkinnon perusteet uudistuvat vuonna 2018.

Liikuntaneuvojan työ

Tavallisimmat liikuntaneuvojan työnantajat ovat kuntien liikunta- ja vapaa-aikatoimi, liikelaitokset ja yritykset, liikunta- ja urheiluseurat, erilaiset järjestöt sekä lasten iltapäivätoiminnan ohjaus.

Haku

Koulutukseen haetaan toisen asteen yhteishaun yhteydessä keväällä 2018.

Koulutuksen löydät sivustolta www.opintopolku.fi seuraavalla haulla:

Oppilaitos: Suomen Urheiluopisto
Tutkinto: Liikunnanohjauksen perustutkinto
Peruskoulutus: peruskoulu
Paikkakunta: Turku*
* Huom. paikkakunnaksi tulee laittaa haussa Turku!

Valintakokeet

Valintakokeet pidetään myöhemmin ilmoitetussa paikassa. Opiskelijat valitaan koulutukseen valintakokeiden perusteella.

Tarkemmat tiedot valintakokeista kutsukirjeen yhteydessä.