Liikuntaneuvojan koulutus Turussa

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa liikuntaneuvojia Turun seudun liikunta- ja vapaa-aikatoimen, yksityisen palvelusektorin sekä liikuntajärjestöjen tarpeisiin.

Kohderyhmä ja koulutuksen kesto

Elokuussa 2019 käynnistyvään ryhmään valitaan 20 ylioppilastaustaista opiskelijaa. Koulutuksen kokonaiskesto on kaksi vuotta.

Koulutuksen toteutus

Koulutus järjestetään lähiopetuksena ja työssä oppien, jonka merkitys korostuu opintojen edetessä. Opetus järjestetään pääsääntöisesti Turun ammatti-instituutissa ja lisäksi koulutus sisältää myös lähijaksoja Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä.

Työssä tapahtuva koulutus järjestetään pääosin Turun alueen työpaikkaverkostossa mm. Turun seudun urheiluakatemiassa, Lounais-Suomen Liikunnassa ja Urheilussa, Turun ja lähialueen kuntien liikunta-, vapaa-aika- ja sivistystoimessa, alueen liikuntajärjestöissä sekä yksityisen palvelusektorin toimipisteissä.

Koska pääosa opetuksesta ja työssä tapahtuvasta oppimisesta tapahtuu Turussa, on luontevaa, että opiskelijat asuvat opiskelun aikana Turun seudulla. Vierumäellä toteutettavien lähijaksojen aikana opiskelijoille on järjestetty maksuton majoitus, ruokailu ja liikuntatilojen käyttö.

Koulutuksen sisältö

Ylioppilastaustaisten opiskelijoiden kahden vuoden opintopolku koostuu pakollisista ja valinnaisista ammatillisista opinnoista. Liikuntaneuvojakoulutukseen kuuluvia yhteisiä pakollisia tutkinnon osia ovat liikunnan ohjaaminen ja liikuntaneuvojana toimiminen. Yhteisten pakollisten tutkinnonosien suorittamisen jälkeen opiskelija valitsee joko valmennuksen ja seuratoiminnan osaamisalan tai terveyttä edistävän liikuntaneuvonnan osaamisalan, jotka sisältävät sekä pakollisia (esim. tapahtuman järjestäminen) tutkinnonosia että valinnaisia tutkinnonosia.

Huom! Liikunnanohjauksen perustutkinnon perusteet uudistuvat vuonna 2018.

Liikuntaneuvojan työ

Tavallisimmat liikuntaneuvojan työnantajat ovat kuntien liikunta- ja vapaa-aikatoimi, liikelaitokset ja yritykset, liikunta- ja urheiluseurat, erilaiset järjestöt sekä lasten iltapäivätoiminnan ohjaus.

Haku

Koulutukseen haetaan toisen asteen yhteishaun yhteydessä keväällä 2019.

Koulutuksen löydät sivustolta www.opintopolku.fi seuraavalla haulla:

Oppilaitos: Suomen Urheiluopisto
Tutkinto: Liikunnanohjauksen perustutkinto
Peruskoulutus: ylioppilas
Paikkakunta: Turku*
* Huom. paikkakunnaksi tulee laittaa haussa Turku!

Valintakokeet

Valintakokeet pidetään Suomen Urheiluopistolla 6.-8.5.2019. Koe on hakijalle yksipäiväinen ja koepäivä ilmoitetaan kutsukirjeessä. Opiskelijat valitaan koulutukseen valintakokeiden perusteella.