Liikuntaneuvojan koulutus Turussa

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa liikuntaneuvojia Turun seudun liikunta-ja vapaaaikasektorin tarpeisiin sekä pilotoida uutta toteutusmallia ja yhteistyömuotoa tulevan kahden vuoden aikana.

Kohderyhmä ja koulutuksen kesto

Elokuussa 2016 käynnistyneeseen ryhmään valittiin 20 ylioppilastaustaista opiskelijaa. Koulutuksen kokonaiskesto on kaksi vuotta.

Koulutuksen toteutus

Koulutus järjestetään lähiopetuksena, jossa merkittävä osa oppimisesta tapahtuu työpaikoilla. Opetus järjestetään Turussa Turun ammatti-instituutissa sekä Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä, jossa toteutetaan useita viikon mittaisia opetusjaksoja koulutuksen aikana. Koulutuksen aikana pyritään hyödyntämään molempien oppilaitosten osaaminen ja koulutustarjonta joustavalla ja tehokkaalla tavalla opiskelijan ja työelämän tarpeiden mukaisesti.

Työssäoppiminen tapahtuu pääosin Turun alueen työssäoppimisverkostossa mm. Turun seudun urheiluakatemiassa, Lounais-Suomen Liikunnassa ja Urheilussa, Turun ja lähialueen kuntien liikunta-, vapaa-aika- ja sivistystoimessa, alueen liikuntajärjestöissä sekä yksityisen palvelusektorin toimipisteissä. Työssäoppimista tehdään myös Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä osana lähijaksojen sisältöä.

Koska pääosa opetuksesta ja työssäoppimisesta tapahtuu Turussa, on luontevaa, että opiskelijat asuvat opiskelun aikana Turun seudulla. Vierumäellä toteutettavien lähijaksojen aikana opiskelijoille on järjestetty maksuton majoitus, ruokailu ja liikuntatilojen käyttö.

Koulutuksen sisältö

Ylioppilastaustaisten opiskelijoiden kahden vuoden opintopolku koostuu pakollisista ja valinnaisista ammatillisista opinnoista. Liikuntaneuvojakoulutukseen kuuluu kolme pakollista tutkinnon osaa, jotka ovat liikunnanohjaus, liikuntaneuvonta ja liikuntatapahtuman järjestäminen. Toisen opiskeluvuoden aikana opiskelijalla on mahdollisuus syventää ammattiosaamistaan valinnaisilla opinnoilla.

Tarjoamme opiskelijalle kaksi seuraavista valinnaisista tutkinnon osista: lasten ja nuorten liikunnanohjaus, terveysliikunnan ohjaus, valmennus, seuratoiminta, luontoliikunta, liikuntayrittäjyys ja soveltava liikunta. Valinnaisiin opintoihin liittyy lisäksi mahdollisuus suorittaa koulutuksen aikana Personal Trainer -sertifikaatti.

Haku

Haku vuodelle 2016 on päättynyt.

Koulutuksen löydät sivustolta www.opintopolku.fi seuraavalla haulla:

Oppilaitos: Suomen Urheiluopisto
Tutkinto: liikunnanohjauksen perustutkinto
Peruskoulutus: lukio ja/tai ylioppilastutkinto
Paikkakunta: Turku*
* Huom. paikkakunnaksi tulee laittaa haussa Turku!

Valitseminen opiskelijaksi

Opiskelijat valitaan liikunnanohjauksen perustutkinnolle Suomen Urheiluopistolla järjestettävien valintakokeiden perusteella. Koe on hakijalle yksipäiväinen ja koepäivä ilmoitetaan kutsukirjeessä.