Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinto

Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinto (tutkintonimike liikuntapaikkamestari) toteutetaan monimuoto-opintoina, joissa vuorottelevat lähiopintojaksot Vierumäellä, oppimistehtävät liikuntapaikoilla, työssäoppiminen, etäopiskelu sekä opinnäytetyö. Koulutus kestää vajaan vuoden ja siihen sisältyy kymmenen lähiopiskelujaksoa Suomen Urheiluopistolla. Valmistavan koulutuksen hyväksyttävästi suorittaneet saavat koulutustodistuksen. Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää tutkinnon näyttöjen hyväksyttyä suorittamista.

Liikuntapaikka-alan  erikoisammattitutkinto (180 osp) muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (90 osp) sekä valinnaisista tutkinnon osista (90 osp). Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinnon pakolliset osat ovat Liikuntaolosuhteista huolehtiminen ja Esimiehenä toimiminen. Valinnaiset tutkinnon osat ovat Liikuntapaikkojen infrarakentaminen, Liikuntapaikkojen talotekniikan suunnittelu ja kunnossapito, Urheilu- ja nurmikenttien rakentaminen sekä tutkinnonosat muista ammatillisista tutkinnoista.
Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinnon tutkintonimike on liikuntapaikkamestari.

Koulutuksen lähijaksot

1 jakso   19.08. – 22.08.2019
2.jakso   16.09. – 19.09.2019
3.jakso   14.10. – 17.10.2019
4.jakso   18.11. –  21.11.2019
5.jakso   09.12. – 12.12.2019
6.jakso   20.01. – 23.01.2020
7.jakso   10.02. – 13.02.2020
8.jakso   16.03. – 19.03.2020
9.jakso   13.04. – 16.04.2020
10.jakso 04.05. – 07.05.2020

Haku koulutukseen 1.1. – 31.7.2019

Koulutuksen hinta
Koulutuksen hinta on 1 680 euroa ja se sisältää opistolta jaettavan materiaalin, majoituksen (2 hh) ja ruokailut lähiopetuspäivien osalta. Opiskelupäivät määräytyvät opintosuunnitelman mukaisesti. Hinta ei sisällä opiskelijan henkilökohtaisia opiskelumateriaaleja, jotka opiskelija hankkii itse tai opiston välityksellä. Tällaisia ovat esimerkiksi oppikirjat, muistiinpanovälineet ja henkilökohtaiset urheiluvälineet. Mahdollisen opintomatkan kustannukset eivät myöskään sisälly koulutuksen hintaan. Etäopiskelun ja työssäoppimisjaksojen kustannuksista sekä opiskelun matkakustannuksista vastaa opiskelija. Opiskelijat ovat opetusohjelman mukaisten tuntien ja oppimisharjoitusten aikana tapaturmavakuutettuja. Koulutus toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Ammattitutkintostipendi
Tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus anoa Koulutusrahaston ammattitutkintostipendiä (395 €).