Tee varaus

Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto

Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto toteutetaan monimuoto-opintoina, joissa vuorottelevat lähiopintojaksot Vierumäellä, oppimistehtävät liikuntapaikoilla, työssäoppiminen, etäopiskelu sekä opinnäytetyö. Koulutus kestää vajaan vuoden ja siihen sisältyy kymmenen lähiopiskelujaksoa Suomen Urheiluopistolla. Valmistavan koulutuksen hyväksyttävästi suorittaneet saavat koulutustodistuksen. Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää tutkinnon näyttöjen hyväksyttyä suorittamista.

Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa tutkinnon osittain. Tutkinto sisältää kolme tutkinnon osaa: liikuntaolosuhteista huolehtiminen, taloudellinen toiminta ja esimiestoiminta.

Koulutuksen lähijaksot

1 jakso   14.08. – 17.08.2017
2.jakso   11.09. – 14.09.2017
3.jakso   02.10. – 05.10.2017
4.jakso   13.11. – 16.11.2017
5.jakso   11.12. – 14.12.2017
6.jakso   22.01. – 25.01.2018
7.jakso   12.02. – 15.02.2018
8.jakso   26.03. – 29.03.2018
9.jakso   23.04. – 26.04.2018
10.jakso 21.05. – 25.05.2018

Koulutuksen hinta
Koulutuksen hinta on 1 580 euroa ja se sisältää opistolta jaettavan materiaalin, tutkintomaksun (58 €), majoituksen (2 hh) ja ruokailut lähiopetuspäivien osalta. Opiskelupäivät määräytyvät opintosuunnitelman mukaisesti. Hinta ei sisällä opiskelijan henkilökohtaisia opiskelumateriaaleja, jotka opiskelija hankkii itse tai opiston välityksellä. Tällaisia ovat esimerkiksi oppikirjat, muistiinpanovälineet ja henkilökohtaiset urheiluvälineet. Mahdollisen opintomatkan kustannukset eivät myöskään sisälly koulutuksen hintaan. Etäopiskelun ja työssäoppimisjaksojen kustannuksista sekä opiskelun matkakustannuksista vastaa opiskelija. Opiskelijat ovat opetusohjelman mukaisten tuntien ja oppimisharjoitusten aikana tapaturmavakuutettuja. Koulutus toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Ammattitutkintostipendi
Tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus anoa Koulutusrahaston ammattitutkintostipendiä (390 €).