Tee varaus

Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto

Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinnon suorittaminen Vierumäellä on käytännönläheinen kokonaisuus, joka on suunniteltu toteutettavaksi työn ohessa. Tutkintoon valmistava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa vuorottelevat lähiopintojaksot Vierumäellä,  oppimistehtävät, työssäoppiminen ja etäopinnot. Koulutukseen kuuluu 11 lähiopintojaksoa. Tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa tutkinnon osittain.

Kenelle?
Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto soveltuu aktiivisille liikunta-alasta kiinnostuneille, käytännön työtä haluaville palveluhenkisille tekijöille. Koulutus antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet erilaisten liikuntapaikkojen hoidon itsenäiseen toteuttamiseen. Tutkinnon suorittanut liikuntapaikkojenhoitaja tuntee eri liikuntalajien liikunta-paikoille asettamat vaatimukset, kiinteistötekniikan käytön ja päivittäisen huollon sekä hallitsee liikuntapaikkojen käyttäjien opastuksen, palvelun ja tarvittavan valvonnan.

Toteutus
Tammikuussa 2018 alkavan koulutuksen lähijaksot ovat:

1.jakso    15.01. – 19.01.2018
2.jakso    12.02. – 16.02.2018
3.jakso    12.03. – 16.03.2018
4.jakso    09.04. – 13.04.2018
5.jakso    21.05. – 24.05.2018
6.jakso    28.05. – 01.06.2018 (valinnainen jäähalli)
6.jakso    04.06. – 08.06.2018 (valinnainen nurmipinnat)
7.jakso    13.08. – 17.08.2018
8.jakso    10.09. – 14.09.2018
9.jakso    08.10. – 12.10.2018
10.jakso  05.11. – 09.11.2018
11. jakso 10.12. – 14.12.2018

Koulutuksen hinta
Koulutuksen hinta opiskelijalle on 1 330 euroa. Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa. Hinta sisältää opistolta jaettavan materiaalin, majoituksen (opistotason 2hh)  ja aamupalan lähiopetuspäivien osalta sekä tutkintomaksun, 58 euroa. Hinta ei sisällä opiskelijan henkilökohtaisia opiskelumateriaaleja, jotka opiskelija hankkii itse tai opiston välityksellä. Tällaisia ovat mm. oppikirjat, muistiinpanovälineet ja henkilökohtaiset urheiluvälineet.

Ammattitutkintostipendi
Tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus anoa Koulutusrahaston ammattitutkintostipendiä (390€).