Liikunnanohjauksen peruskurssi maahanmuuttajille

Koulutus tutustuttaa maahanmuuttajataustaiset osallistujat suomalaiseen liikuntakulttuuriin hyödyntäen Suomen Urheiluopiston upeaa kampusta sekä ammatillista tietotaitoa. Opinnot rakentuvat neljästä eri opintokokonaisuudesta, joissa kukin kokonaisuus on rakennettu yhteisen teeman, suomalaisen liikuntakulttuurin ympärille. Opintokokonaisuuksien välille on varattu itsenäistä opiskeluaikaa, jolloin oppilaat työstävät heille suunnattuja oppimistehtäviä.

Koulutuksen aikana osallistujat oppivat liikunnanohjauksen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviä taitoja. Keväällä kurssilaiset tuovat oppimaansa käytäntöön heille suunnatulla liikunnanohjauksen työkokeilulla. Osallistujat hakevat oma-aloitteisesti tietoa liikunta-alasta digioppimisympäristöjä hyödyntäen.

Koulutus järjestetään suomen kielellä. Koulutus on osallistujille ilmainen ja kattaa lähijaksojen opetuksen, majoitukset sekä ruokailut. Osallistuminen koulutukseen luo kuvan suomalaisesta liikuntakulttuurista, kehittää suomen kielen taitoa sekä avaa ovia liikunta-alalla etenemiseen. Koulutus ei oikeuta ammatilliseen pätevyyteen, mutta siitä saa todistuksen.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa osallistujat suomalaiseen liikuntakulttuuriin. Kurssin ajan opiskelija saa lisätietoja suomalaisesta liikuntakulttuurista ja miten sitä voi hyödyntää arjessa tai mahdollisesti tulevissa töissä/opinnoissa. Tavoitteena on antaa osallistujille omakohtaisia kokemuksia tekemisen ja kokemisen kautta. Kurssin jälkeen osallistuja kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan liikunnanohjausta oma-aloitteisesti sekä tunnistaa eron oman ja suomalaisen liikuntakulttuurin välillä. Lähijaksojen aikana opitaan myös suomen kieltä ja erityisesti liikuntaan liittyvää sanastoa.

Osallistumiskriteerit

Koulutukseen valitaan noin 15-20 osallistujaa. Hakijalla tulee olla maahanmuuttajan status (kumpikaan vanhemmista ei ole suomalainen) sekä voimassa oleva päätös oleskeluluvasta. Koulutus järjestetään suomen kielellä ja kielivaatimustaso kurssille on vähintään A 2.2 (lue lisää kielivaatimuksista). Osallistujan tulee olla vähintään 18 -vuotias. Kurssille osallistuminen vaatii kurssilaiselta oman tapaturmavakuutuksen.

Lähipäivien aikana tutustumme käytännön kautta erilaisiin liikuntalajeihin, joten osallistujalta odotetaan riittävää fyysistä kuntoa. Aiempaa kokemusta liikunnanohjauksesta ei tarvita. Tärkeintä osallistujalle on halu oppia uutta liikunnasta ja sen ohjaamisesta. Lähtökohtana on, että opiskelija on itse oma-aloitteinen ja kantaa vastuunsa omasta oppimisesta.  Mukaan tarvitset siis avoimen mielen ja liikunnallisen, positiivisen asenteen.

Osallistu työn tai opiskelun ohessa

Koulutus sisältää neljä lähijaksoa sekä aloitusinfon 16.1.2019 Suomen Urheiluopistolla, Vierumäellä. Lähijaksojen välillä osallistujat suorittavat annettuja etätehtäviä. Lähijaksot kestävät kokonaisen viikonlopun kerrallaan, joten osallistujan on oltava valmis yöpymään Vierumäellä, tai vaihtoehtoisesti järjestettävä itse kyyti pois Vierumäeltä lähijaksojen aikana (la iltana pois ja su aamuna takaisin).

 1. Lähijakso: 9.-10.2.2019 Minä, sinä ja me suomalaisessa liikuntakulttuurissa
 2. Lähijakso: 9.-10.3.2019 Ympäristön hyödyntäminen liikuntapalveluiden tuottamisessa.
 3. Lähijakso: 13.-14.4.2019 Terveysliikunnasta hauskaa ja mielekästä.
 4. Lähijakso: 18.5.2019 Minä liikunta-alalla.

Opintosisällöt

 • Suomalainen liikuntakulttuuri
 • Terveysliikunnan keskeiset sisällöt
 • Luonto- ja seikkailuliikunta
 • Uudet liikuntalajit
 • Ryhmätyöskentelytaidot
 • Liikunnanohjaamisen suunnittelu ja toteuttaminen
 • Liikunnanohjauksen työkokeilu

Oppisisältöjä käsitellään sekä asiantuntijoiden että liikunta-alan opiskelijoiden johdolla. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.