Liikunnanohjauksen perustutkinto

Liikunnanohjauksen perustutkinto on tarkoitettu kaikille liikunnasta kiinnostuneille, vähintään peruskoulun oppimäärän suorittaneille nuorille. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä sisältäen erimittaisia työelämäjaksoja. Koulutuksesta valmistuneen ammattinimike on liikuntaneuvoja.

Koulutusohjelmaan voivat hakea sekä peruskoulu- että ylioppilaspohjaiset hakijat. Koulutus kestää kokopäiväopiskeluna pohjakoulutuksesta riippuen 2-3 vuotta.

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö

Liikunnanohjauksen perustutkinto valmistaa ammattiin, mutta antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin ja on erinomainen pohja erityisesti liikunta-alan ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoihin.

Opiskelu ja myös liikuntaneuvojan työ on hyvin käytännönläheistä. Opiskelija pääsee koulutuksen aikana kehittämään  ammattitaitoaan liikunnanohjauksessa, liikuntaneuvonnassa ja liikuntatapahtumien järjestämisessä.

Liikuntaneuvojakoulutukseen kuuluvia yhteisiä pakollisia tutkinnon osia ovat liikunnan ohjaaminen ja liikuntaneuvojana toimiminen. Yhteisten pakollisten tutkinnonosien suorittamisen jälkeen opiskelija valitsee yhden seuraavista osaamisaloista: liikunnan palvelutuotanto, valmennus ja seuratoiminta tai terveyttä edistävä liikuntaneuvonta. Osaamisalat sisältävät sekä pakollisia tutkinnonosia että valinnaisia tutkinnonosia.

Lisäksi kaikki opiskelijat harjoittelevat oman osaamisen tuotteistamista ja yrittäjämäistä toimintatapaa NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman avulla.

Opiskeluun liittyy runsaasti työpaikoilla toteutettavia käytännön harjoittelujaksoja, joissa opiskelija pääsee tutustumaan liikunta-alan keskeisiin työympäristöihin. Harjoittelujakson voi suorittaa myös ulkomailla kansainvälisten verkostojemme kautta. Harjoittelujaksojen yhteydessä suoritettavat ammattiosaamisen näytöt tukevat opiskelijan ammatillista kehittymistä ja lähentävät koulutuksen työelämävastaavuutta.

Lukuvuosi alkaa elokuussa ja päättyy toukokuussa. Opiskelu on sisäoppilaitosmuotoista, se sisältää maksuttoman majoituksen kahden hengen huoneissa sekä ateriat opiskelupäivinä.

Kaksoistutkinnon suorittaminen

Peruskoulutaustaisella opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto eli ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto samanaikaisesti. Kaksoistutkinnon suorittaminen on valinta, joka kaventaa jonkin verran muiden valinnaisten ammatillisten opintojen opiskelua.

Käytännössä kaksoistutkintoa suorittavalla opiskelijalla on kahden ensimmäisen vuoden aikana kaksi päivää viikossa lukio-opintoja Heinolan lukiossa ja kolmannen vuoden opiskelua hallitsevat pääasiassa lukio-opinnot. Päätös kaksoistutkinnon suorittamisesta tulee tehdä heti koulutuksen käynnistyessä, joten on tarpeellista keskustella tulevasta valinnasta ennakkoon myös vanhempien kanssa.

Lisätietoa kaksoistutkinnon suorittamisesta heti koulutuksen käynnistyessä.

Opiskelun ja kilpaurheiluvalmennuksen yhdistäminen

Koulutuksen ja ammattimaisen urheilun yhteensovittaminen onnistuu Vierumäellä sujuvasti. Erinomaisten olosuhteiden lisäksi myös opiskelun päivärytmi tukee urheilijalle tärkeiden elämänalueiden yhdistämistä.

Lajivalmennusta järjestetään mm. taitoluistelussa, painonnostossa, jääkiekossa, ammunnassa ja uinnissa.

Koulutuspolku nuorille urheilijoille, lue lisää täältä.

Valitseminen opiskelijaksi

Opiskelijat valitaan liikunnanohjauksen perustutkinnolle 6.-8.5.2019 pidettävien valintakokeiden perusteella. Koe on hakijalle yksipäiväinen ja koepäivä ilmoitetaan kutsukirjeessä. Valintakokeessa arvioidaan hakijan liikunnallisuutta, johon liittyy kehonhallinta, ketteryys ja koordinaatio sekä sosiaalisuutta ja ilmaisutaitoa, joihin liittyy halu ja taito ihmisten kanssa toimimiseen ja itsensä ilmaiseminen eri keinoin. Tarkempia tietoja valintakokeen sisällöstä ja maksuista annetaan kutsukirjeessä.

Opetushallitus postittaa ilman opiskelupaikkaa jääneille jälkiohjauskirjeen, jossa ilmenee sijoittuminen valinnoissa.