Liikunnanohjauksen perustutkinto (pk/yo), Vierumäki

Liikunnanohjauksen perustutkinto LPT, on toisen asteen ammatillinen perustutkinto. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja valmistuneen tutkintonimike on liikuntaneuvoja. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Jatkuva haku (Vierumäki ja Turku) on päättynyt 31.7.2019.
Jatkuva haku on oppilaitoksen järjestämä oma koulutushaku ja siinä voivat hakea ne, joilla on jo suoritettuna lukion oppimäärä, jokin ammatillinen perustutkinto tai korkeakoulututkinto.

Yhteishaku on päättynyt 12.3.2019.
Yhteishaussa koulutusohjelmaan voivat hakea sekä peruskoulu- että ylioppilaspohjaiset hakijat. Koulutus kestää kokopäiväopiskeluna pohjakoulutuksesta riippuen 2-3 vuotta.

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö

Liikunnanohjauksen perustutkinto valmistaa ammattiin  ja antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Tutkinto onkin erinomainen pohja erityisesti liikunta-alan ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoihin.

Liikuntaneuvojaksi opiskelu ja liikuntaneuvojan työ on hyvin käytännönläheistä. Opiskelija pääsee koulutuksen aikana kehittämään  ammattitaitoaan liikunnanohjauksessa, liikuntaneuvonnassa ja liikuntatapahtumien järjestämisessä.

Liikuntaneuvojakoulutukseen kuuluvia yhteisiä pakollisia tutkinnon osia ovat liikunnan ohjaaminen ja liikuntaneuvojana toimiminen. Yhteisten pakollisten tutkinnonosien suorittamisen jälkeen opiskelija valitsee yhden seuraavista osaamisaloista: liikunnan palvelutuotanto, valmennus ja seuratoiminta tai terveyttä edistävä liikuntaneuvonta. Osaamisalat sisältävät sekä pakollisia että valinnaisia tutkinnonosia.

Lisäksi kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus harjoitella oman osaamisen tuotteistamista ja yrittäjämäistä toimintatapaa NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman avulla.

Opiskeluun liittyy runsaasti työpaikoilla toteutettavia käytännön harjoittelujaksoja, joiden aikana opiskelija tutustuu liikunta-alan keskeisiin työympäristöihin. Harjoittelujakson voi suorittaa myös ulkomailla kansainvälisten verkostojemme kautta. Harjoittelujaksojen yhteydessä suoritettavat ammattiosaamisen näytöt tukevat opiskelijan ammatillista kehittymistä ja lähentävät koulutuksen työelämävastaavuutta.

Lukuvuosi alkaa elokuussa ja päättyy toukokuussa. Opiskelu kesälukukauden on myös mahdollista koulutussopimuksella, oppisopimuksella tai henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opiskelu on sisäoppilaitosmuotoista, se sisältää maksuttoman majoituksen kahden hengen huoneissa sekä ateriat opiskelupäivinä.

Kaksoistutkinnon suorittaminen

Peruskoulutaustaisella opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto eli ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto samanaikaisesti. Kaksoistutkinnon suorittaminen on valinta, joka kaventaa jonkin verran muiden valinnaisten ammatillisten opintojen opiskelua. Käytännössä kaksoistutkintoa suorittavalla opiskelijalla on kahden ensimmäisen vuoden aikana kaksi päivää viikossa lukio-opintoja Heinolan lukiossa ja kolmannen vuoden opiskelua hallitsevat pääasiassa lukio-opinnot.

Ylioppilastutkinnon suorittaminen ammatillisen perustutkinnon ohella on vaativaa, mutta sekä lukio että urheiluopisto pyrkivät tekemään kaksoistutkinnon suorittamisesta opiskelijalle mahdollisimman joustavaa. Lukiossa suoritettavilla kursseilla korvataan iso osa ammatillisen tutkinnon yhteisten aineiden opinnoista, joten päällekkäisyyksiä opinnoissa ei tule. Lukio on yleissivistävä oppilaitosmuoto. Sen lisäksi ylioppilastutkinnon suorittaminen voi laajentaa jatko-opintomahdollisuuksiasi. Voit valita ylioppilastutkinnon oppiaineet siten, että ne tukevat omia jatko-opintosuunnitelmiasi. Heinolan lukio on noin 200 opiskelijan oppilaitos, jossa toteutuu hyvin opiskelijoiden mahdollisuus yksilölliseen opintojen suunnitteluun. Lukiolla saat myös kaksoistutkinnon suorittamisen tueksi henkilökohtaista ohjausta.

Päätös kaksoistutkinnon suorittamisesta tulee tehdä heti koulutuksen käynnistyessä, joten on tarpeellista keskustella tulevasta valinnasta ennakkoon myös vanhempien kanssa.

Opiskelun ja kilpaurheiluvalmennuksen yhdistäminen

Koulutuksen ja ammattimaisen urheilun yhteensovittaminen onnistuu Vierumäellä sujuvasti. Erinomaisten olosuhteiden lisäksi myös opiskelun päivärytmi tukee urheilijalle tärkeiden elämänalueiden yhdistämistä.

Lajivalmennusta järjestetään mm. taitoluistelussa, painonnostossa, jääkiekossa, ammunnassa ja uinnissa.

Koulutuspolku nuorille urheilijoille, lue lisää täältä.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan 6.8.2019 pidettävän info- ja haastattelutilaisuuden perusteella, joka järjestetään samanaikaisesti sekä Vierumäellä että Turussa. Haastatteluun valitut kutsutaan erikseen.  Opinnot alkavat Vierumäellä 7.8.2019 ja Turussa 12.8.2019.