Tee varaus

Liikunnanohjauksen perustutkinto

Liikunnanohjauksen perustutkinto on tarkoitettu kaikille liikunnasta kiinnostuneille, vähintään peruskoulun oppimäärän suorittaneille nuorille. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä sisältäen vähintään 30 osp työssäoppimista. Koulutuksesta valmistuneen ammattinimike on liikuntaneuvoja.

Koulutusohjelmaan voivat hakea sekä peruskoulu- että ylioppilaspohjaiset hakijat. Koulutus kestää kokopäiväopiskeluna pohjakoulutuksesta riippuen 2–3 vuotta.

Koulutuksen tavoitteet ja  sisältö
Liikunnanohjauksen perustutkinto valmistaa ammattiin, mutta antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin ja on erinomainen pohja erityisesti liikunta-alan ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoihin.

Opiskelu ja myös liikuntaneuvojan työ on hyvin käytännönläheistä. Opiskelija pääsee koulutuksen aikana kehittämään  ammattitaitoaan liikunnanohjauksessa, liikuntaneuvonnassa ja liikuntatapahtumien järjestämisessä.

Opiskelijalla on monipuolinen mahdollisuus valita henkilökohtaisia opintopolkuja ja syventää osaamistaan terveysliikunnassa, luontoliikunnassa, valmennuksessa ja seuratoiminnassa. Lisäksi kaikki opiskelijat harjoittelevat oman osaamisen tuotteistamista ja yrittäjämäistä toimintatapaa NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman avulla.

Opiskelijalla on nyt myös mahdollisuus suorittaa koulutuksen aikana urheiluopistojen Personal Trainer -sertifikaatti, valitsemalla terveysliikunnan ohjauksen (15 osp) sekä yksilöllisen liikuntaneuvonnan tutkinnon osan (15 osp).  Nämä 30 osp yhdessä tähtäävät lähiopetuksen, harjoitusasiakkaiden ja kokeiden kautta opiskelijan Personal Trainer -ominaisuuksien kehittämiseen. Sertifikaatin saamisen edellytyksenä on, että tutkinto suoritetaan kokonaisuudessaan. PT-sertifikaatti annetaan päättötodistuksen kanssa.

Opiskeluun liittyy runsaasti työpaikoilla toteutettavia käytännön harjoittelujaksoja, joissa opiskelija pääsee tutustumaan liikunta-alan keskeisiin työympäristöihin. Harjoittelujakson voi suorittaa myös ulkomailla kansainvälisten verkostojemme kautta. Harjoittelujaksojen yhteydessä suoritettavat ammattiosaamisen näytöt tukevat opiskelijan ammatillista kehittymistä ja lähentävät koulutuksen työelämävastaavuutta.

Lukuvuosi alkaa elokuussa ja päättyy toukokuussa. Opiskelu on sisäoppilaitosmuotoista, se sisältää maksuttoman majoituksen kahden hengen huoneissa sekä ateriat opiskelupäivinä.

Lukio-opinnot ja kahden tutkinnon suorittaminen
Peruskoulupohjaisten opiskelijoiden opinto-ohjelmaan kuuluu 35-60 osp lukio-opintoja vastaavia opintoja, joista pääosa järjestetään yhteistyössä Heinolan lukion kanssa. Toisen opiskeluvuoden aikana opiskelija suorittaa tutkintoon liittyvät pakolliset yhteiset tutkinnon osat. Lisäksi kolmannen opiskeluvuoden aikana opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus jatkaa lukio-opintoja ja osallistua myös ylioppilastutkinnon suorittamiseen.

Opiskelun ja kilpaurheiluvalmennuksen yhdistäminen
Koulutuksen ja ammattimaisen urheilun yhteensovittaminen onnistuu Vierumäellä sujuvasti. Erinomaisten olosuhteiden lisäksi myös opiskelun päivärytmi tukee urheilijalle tärkeiden elämänalueiden yhdistämistä.

Lajivalmennusta järjestetään mm. taitoluistelussa, painonnostossa, jääkiekossa, ammunnassa ja uinnissa.

Valitseminen opiskelijaksi
Opiskelijat valitaan liikunnanohjauksen perustutkinnolle 3.-5.5.2017 pidettävien valintakokeiden perusteella. Koe on hakijalle yksipäiväinen ja koepäivä ilmoitetaan kutsukirjeessä. Valintakokeessa arvioidaan hakijan liikunnallisuutta, johon liittyy kehonhallinta, ketteryys ja koordinaatio sekä sosiaalisuutta ja ilmaisutaitoa, joihin liittyy halu ja taito ihmisten kanssa toimimiseen ja itsensä ilmaiseminen eri keinoin. Tarkempia tietoja valintakokeen sisällöstä ja maksuista annetaan kutsukirjeessä.

Opetushallitus postittaa ilman opiskelupaikkaa jääneille jälkiohjauskirjeen, jossa ilmenee sijoittuminen valinnoissa.