Liikunnanohjauksen perustutkinto

Peruskoulutaustaiset | Ylioppilastaustaiset | Jatkuva haku | Urheilijat

Opiskele liikunnallinen ammatti Vierumäellä!

Unelmoitko työstä liikunnan parissa? Haluatko tehdä liikunnasta itsellesi ammatin? Tee unelmistasi totta ja hae Suomen suurimmalle liikunta-alan kampukselle opiskelemaan liikunta-alalle!

Liikunnanohjauksen perustutkinto, LPT, on toisen asteen ammatillinen perustutkinto. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja valmistuneen tutkintonimike on liikuntaneuvoja. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.

Hae mukaan:

  • Yhteishaku on päättynyt 10.3.2020
    Yhteishaussa koulutusohjelmaan voivat hakea sekä peruskoulu- että ylioppilaspohjaiset hakijat. Koulutus kestää kokopäiväopiskeluna pohjakoulutuksesta riippuen 2-3 vuotta. Haku osoitteessa opintopolku.fi.
  • Jatkuva haku käynnissä 24.7.2020 asti
    Voit hakea jatkuvassa haussa,  jos olet suorittanut aiemmin lukion oppimäärän, ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon tai korkeakoulututkinnon.
  • Haku urheilijoiden monimuotokoulutukseen käynnissä 24.7.2020 asti
    Urheilijoiden monimuotokoulutus on tarkoitettu vähintään lukion oppimäärän suorittaneille tavoitteellisessa valmennuksessa oleville urheilijoille. Lue lisää urheilijoiden monimuotokoulutuksesta tästä linkistä.

Katso rehtori Jukka Leivon esittely Vierumäestä ja liikunnanohjauksen perustutkinnosta:

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö

Liikunnanohjauksen perustutkinto valmistaa ammattiin  ja antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Tutkinto onkin erinomainen pohja erityisesti liikunta-alan ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoihin.

Liikuntaneuvojakoulutukseen kuuluvia yhteisiä pakollisia tutkinnon osia ovat liikunnan ohjaaminen ja liikuntaneuvojana toimiminen. Yhteisten pakollisten tutkinnon osien suorittamisen jälkeen opiskelija valitsee yhden seuraavista osaamisaloista:
1. liikunnan palvelutuotanto
2. valmennus ja seuratoiminta tai
3. terveyttä edistävä liikuntaneuvonta.

Osaamisalat sisältävät sekä pakollisia että valinnaisia tutkinnon osia.

Lisäksi kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus harjoitella oman osaamisen tuotteistamista ja yrittäjämäistä toimintatapaa NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman avulla.

Käytännönläheistä opiskelua

Opiskeluun liittyy runsaasti työelämässä oppimisen jaksoja, joiden aikana opiskelija tutustuu liikunta-alan keskeisiin työympäristöihin. Harjoittelujakson voi suorittaa myös ulkomailla kansainvälisten verkostojemme kautta. Harjoittelujaksojen yhteydessä suoritettavat ammattiosaamisen näytöt tukevat opiskelijan ammatillista kehittymistä ja lähentävät koulutuksen työelämävastaavuutta.

Lukuvuosi alkaa elokuussa ja päättyy toukokuussa. Opiskelu kesälukukauden aikana on myös mahdollista koulutussopimuksella, oppisopimuksella tai henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opiskelu on sisäoppilaitosmuotoista, ja sisältää maksuttoman majoituksen kahden hengen huoneissa sekä ateriat opiskelupäivinä.

Kaksoistutkinnon suorittaminen

Peruskoulutaustaisella opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto eli ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto samanaikaisesti. Kaksoistutkinnon suorittaminen on valinta, joka kaventaa jonkin verran muiden valinnaisten ammatillisten opintojen opiskelua. Käytännössä kaksoistutkintoa suorittavalla opiskelijalla on kahden ensimmäisen vuoden aikana kaksi päivää viikossa lukio-opintoja Heinolan lukiossa ja kolmannen vuoden opiskelua hallitsevat pääasiassa lukio-opinnot.

Ylioppilastutkinnon suorittaminen ammatillisen perustutkinnon ohella on vaativaa, mutta sekä lukio että urheiluopisto pyrkivät tekemään kaksoistutkinnon suorittamisesta opiskelijalle mahdollisimman joustavaa. Lukiossa suoritettavilla kursseilla korvataan iso osa ammatillisen tutkinnon yhteisten aineiden opinnoista, joten päällekkäisyyksiä opinnoissa ei tule.

Lukio on yleissivistävä oppilaitosmuoto. Sen lisäksi ylioppilastutkinnon suorittaminen voi laajentaa jatko-opintomahdollisuuksiasi. Voit valita ylioppilastutkinnon oppiaineet siten, että ne tukevat omia jatko-opintosuunnitelmiasi.

Heinolan lukio on noin 200 opiskelijan oppilaitos, jossa toteutuu hyvin opiskelijoiden mahdollisuus yksilölliseen opintojen suunnitteluun. Lukiolla saat myös kaksoistutkinnon suorittamisen tueksi henkilökohtaista ohjausta.

Päätös kaksoistutkinnon suorittamisesta tulee tehdä heti koulutuksen käynnistyessä, joten on tarpeellista keskustella tulevasta valinnasta ennakkoon myös vanhempien kanssa.

Opiskelun ja kilpaurheiluvalmennuksen yhdistäminen

Koulutuksen ja ammattimaisen urheilun yhteensovittaminen onnistuu Vierumäellä sujuvasti. Erinomaisten olosuhteiden lisäksi myös opiskelun päivärytmi tukee urheilijalle tärkeiden elämänalueiden yhdistämistä.

Lajivalmennusta järjestetään mm. taitoluistelussa, painonnostossa, jääkiekossa, ammunnassa ja uinnissa.

Lue lisää nuorten urheilijoiden koulutuspolusta täältä.

Opiskelijavalinta

Hae koulutukseen kevään yhteishaussa 18.2.–10.3.2020 osoitteessa opintopolku.fi (yo- ja peruskoulutaustaiset) tai 24.7.2020 mennessä jatkuvassa haussa (ammatillisen tutkinnon aiemmin suorittaneet ja urheilijoiden monimuotokoulutukseen hakevat).

Liikunnanohjauksen perustutkinnolle hakeneiden valintakokeet paikan päällä Vierumäellä on peruttu tältä keväältä koronavirusepidemian vuoksi. Valtioneuvoston ohjeen mukaan pääsy- ja soveltuvuuskokeiden järjestämisestä voidaan luopua.

1) Yhteishaun kautta hakeneiden opiskelijavalinta

Kevään valintakokeita ei järjestetä. Yhteishaun kautta hakeneiden opiskelijavalinnat tehdään poikkeuksellisesti Opintopolussa valtakunnallisten yhteishaun valintaperusteiden pohjalta, todistuspisteiden perusteella.

Lue lisää peruskoulupohjaisten pisteytyksestä tästä linkistä ja ylioppilaspohjaisten pisteytyksestä tästä linkistä.

Valintakirjeet postitetaan yhteishaun aikataulun mukaisesti aikaisintaan 11.6.2020. Jos olet antanut sähköpostiosoitteesi hakemuksella, saat tulokset myös sähköpostiisi. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 25.6.2020.

2) Jatkuvan haun kautta ja
3) Urheilijoiden monimuotokoulutukseen hakeneet

Koronavirusepidemian vuoksi emme kutsu opiskelijoita pääsykokeeseen. Opiskelijavalinta tehdään henkilökohtaisen verkon välityksellä tapahtuvan haastattelun sekä hakulomakkeen perusteella.

Jatkuvan haun alintakokeista hakija voi saada 0–20 pistettä seuraavasti: haastattelu 0–10 pistettä, hakulomake 0–10 pistettä.

Haastattelu toteutetaan verkon välityksellä 5.8.2020 klo 9–16. Haastattelun edellytyksenä on toimiva tietoliikenneyhteys, videoyhteyden mahdollistava päätelaite (matkapuhelin tai tietokone) ja sähköpostisoite. Hakijalle lähetetään sähköpostin välityksellä linkki videoneuvotteluohjelmaan (Zoom tai Teams), jonka kautta haastattelu tehdään.