Liikunnanohjauksen perustutkinto | yhteishaku ja jatkuva haku

Peruskoulutaustaiset | Ylioppilastaustaiset | Jatkuva haku | Urheilijat

Opiskele liikunnallinen ammatti Vierumäellä!

Unelmoitko työstä liikunnan parissa? Haluatko tehdä liikunnasta itsellesi ammatin? Tee unelmistasi totta ja hae Suomen suurimmalle liikunta-alan kampukselle opiskelemaan liikunta-alalle!

Liikunnanohjauksen perustutkinto, LPT, on toisen asteen ammatillinen perustutkinto. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja valmistuneen tutkintonimike on liikuntaneuvoja. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.

Hae mukaan:

  • Yhteishaku on 23.2.–23.3.2021
    Yhteishaussa koulutusohjelmaan voivat hakea sekä peruskoulu- että ylioppilaspohjaiset hakijat. Koulutus kestää kokopäiväopiskeluna pohjakoulutuksesta riippuen 2-3 vuotta. Haku osoitteessa opintopolku.fi.
  • Jatkuva haku 2.1.–30.4.2021
    Voit hakea jatkuvassa haussa,  jos olet suorittanut aiemmin lukion oppimäärän, ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Hakuaikaa jatketaan tarvittaessa, jos opiskelupaikkoja jää täyttämättä. Hakulomakkeen löytät täältä.

Katso syksyllä 2020 etäyhteydellä toteutettujen Avoimet ovet -tilaisuuden tallenne tästä:

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö

Liikunnanohjauksen perustutkinto valmistaa ammattiin  ja antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Tutkinto onkin erinomainen pohja erityisesti liikunta-alan ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoihin.

Liikuntaneuvojakoulutukseen kuuluvia yhteisiä pakollisia tutkinnon osia ovat liikunnan ohjaaminen ja liikuntaneuvojana toimiminen. Yhteisten pakollisten tutkinnon osien suorittamisen jälkeen opiskelija valitsee yhden seuraavista osaamisaloista:
1. liikunnan palvelutuotanto
2. valmennus ja seuratoiminta tai
3. terveyttä edistävä liikuntaneuvonta.

Osaamisalat sisältävät sekä pakollisia että valinnaisia tutkinnon osia.

Lisäksi kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus harjoitella oman osaamisen tuotteistamista ja yrittäjämäistä toimintatapaa NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman avulla.

Käytännönläheistä opiskelua

Opiskeluun liittyy runsaasti työelämässä oppimisen jaksoja, joiden aikana opiskelija tutustuu liikunta-alan keskeisiin työympäristöihin. Harjoittelujakson voi suorittaa myös ulkomailla kansainvälisten verkostojemme kautta. Harjoittelujaksojen yhteydessä suoritettavat ammattiosaamisen näytöt tukevat opiskelijan ammatillista kehittymistä ja lähentävät koulutuksen työelämävastaavuutta.

Lukuvuosi alkaa elokuussa ja päättyy toukokuussa. Opiskelu kesälukukauden aikana on myös mahdollista koulutussopimuksella, oppisopimuksella tai henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opiskelu on sisäoppilaitosmuotoista, ja sisältää maksuttoman majoituksen kahden hengen huoneissa sekä ateriat opiskelupäivinä.

Kaksoistutkinnon suorittaminen

Peruskoulutaustaisella opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto eli ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto samanaikaisesti. Kaksoistutkinnon suorittaminen on valinta, joka kaventaa jonkin verran muiden valinnaisten ammatillisten opintojen opiskelua. Käytännössä kaksoistutkintoa suorittavalla opiskelijalla on kahden ensimmäisen vuoden aikana kaksi päivää viikossa lukio-opintoja Heinolan lukiossa ja kolmannen vuoden opiskelua hallitsevat pääasiassa lukio-opinnot.

Ylioppilastutkinnon suorittaminen ammatillisen perustutkinnon ohella on vaativaa, mutta sekä lukio että urheiluopisto pyrkivät tekemään kaksoistutkinnon suorittamisesta opiskelijalle mahdollisimman joustavaa. Lukiossa suoritettavilla kursseilla korvataan iso osa ammatillisen tutkinnon yhteisten aineiden opinnoista, joten päällekkäisyyksiä opinnoissa ei tule.

Lukio on yleissivistävä oppilaitosmuoto. Sen lisäksi ylioppilastutkinnon suorittaminen voi laajentaa jatko-opintomahdollisuuksiasi. Voit valita ylioppilastutkinnon oppiaineet siten, että ne tukevat omia jatko-opintosuunnitelmiasi.

Heinolan lukio on noin 200 opiskelijan oppilaitos, jossa toteutuu hyvin opiskelijoiden mahdollisuus yksilölliseen opintojen suunnitteluun. Lukiolla saat myös kaksoistutkinnon suorittamisen tueksi henkilökohtaista ohjausta.

Päätös kaksoistutkinnon suorittamisesta tulee tehdä heti koulutuksen käynnistyessä, joten on tarpeellista keskustella tulevasta valinnasta ennakkoon myös vanhempien kanssa.

Opiskelun ja kilpaurheiluvalmennuksen yhdistäminen

Koulutuksen ja ammattimaisen urheilun yhteensovittaminen onnistuu Vierumäellä sujuvasti. Erinomaisten olosuhteiden lisäksi myös opiskelun päivärytmi tukee urheilijalle tärkeiden elämänalueiden yhdistämistä.

Lajivalmennusta järjestetään mm. taitoluistelussa, painonnostossa, jääkiekossa, ammunnassa ja uinnissa.

Lue lisää nuorten urheilijoiden koulutuspolusta täältä.

Opiskelijavalinta

Hae koulutukseen kevään yhteishaussa 23.2.–23.3.2021 osoitteessa opintopolku.fi (yo- ja peruskoulutaustaiset) tai jatkuvassa haussa 2.1.–30.4.2021 (ammatillisen tutkinnon aiemmin suorittaneet).

Liikunnanohjauksen perustutkintoon opiskelijavalinta tehdään pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeista hakija voi saada 0–10 pistettä. Pisteet tulevat seuraavista osioista:

  • 0–4p. liikunnallisuus
  • 0–6p. vuorovaikutus, itsensä ilmaisu ja opiskeluvalmiudet

1) Yhteishaun kautta hakeneiden opiskelijavalinta

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan yksipäiväiseen pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, jotka järjestetään 3.-5.5.2021 (tarvittaessa käytettävissä ovat myös päivät 6.-7.5.2021). Valintakoe järjestetään ensisijaisesti Vierumäellä. Koronaepidemiatilanteen vuoksi pääsykoe voidaan tarvittaessa toteuttaa etäkokeena. Tarkemmat ohjeet annetaan kutsukirjeessä, joka postitetaan hakukelpoisille hakijoille huhtikuun puolivälin paikkeilla.

Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan yhteishaun aikataulun mukaisesti aikaisintaan 17.6.2021. Jos olet antanut sähköpostiosoitteesi hakemuksella, saat tulokset myös sähköpostiisi. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 1.7.2021.

2) Jatkuvan haun kautta 

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan yksipäiväiseen pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, jotka järjestetään 3.-5.5.2021 (tarvittaessa käytettävissä ovat myös päivät 6.-7.5.2021). Valintakoe järjestetään ensisijaisesti Vierumäellä. Koronaepidemiatilanteen vuoksi pääsykoe voidaan tarvittaessa toteuttaa etäkokeena. Tarkemmat ohjeet annetaan kutsukirjeessä, joka postitetaan hakukelpoisille hakijoille.