Liikunnanohjauksen perustutkinto (pk/yo)

Liikunnanohjauksen perustutkinto LPT, on toisen asteen ammatillinen perustutkinto. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja valmistuneen tutkintonimike on liikuntaneuvoja. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Yhteishaussa koulutusohjelmaan voivat hakea sekä peruskoulu- että ylioppilaspohjaiset hakijat. Koulutus kestää kokopäiväopiskeluna pohjakoulutuksesta riippuen 2-3 vuotta.
Jatkuva haku on oppilaitoksen järjestämä oma koulutushaku ja siinä voivat hakea ne, joilla on jo suoritettuna lukion oppimäärä, jokin ammatillinen perustutkinto tai korkeakoulututkinto.

Jatkuva haku tähän koulutukseen on avoinna 19.2. – 12.4.2019. Yhteishaku on tältä keväältä päättynyt (19.2. – 12.3.2019). 

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö

Liikunnanohjauksen perustutkinto valmistaa ammattiin  ja antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Tutkinto onkin erinomainen pohja erityisesti liikunta-alan ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoihin.

Liikuntaneuvojaksi opiskelu ja liikuntaneuvojan työ on hyvin käytännönläheistä. Opiskelija pääsee koulutuksen aikana kehittämään  ammattitaitoaan liikunnanohjauksessa, liikuntaneuvonnassa ja liikuntatapahtumien järjestämisessä.

Liikuntaneuvojakoulutukseen kuuluvia yhteisiä pakollisia tutkinnon osia ovat liikunnan ohjaaminen ja liikuntaneuvojana toimiminen. Yhteisten pakollisten tutkinnonosien suorittamisen jälkeen opiskelija valitsee yhden seuraavista osaamisaloista: liikunnan palvelutuotanto, valmennus ja seuratoiminta tai terveyttä edistävä liikuntaneuvonta. Osaamisalat sisältävät sekä pakollisia että valinnaisia tutkinnonosia.

Lisäksi kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus harjoitella oman osaamisen tuotteistamista ja yrittäjämäistä toimintatapaa NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman avulla.

Opiskeluun liittyy runsaasti työpaikoilla toteutettavia käytännön harjoittelujaksoja, joiden aikana opiskelija tutustuu liikunta-alan keskeisiin työympäristöihin. Harjoittelujakson voi suorittaa myös ulkomailla kansainvälisten verkostojemme kautta. Harjoittelujaksojen yhteydessä suoritettavat ammattiosaamisen näytöt tukevat opiskelijan ammatillista kehittymistä ja lähentävät koulutuksen työelämävastaavuutta.

Lukuvuosi alkaa elokuussa ja päättyy toukokuussa. Opiskelu kesälukukauden on myös mahdollista koulutussopimuksella, oppisopimuksella tai henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opiskelu on sisäoppilaitosmuotoista, se sisältää maksuttoman majoituksen kahden hengen huoneissa sekä ateriat opiskelupäivinä.

Kaksoistutkinnon suorittaminen

Peruskoulutaustaisella opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto eli ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto samanaikaisesti. Kaksoistutkinnon suorittaminen on valinta, joka kaventaa jonkin verran muiden valinnaisten ammatillisten opintojen opiskelua.

Käytännössä kaksoistutkintoa suorittavalla opiskelijalla on kahden ensimmäisen vuoden aikana kaksi päivää viikossa lukio-opintoja Heinolan lukiossa ja kolmannen vuoden opiskelua hallitsevat pääasiassa lukio-opinnot. Päätös kaksoistutkinnon suorittamisesta tulee tehdä heti koulutuksen käynnistyessä, joten on tarpeellista keskustella tulevasta valinnasta ennakkoon myös vanhempien kanssa.

Lisätietoa kaksoistutkinnon suorittamisesta heti koulutuksen käynnistyessä.

Opiskelun ja kilpaurheiluvalmennuksen yhdistäminen

Koulutuksen ja ammattimaisen urheilun yhteensovittaminen onnistuu Vierumäellä sujuvasti. Erinomaisten olosuhteiden lisäksi myös opiskelun päivärytmi tukee urheilijalle tärkeiden elämänalueiden yhdistämistä.

Lajivalmennusta järjestetään mm. taitoluistelussa, painonnostossa, jääkiekossa, ammunnassa ja uinnissa.

Koulutuspolku nuorille urheilijoille, lue lisää täältä.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan 6.-8.5.2019 pidettävien valintakokeiden perusteella. Kaikki hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Koe on hakijalle yksipäiväinen ja koepäivä ilmoitetaan kutsukirjeessä. Valintakokeessa arvioidaan hakijan liikunnallisuutta, johon liittyy kehonhallinta, ketteryys ja koordinaatio sekä sosiaalisuutta ja ilmaisutaitoa, joihin liittyy halu ja taito ihmisten kanssa toimimiseen ja itsensä ilmaiseminen eri keinoin. Tarkempia tietoja valintakokeen sisällöstä ja maksuista annetaan kutsukirjeessä.

Opetushallitus postittaa ilman opiskelupaikkaa jääneille jälkiohjauskirjeen, jossa ilmenee sijoittuminen valinnoissa.