Liikunnanohjauksen perustutkinto, Turku

Suomen Urheiluopisto ja Turun ammatti-instituuti järjestävät yhteistyössä liikunnanohjauksen perustutkintokoulutusta Turun seudulla asuville. Opetus toteutetaan kokonaan Turussa, joitakin Vierumäellä toteutettavia lyhyitä lähiopiskelujaksoja lukuun ottamatta.

Huom. Turun ammatti-instituutin hakuoppaassa on ollut virheellistä tietoa elokuussa 2021 alkavaan liikuntaneuvojakoulutukseen hakeutumisesta. Kyseiseen koulutukseen, joka on suunnattu peruskoulutaustaisille hakijoille, haetaan opintopolun kautta kevään yhteishaussa  23.2.–7.4.2021 tästä linkistä.

Tammikuussa 2022 alkavaan liikuntaneuvojakoulutukseen voivat hakea lukion tai toisen ammatillisen tutkinnon suorittaneet toukokuusta 2021 alkaen tällä sivulla julkaistavan hakulinkin kautta.

  • liikunta, fitness

Perustiedot tutkinnosta

Liikunnanohjauksen perustutkinto, LPT, on toisen asteen ammatillinen perustutkinto. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja valmistuneen tutkintonimike on liikuntaneuvoja. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.

Koulutuksen tavoite

Turun toteutuksen tavoitteena on kouluttaa liikunnanohjauksen perustutkinnon suorittaneita liikuntaneuvojia Turun seudun liikunta- ja vapaa-aikatoimen, yksityisen palvelusektorin sekä liikuntajärjestöjen tarpeisiin.

Koulutuksen sisältö

Syksyllä 2021 aloittavien perustkoulutaustaisten opiskelijoiden kolmen vuoden opintopolku koostuu yhteisistä tutkinnon osista sekä pakollisista ja valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista. Ylioppilastutkinnon tai muun ammatillisen tutkinnon suorittaneiden opiskelu kestää 2,5 vuotta ja koostuu ammatillista tutkinnon osista.

Liikuntaneuvojakoulutukseen kuuluvia yhteisiä pakollisia tutkinnon osia ovat liikunnan ohjaaminen ja liikuntaneuvojana toimiminen. Yhteisten pakollisten tutkinnon osien suorittamisen jälkeen opiskelija valitsee joko valmennuksen ja seuratoiminnan osaamisalan tai terveyttä edistävän liikuntaneuvonnan osaamisalan, jotka sisältävät sekä pakollisia (esim. tapahtuman järjestäminen) että valinnaisia tutkinnon osia.

Kohderyhmä ja koulutuksen kesto

Elokuussa 2021 käynnistyvään ryhmään valitaan 22 peruskoulutaustaista opiskelijaa. Koulutuksen kokonaiskesto on kolme vuotta.

Tammikuussa 2022 käynnistyvään ryhmään valitaan ylioppilastutkinnon tai muun ammatillisen tutkinnon suorittaneita opiskelijoita. Koulutus kestää kaksi ja puoli vuotta.

Koulutuksen toteutus

Koulutus koostuu lähiopetuksestas sekä työelämässä oppimisesta, jonka merkitys korostuu opintojen edetessä. Opetus järjestetään pääsääntöisesti Turun ammatti-instituutissa, minkä lisäksi muutamia lähijaksoja toteutetaan Suomen Urheiluopistolla, Vierumäellä.

Työelämässä oppiminen tapahtuu pääosin Turun seudun työpaikkaverkostossa, kuten alueen urheiluseuroissa, liikuntajärjestöissä, kuntien liikunta-, vapaa-aika- ja sivistystoimessa tai yksityisissä yrityksissä.

Koska pääosa opetuksesta ja työelämässä oppimisesta tapahtuu Turussa, on luontevaa, että opiskelijat asuvat opiskelun aikana Turun seudulla. Vierumäellä toteutettavien lähijaksojen aikana opiskelijoille on järjestetty maksuton majoitus, ruokailu ja liikuntatilojen käyttö.

Jos olet Turussa opiskelun sijaan kiinnostunut opiskelemisesta kokonaan Vierumäen kampuksella, lue lisää tästä linkistä.

Liikuntaneuvojan työ

Tavallisimpia liikuntaneuvojan työnantajia ovat kuntien liikunta- ja vapaa-aikatoimi, liikelaitokset ja yritykset, liikunta- ja urheiluseurat, erilaiset järjestöt sekä lasten iltapäivätoiminnan ohjaus.

Haku Turussa toteutettavaan koulutukseen

1)Peruskoulutaustaiset opiskelijat hakevat syksyllä 2021 alkavaan ryhmään yhteishaussa 23.2.–7.4.2021 osoitteessa opintopolku.fi

2)Ylioppilastaustaiset ja ammatillisen tutkinnon suorittaneet hakevat tammikuussa 2022 alkavaan ryhmään tälle sivulle toukokuussa 2021 avattavalla lomakkeella.

Opiskelijavalinta

Liikunnanohjauksen perustutkintoon opiskelijavalinta tehdään pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella. Pääsy- ja soveltuvuuskokeista hakija voi saada 0-10 pistettä.

Pisteet tulevat seuraavista osioista:

  • 0-4 p. liikunnallisuus
  • 0-6 p. vuorovaikutus, itsensä ilmaisu ja opiskeluvalmiudet

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen. Tarkempia tietoja valintakokeen sisällöstä annetaan kutsukirjeessä.

Turun ryhmään yhteishaussa hakeneiden pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään 5.5.2021 Turussa. Koronaepidemiatilanteen vuoksi pääsykoe voidaan tarvittaessa toteuttaa etäkokeena. Tarkemmat ohjeet annetaan kutsukirjeessä, joka postitetaan hakukelpoisille hakijoille huhtikuun puolivälin paikkeilla.

Huomaathan, että liikunnanohjauksen perustutkintoon liittyy hakijan terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia. Tutustu vaatimuksiin tästä linkistä ennen hakeutumista.