Perustason yleinen valmennusosaaminen

Koulutuksessa perehdytään lähiopetuksen ja arjen valmennustyön kautta yleisiin valmentajan perustason osaamiskokonaisuuksiin.

Perustason valmentajakoulutus muodostuu kahdesta viikonloppuun sijoittuvasta lähijaksosta sekä kahdesta etätyöskentelyjaksosta, toinen ennen ensimmäistä lähijaksoa ja toinen lähijaksojen välissä.

Koulutuksessa yksilön kehittäminen on luonteeltaan arjen valmennustyön yhteydessä tapahtuvaa oppimista, jonka edistämiseksi käytetään aikuispedagogisia, oppijakeskeisiä ja ohjauksellisia menetelmiä.

Perustason valmentajakoulutuksella pyritään tukemaan valmentajaa oman lajin harjoitustapahtumien valmennustoiminnassa. Koulutuksen avulla valmentaja saa perusosaamisen seuraavissa kokonaisuuksissa: fyysinen kasvu ja kehitys, fyysiset ominaisuudet, harjoittelun suunnittelu, oppiminen, kehittymisen seuranta, urheilija keskeinen valmennus, urheilun etiikka ja urheilijan ravitsemus. Koulutuskokonaisuus noudattaa kansallisia VOK perusteita VOK 1 kokonaisuuden suunnassa.

Toteutus

Aiemmin järjestetyn kurssin lähijaksot:

  1. lähijakso 7. – 8.9.2019
  2. lähijakso 2. – 3.11.2019

Jotta edellä kuvattua osaamista kehittyy, tulee valmentajan pystyä osoittamaan prosessitehtävien kautta seuraavaa arjen valmennusosaamista:

  • Valmentaja pystyy valitsemaan yksittäisen harjoituksen teemaan sopivia harjoitteita.
  • Valinnan pohjalta valmentaja pystyy laatimaan yksittäisen harjoituksen suunnitelman.
  • Suunnitelmassa valmentaja pystyy kuvailemaan millaisista kokonaisuuksista opeteltavat asiat koostuvat.
  • Valmentaja pystyy toteuttamaan suunnittelemansa yksittäisen harjoituksen.
  • Harjoituksessa valmentaja pystyy vertaamaan urheilijan suorituksia.
  • Valmentaja pystyy pohtimaan ja keskustelemaan menneestä harjoituksesta sekä tekemään yhteenvedon

Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää kurssin materiaaliin ja/tai lähdekirjallisuuteen ja/tai lisämateriaaliin tutustumista sekä kokonaisuuden tehtävien palauttamista. Tämän lisäksi osallistujalta edellytetään yhden lajin harjoitustapahtuman suunnittelua, käytännön toteutusta sekä toteutuksen arviointia kustakin koulutuksen teemasta.