Verkkokurssi: Perustason yleinen valmennusosaaminen

Oletko kiinnostunut valmentamisesta? Haluaisitko kehittää omaa valmennusosaamistasi? Perustason yleinen valmennusosaaminen on koulutuskokonaisuus, joka tarjoaa hyvän perustan harjoitusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Koulutuksessa perehdyt valmentajan perustason osaamiskokonaisuuksiin. Toteutamme koulutuskokonaisuuden ensimmäistä kertaa kokonaan verkossa!

tietokone, hiiri ja näppäimistö.

Kenelle koulutus soveltuu?

Perustason yleinen valmennusosaaminen -kokonaisuus soveltuu kaikille valmennustoiminnasta kiinnostuneille. Koulutus ei edellytä aiempaa valmennuskokemusta tai -koulutusta. Opiskelijalla tulee kuitenkin olla etätehtäviä varten valmennusympäristö, jossa hän toimii valmentajana urheilijalle tai urheilijoille.

Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opiskeluna, joten sitä varten tarvitset hyvät verkkoyhteydet sekä tietokoneen tai opiskeluun soveltuvan mobiililaitteen.

Koulutuksen toteutus

Koulutus koostuu kahdeksasta verkkokokoontumisesta sekä näiden kokoontumisten välissä tapahtuvasta etäoppimisesta ja valmennustyöstä koulutuksen teemojen mukaisesti.

Verkkokokoontumisten aikataulutus, teemat ja asiantuntijat

Verkkokokoontumiset järjestetään alla mainittuina päivinä klo 17.00-19.00.

19.1.2021 Aloitus & fyysinen kasvu ja kehitys | Asiantuntijana Jutta Hautamäki

27.1.2021 Fyysiset ominaisuudet | Asiantuntijana Antti Kauhanen

1.2.2021 Taitoharjoittelu | Asiantuntijana Maiju Kokkonen

9.2.2021 Harjoittelun suunnittelu | Asiantuntijana Jani Lakanen

17.2.2021 Urheilijan ravitsemus | Asiantuntijana Liisa Lattu

25.2.2021 Sisäinen motivaatio | Asiantuntijana Ilkka Haapea

9.3.3021 Valmentaja–urheilija-suhde | Asiantuntijana Ilkka Haapea

17.3.2021 Urheilun etiikka & koulutuksen päätös | Asiantuntijana Jani Lakanen

Koulutuksen sisältö

Perustason valmentajakoulutuksella pyritään tukemaan valmentajaa oman lajin harjoitustapahtumien toteuttamisessa. Koulutuskokonaisuus noudattaa kansallisia Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen (VOK) perusteita VOK 1 -kokonaisuuden suunnassa. Koulutuksen avulla kehität perusosaamistasi seuraavissa kokonaisuuksissa:

  • Fyysinen kasvu ja kehitys (1 op)
  • Fyysiset ominaisuudet (1 op)
  • Harjoittelun suunnittelu (1 op)
  • Taitoharjoittelu (1 op)
  • Ravitsemus (1 op)
  • Urheilijakeskeinen valmennus: Sisäinen motivaatio (1 op)
  • Urheilijakeskeinen Valmennus: Valmentaja–urheilija-suhde (1 op)
  • Urheilun etiikka (1 op)

Valmentajakoulutuksessa käsitellyt asiat on johdettu suomalaisesta valmennusosaamisen mallista, kansallisesta valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen perusteista (VOK-perusteet) sekä International Council for Coaching Excellence (ICCE) valmennusosaamisen järjestelmistä.

Osaamistavoitteet ja osaamismerkit

Koulutuksen suoritettuaan valmentaja osaa toteuttaa lajinsa harjoitustapahtumia huomioiden urheilijan fyysisen kasvun ja kehityksen, fyysiset ominaisuudet, harjoittelun suunnittelun, ravitsemuksen, taitoharjoittelun, sisäisen motivaation, valmentaja–urheilija-suhteen ja urheilun eettiset periaatteet. Valmentaja toteuttaa valmennustaan perustason yleisen valmennusosaamisen perusteet huomioiden sekä pystyy pohtimaan ja reflektoimaan oman osaamisensa kehittymistä.

Perustason osaamisalueet suoritettuaan ja osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelija voi hakea yleisen valmennusosaamisen perustason osaamismerkkiä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan ostamalla kurssi verkkokaupastamme alla olevasta linkistä.

Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla linkki Zoom-tapaamisiin sekä kutsu sähköiselle oppimisalustalle.

Kurssi Päivämäärät Hinta