Seikkailukasvatus nuorten ohjaustyössä

Opettaja tai kasvatus- ja ohjausalan ammattilainen, kiinnostaisiko sinua syventää ryhmänohjauksen osaamistasi seikkailukasvatuksen menetelmillä? Tule mukaan viikonloppukoulutukseen oppimaan yhdessä muiden alan ammattilaisten kanssa!

Mitä on seikkailukasvatus?

Seikkailukasvatuksella tarkoitetaan konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen perustuvaa toiminnallista menetelmää, jonka tavoitteena on edistää kokonaisvaltaiseen kasvuun tähtääviä kokemuksia seikkailun avulla. Seikkailukasvatuksellinen lähestymistapa korostaa osallistujan omaa aktiivista toimijuutta, monipuolisia vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutilanteita sekä kehittää itsetuntemusta kehittyneiden tunnetaitojen avulla.

Kenelle?

Seikkailukasvatus nuorten ohjaustyössä -koulutus on ohjaus-, opetus- ja kasvatustyötä tekeville ammattilaisille, jotka haluavat lisätä työssään toiminnallisia menetelmiä sekä syventää omaa ammattitaitoaan. Myös luonnossa asiakasryhmiä ohjaavat yrittäjät saavat koulutuksesta lisää työkaluja asiakaskokemuksen parantamiseksi. Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee seikkailukasvatuksen perusteet, ymmärtää reflektiivisyyden merkityksen tunnetaitojen käsittelyssä sekä osaa suunnitella ja toteuttaa seikkailukasvatuksellisia prosesseja ryhmille.

Keskeiset sisällöt ja toteutus

  • Seikkailukasvatus nuorten kokonaisvaltaisen kasvun tukena
  • Reflektiivisyys itsetuntemuksen rakentajana sekä ohjaajan työkaluna
  • Seikkailukasvatus teoriasta käytäntöön
  • Ryhmäytyminen ja ryhmätoiminnan tukeminen ryhmän eri vaiheissa
  • Luonto toiminta- ja oppimisympäristönä

Koulutus käynnistyy verkkotapaamisella tiistaina 30.3.2021 klo 17-19 Teams-yhteydellä.

Koulutus järjestetään Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä 9.-11.4.2021.

Koulutuksessa käsitellään seikkailukasvatusta toiminnallisesti itse kokien sekä kokemuksia reflektoiden. Osa koulutuksesta toteutetaan sisätiloissa, mutta valtaosan ajasta vietämme ulkona. Osallistujalla on siten hyvä olla ulkona toimimiseen säänmukainen vaatetus sekä jalkineet. Koulutukseen valitaan enintään 20 osallistujaa ja toteutetaan vähintään 10 osallistujalla.

Hinta

210 €

Hinta sisältää koulutuksen sekä täysihoidon 2-3 hengen huoneissa.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta on 35 € / vrk.

Osta paikkasi verkkokaupasta

Kurssi Päivämäärät Hinta
Alkaen Paikat
09.04.2021 Vapaata
€ 210 Lisää ostoskoriin