Seikkailukasvatuspäivät 2018

Tervetuloa Seikkailukasvatuspäiville Vierumäelle!

Järjestyksessään 12. Seikkailukasvatuspäivät järjestetään Vierumäen liikuntaa, luontoa ja historiaa henkivässä ympäristössä 15.-16.3.2018. Seikkailukasvatuspäivät on suunnattu kasvatus-, sosiaali-, terveys- ja koulutusalojen ammattilaisille, opiskelijoille sekä muille seikkailukasvatuksesta kiinnostuneille. Valtakunnalliset seikkailukasvatuspäivät kokoavat yhteen laajan verkoston seikkailukasvatusalan asiantuntijoita ja toimijoita. Päivien aikana on tarjolla innostavia luentoja sekä toiminnallisia työpajoja, joiden aikana syntyneitä ideoita pääset jakamaan muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi pääsemme nauttimaan Vierumäen laajasta liikuntavalikoimasta.

Tapahtuman pääteemat kietoutuvat yhteiskunnassamme vaikuttavien suurten muutosten ympärille. Niin koulutus (#uusiops #amisreformi), sosiaali- ja terveysala (#soteuudistus) kuin nuorten ja aikuisten vapaa-aikakin (#someaddikti) ovat murroksessa ja se luonnollisesti näkyy myös seikkailukasvatuksen toteutuksessa. Tule jakamaan omat kokemuksesi ja saamaan uusia ideoita omaan työhösi nuorten kanssa!

Tapahtuman teemat

Tule kuuntelemaan asiantuntijaluentoja, sekä osallistumaan seuraavia aiheita käsitteleviin työpajoihin:

1. Terapia
Seikkailukasvatus on paljon käytetty toiminnallinen menetelmä myös terapian eri muodoissa. Jo pelkkä luonnossa vietetty aika, voimakkaista kokemuksista puhumattakaan, on omiaan kehittämään henkistä tasapainoa herkässä ihmismielessä. Toimintaa voidaan toteuttaa terapeuttisin tavoittein niin ryhmä-, yksilö- kuin perhekontekstissa. Olet sitten toimintaterapeutti, psykologi tai muuten kiinnostunut seikkailukasvatuksen terapeuttisesta soveltamisesta, kutsumme sinut jakamaan meille ajatuksesi!

2. Koulumaailma ja nuorisotyö
Niin perinteinen koulumaailma kuin sosiaali- ja terveydenhuolto ovat Suomessa suurten muutosten alla. Uusi opetussuunnitelma, jossa painotetaan erityisesti luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvaa oppimista, otettiin käyttöön 2016. Onko uusi OPS seikkailukasvatuksen näkökulmasta uhka vai mahdollisuus? Entä mihin rakenteeseen ryhmätoiminnot asettuvat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestyessä uudelleen? Kouluissa ja nuorisotyössä toteutetaan paljon ryhmätoimintoja luonnossa, mutta miten mahdollistamme uusia kokemuksia yhä useammalle nuorelle?

3. Tulevaisuus ja digi
Oletko kieltänyt kurssin osallistujilta älypuhelimet? Vai valjastanut laitteet osaksi arkea myös luonnossa? Miten teknologia vaikuttaa omaan kokemiseemme luonnosta? Tässä teemassa paneudutaan teknologian hyödyntämiseen seikkailukasvatuksessa. Älypuhelimet, action kamerat, valokuvaushelikopterit ja tabletit ovat saapuneet myös luontoon ja on aika miettiä mikä on teknologian läsnäolon merkitys luontokokemukseen: voitko dokumentoida ja jakaa maailmalle kokemuksesi sekä olla läsnä luonnossa samanaikaisesti? Miten teknologia vaikuttaa seikkailukasvatuksen toteutukseen? Tule, ja kerro omat kokemuksesi ja mielipiteesi!

4. Hyvät ja huonot uutiset
Suomessa toteutetaan jatkuvasti laadukasta seikkailukasvatusta. Kentällä tapahtuvat oppimiset ja kokemukset jäävät valitettavan monesti hiljaiseksi tiedoksi. Siksi haluamme tuoda kaikkien kuuluviin toteutuksia, joista jokainen meistä voi oppia. Onko sinun retkelläsi joku onnistunut erityisen hyvin? Entä onko luonnon arvaamattomuus johtanut tilanteisin, joilla on ollut epäonniset seuraukset? Sekä hyvistä, että etenkin epäonnisista kokemuksista voimme oppia erittäin paljon. Ole siis rohkea ja tule jakamaan oma tarinasi!

Seuraa tapahtuman tiedotusta myös Facebookissa!

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Seikkailukasvatusverkoston kanssa. Katso lisää verkoston toiminnasta www.seikkailukasvatus.fi

Ota yhteyttä. kysy lisää!

 050 3028 154

 seikkailupeda2018@gmail.com