Urheiluseuran varainhankintakoulutus

Suomen Urheiluopisto järjestää lasten ja nuorten urheiluseurojen varainhankintaan keskittyvän koulutuksen.  Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa seurojen oman varainhankinnan lisääminen, uusien varainhankinnan mahdollisuuksien oivaltaminen sekä hyvien käytänteiden jakaminen osallistujien kesken.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu urheiluseuran varainhankinnasta vastaavalle tiimille. Mukaan koulutusprosessiin tulee lähteä seurasta vähintään kaksi henkilöä; varainhankinnan vastuuhenkilö ja yksi varainhankinnan tiimissä mukana oleva henkilö.

Koulutukseen hakeutuminen

Koulutukseen voi hakeutua 30.8.2019 mennessä ilmoittamalla sitovan osallistumisen ja osallistujien nimet osoitteeseen ext-petri.puronaho@vierumaki.fi

Koulutuksen toimintatapa ja sisältö

Koulutusohjelma koostuu kahdesta 1,5 vuorokauden lähijaksosta Vierumäellä (pe-la), yhdestä seuran omassa toimintaympäristössä pidettävästä lähitapaamisesta sekä verkossa tapahtuvasta ohjaamisesta. Koulutuksen aikana synnytetään uusia ratkaisuja urheiluseuran varainhankintaan yhdessä muiden osallistujien kanssa.

Koulutuksen aikataulu

20.-21.9.2019 Aloituskohtaaminen Vierumäellä
marraskuu-joulukuu 2019 Seurakäynti omassa toimintaympäristössä
29.-30.11.2019 Kohtaaminen Vierumäellä
helmikuu 2020 Webbikokous erikseen sovittuna ajankohtana

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 390€/hlö sisältäen koulutuksen, majoituksen ja ruokailut. Seurasta tulee olla mukana vähintään kaksi henkilöä koko prosessin ajan. Kolmannen osallistujan hinta on 210€.