Valmennuksen erikoisammattitutkinto

Valmennuksen erikoisammattitutkinto on Opetushallituksen hyväksymä tutkinto, joka on suunnattu valmennustehtävissä (esim. päävalmentajat, nuorten olympiavalmentajat) sekä valmennuksen johto- ja kehittämistehtävissä toimiville urheilun ammattilaisille.

Valmennuksen erikoisammattitutkintoon voit hakeutua ympäri vuoden ja aloitusajankohta sovitaan tapauskohtaisesti. Ammattitaidon hankkiminen ja tutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan. Oman osaamisen kehittämistä voit tehdä osittain verkko-opintoina, ajasta ja paikasta riippumatta.

Tutkinto soveltuu sekä kolmannella sektorilla (esim. liikunta- ja urheiluseurat), julkisella sektorilla (lajiliitot, alueorganisaatiot  ja urheiluakatemiat) että yksityisellä sektorilla (mm. liikuntayrittäjät ja liikuntayritykset) toimiville. Koulutus antaa valmiuksia valmennuksen johto- ja kehittämistehtäviin. Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Valmistava koulutus ja tutkinnon suorittaminen on mahdollista myös oppisopimus- tai koulutussopimuksella.

Valmennuksen erikoisammattitutkinnon  (VEAT) tavoitteena  on kehittää omaa käsitystä kokonaisvaltaisesta valmennuksesta sitoen kokonaisuus urheilijakeskeiseen toimintaympäristöön. Koulutus valmistaa kilpa- ja huippu-urheiluun liittyviin vaativiin tehtäviin sekä antaa valmiuksia kehittää osaamistasi pitkällä tähtäimellä. Tutkintoon valmistavan koulutuksen toteutus on rakennettu huomioiden erityisesti käytännön valmennustoiminta ja työtehtävään liittyvät henkilökohtaiset tarpeet. Vierumäki luo myös huikeat puitteet verkostoitumiselle niin valmistavassa koulutuksessa kuin opiston yhteistyökumppaneiden kautta (mm. KV-yhteistyötahot ja korkeakouluopetus).

Valmennuksen erikoisammattitutkinnon rakenne
Valmennuksen erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.
Tutkinnon suorittaminen ja ammattitaidon osoittaminen edellyttää toimimista tutkinnonosan työtehtäväalueella.

Valmistavassa koulutuksessa kehitetään osaamista tutkinnon kahdella pakollisella tutkinnon osalla:
1. Valmennustoiminnan johtaminen
2. Urheilijakeskeinen valmentaminen

Tämän lisäksi opiskelijan tulee suorittaa yksi tutkinnonosa seuraavista kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta:
3. Urheilutoiminnan kehittäminen
4. Toimiminen valmennuksen kansainvälisessä toimintaympäristössä
5. Valmennustoiminnan hallinnon kehittäminen.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka  sisältää lähijaksoja Suomen Urheiluopistolla, etäopiskelua kotipaikkakunnalla sekä työssäoppimista omaa työtehtävää toteuttaen.

Kustannukset
Koulutuksen hinta on 2 750 euroa  sisältäen opetuksen ja täysihoidon lähiopintojaksoilla Vierumäellä sekä Opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun. Tutkinnon suorittaminen ilman valmistavaa koulutusta on 1 500 euroa. Oppisopimuksen tai koulutussopimuksen kustannukset määritellään tapauskohtaisesti. Niiden osalta ota yhteyttä Raino Niemiseen, raino.nieminen@vierumaki.fi.

Lähiopiskelujaksot Vierumäellä

  1. jakso 01/2020
  2. jakso 04/2020
  3. jakso 05/2020
  4. jakso 08/2020
  5. jakso 09/2020
  6. jakso 10/2020
  7. jakso 11/2020