Valmentajan ammattitutkinto

Valmentajan ammattitutkintoon valmistava koulutus antaa mahdollisuuden kehittää omaa käytännön valmennustyötä vuoden ajan. Koulutukseen voivat hakeutua kaikkien eri lajien valmentajat.

Vuoden mittainen koulutus on tehokas väline oman todellisen käytännön valmennustyön tehostamiseen. Valmistavan koulutuksen menetelmällistä toteutusta on kehitetty parantamaan koulutuksen vaikuttavuutta  huomioimalla entistä tehokkaammin käytännön valmennustoiminnan henkilökohtaiset kehittämistarpeet ja haasteet.

Valmistavan koulutuksen kautta saat valmiuksia nähdä ja ymmärtää kokonaisvaltaisesti käytännön urheiluvalmennusta. Lisäksi kehität aidosti vuorovaikutteisen valmennuksen, opetuksen ja ohjauksen valmiuksia valmennustoiminnassasi ja keräät rohkeutta kehittää ja toteuttaa omannäköistäsi tulevaisuuden urheiluvalmennusta.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähijaksoja Suomen Urheiluopistolla, itseopiskelua kotipaikkakunnalla sekä työssäoppimisena omaa valmennustyötä toteuttaen.

Valmistavan koulutuksen ohessa toteutetaan tutkinnon osittain valmentajan ammattitutkinnon tutkintotilaisuudet, joiden hyväksymisen perusteella saa valmentajan ammattitutkinnon tutkintotodistuksen. Valmistava koulutus ja tutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan jokaisen opiskelijan itseanalyysiin perustuvan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman kautta.

Koulutukseen hakeutuminen ja valinta

Haku helmikuussa 2019 alkavaan koulutukseen alkaa 30.7.2018.

Koulutukseen valitaan mukaan 16–20 eri lajien valmentajaa. Koulutuksen tavoitteiden saavuttaminen ja näyttötutkinnon suorittaminen edellyttävät valmentajalta osallistumista aktiiviseen valmennustoimintaan. Valinta tapahtuu hakulomakkeen, puhelinhaastattelun sekä lajiliiton tai vastaavan järjestön suosituksen / koulutukseen ohjauksen perusteella.

Valmistavan koulutuksen teemat

1.lähijakso 06.-08.02.2019 Valmentajana kehittyminen/Kokonaisvaltainen valmennus
2.lähijakso 13.-15.03.2019 Psyykkinen valmennus/Vuorovaikutus
3.lähijakso 24.-26.04.2019 Psyykkinen valmennus/Oppiminen
4.lähijakso 05.-07.06.2019 Fyysis-motoriset ominaisuudet/Taito
5.lähijakso 21.-23.08.2019 Fyysis-motoriset ominaisuudet/Fyysiset ominaisuudet
6 lähijakso 25.-27.09.2019 Kuormittuminen ja palautuminen/Testaus, ravitsemus ja terveys
7.lähijakso 13.-15.11.2019 Toimintaympäristö ja kilpaileminen/Lajituntemus ja tukitoimet
8.lähijakso 22.-24.01.2020 Ammatilliset havainnot
Lisäksi kansainvälinen jakso erikseen sovittavana ajankohtana.

Hinta

Koulutuksen hinta on 2 525 euroa ja se sisältää koulutuksen lisäksi majoituksen täysihoidolla (aamiainen, lounas, päivällinen) lähiopetusjaksojen ajalta. Hinta ei sisällä ulkomaan jaksoa.