Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto - valmennuksen osaamisala (ent. valmentajan ammattitutkinto)

Valmentajan ammattitutkintoon johtava koulutus antaa mahdollisuuden kehittää omaa käytännön valmennustyötä vuoden ajan. Koulutukseen voivat hakeutua kaikkien eri lajien valmentajat.

Vuoden mittainen koulutus on tehokas väline oman todellisen käytännön valmennustyön tehostamiseen. Menetelmällinen toteutus rakentuu tehokkaan käytännön valmennustoiminnan ja henkilökohtaisten tarpeiden luomisen varaan, tutkinnon henkilökohtaistamisen kautta. Ammattitutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan kunkin osallistujan omien tarpeiden ja työelämän pohjalta.

Tutkintoon johtavan koulutuksen kautta saat valmiuksia nähdä ja ymmärtää kokonaisvaltaisesti käytännön urheiluvalmennusta. Lisäksi kehität aidosti vuorovaikutteisen valmennuksen, opetuksen ja ohjauksen valmiuksia valmennustoiminnassasi ja keräät rohkeutta kehittää ja toteuttaa omannäköistäsi tulevaisuuden urheiluvalmennusta.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähijaksoja Suomen Urheiluopistolla, itseopiskelua kotipaikkakunnalla sekä työssäoppimisena omaa valmennustyötä toteuttaen. Tämän lisäksi koulutuksen aikana on mahdollista osallistua kansainväliselle jaksolle, Espanjan Sierra Nevadassa (ks. esite).

Koulutuksen ohessa toteutetaan tutkinnon osittain valmentajan ammattitutkinnon näytöt, joiden hyväksymisen perusteella saa valmentajan ammattitutkinnon tutkintotodistuksen.

Koulutukseen hakeutuminen ja valinta

Haku helmikuussa 2020 alkavaan koulutukseen on nyt avoinna.

Koulutukseen valitaan mukaan 16–20 eri lajien valmentajaa. Koulutuksen tavoitteiden saavuttaminen ja näyttötutkinnon suorittaminen edellyttävät valmentajalta osallistumista aktiiviseen valmennustoimintaan. Valinta tapahtuu hakulomakkeen, puhelinhaastattelun sekä lajiliiton tai vastaavan järjestön suosituksen / koulutukseen ohjauksen perusteella.

Lähijaksot

Jakso Ajankohta Teema
1. jakso 5. – 7.2.2020 Ryhmäytyminen, ryhmäilmiöt,
opintoihin orientoituminen
2. jakso 18. -20.3.2020 Oppiminen ja urheilijakeskeinen valmennus
3. jakso 22. – 24.4.2020 Harjoittelun suunnittelu ja testaus
(lasten, nuorten ja aikuisten valmentaminen)
4. jakso 3. – 5.6.2020 Fyysiset ominaisuudet, biomekaniikka
5. jakso 12. – 14.8.2020 Taitoharjoittelu
6. jakso 16. – 18.9.2020 Kuormittuminen, palautuminen ja ravitsemus
7. jakso 25. – 27.11.2020 Psyykkinen valmennus
8. jakso 20. – 22.1.2021 Ammatilliset havainnot

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 2 525 euroa ja se sisältää koulutuksen lisäksi majoituksen täysihoidolla (aamiainen, lounas, päivällinen) lähiopetusjaksojen ajalta. Hinta ei sisällä kansainvälistä jaksoa.