Valmentajan erikoisammattitutkinto

Valmentajan erikoisammattitutkinto on Opetushallituksen hyväksymä tutkinto, joka on suunnattu valmennustehtävissä (esim. päävalmentajat, nuorten olympiavalmentajat) sekä valmennuksen johto- ja kehittämistehtävissä toimiville urheilun ammattilaisille.

Tutkinto soveltuu sekä kolmannella sektorilla (esim. liikunta- ja urheiluseurat), julkisella sektorilla (lajiliitot, alueorganisaatiot  ja urheiluakatemiat) että yksityisellä sektorilla (mm. liikuntayrittäjät ja liikuntayritykset) toimiville. Koulutus antaa valmiuksia valmennuksen johto- ja kehittämistehtäviin. Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

Valmentajan erikoisammattitutkinnon  (VEAT) tavoitteena  on kehittää omaa käsitystä kokonaisvaltaisesta valmennuksesta sitoen kokonaisuus urheilijakeskeiseen toimintaympäristöön. Koulutus valmistaa kilpa- ja huippu-urheiluun liittyviin vaativiin tehtäviin sekä antaa valmiuksia kehittää osaamistasi pitkällä tähtäimellä. Tutkintoon valmistavan koulutuksen toteutus on rakennettu huomioiden erityisesti käytännön valmennustoiminta ja työtehtävään liittyvät henkilökohtaiset tarpeet. Vierumäki luo myös huikeat puitteet verkostoitumiselle niin valmistavassa koulutuksessa kuin opiston yhteistyökumppaneiden kautta (mm. KV-yhteistyötahot ja korkeakouluopetus).

Valmentajan erikoisammattitutkinnon rakenne
Valmentajan erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.
Tutkinnon suorittaminen ja ammattitaidon osoittaminen edellyttää toimimista tutkinnonosan työtehtäväalueella.

Valmistavassa koulutuksessa kehitetään osaamista tutkinnon kahdella pakollisella tutkinnon osalla:
1. Valmennustoiminnan johtaminen
2. Urheilijakeskeinen valmentaminen

Tämän lisäksi opiskelijan tulee suorittaa yksi tutkinnonosa seuraavista kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta:
3. Urheilutoiminnan kehittäminen
4. Toimiminen valmennuksen kansainvälisessä toimintaympäristössä
5. Valmennustoiminnan hallinnon kehittäminen.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka  sisältää lähijaksoja Suomen Urheiluopistolla, etäopiskelua kotipaikkakunnalla sekä työssäoppimista omaa työtehtävää toteuttaen.

Kustannukset
Koulutuksen hinta on 2 750 euroa  sisältäen opetuksen ja täysihoidon lähiopintojaksoilla Vierumäellä sekä Opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun. Tutkinnon suorittaminen ilman valmistavaa koulutusta on 1 500 euroa.

Lähiopiskelujaksot Vierumäellä

  1. jakso 13.-15.02.2019
  2. jakso 03.-04.04.2019
  3. jakso 15.-17.05.2019
  4. jakso 14.-16.08.2019
  5. jakso 18.-20.09.2019
  6. jakso 16.-18.10.2019
  7. jakso 20.-22.11.2019