Valmentajan ammattitutkinto/ Fitness

Valmentajan ammattitutkintoon valmistava koulutus valmistaa vaativiin päävalmentajan / vast. tehtäviin.

Valmentajan ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia päävalmentajana valmennustyössä ja kehittää osaamistaan valmentajana sekä kehittää valmennuksen toimintaympäristöä. Tutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia valmentajana urheilijalähtöisesti, tukea ja seurata urheilijan kokonaisvaltaista kehittymistä ja edistää valmennustilanteiden turvallisuutta. Lisäksi tutkinnon suorittaneella on ammattitaito arvioida omaa valmennusosaamistaan.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä, kuten luentoja, oppimiskeskusteluja ja -tehtäviä, käytännön harjoituksia, ryhmä- ja yksilö- sekä etätehtäviä. Koulutukseen liittyy myös harjaantumista omassa työympäristössä.

Koulutuksen ohessa toteutetaan valmentajan ammattitutkinnon tutkintotilaisuudet, joiden hyväksytyllä suorittamisella saa valmentajan ammattitutkinnon tutkintotodistuksen. Valmentajan ammattitutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan jokaisen opiskelijan itseanalyysiin perustuvan henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelmalla (HOKS).

Tavoitteena fitness-urheilun ammattilainen

Tutkinnon suorittaminen tuottaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Tutkinnon suorittaneella on ammattitaito ohjata urheilijaa tavoitteiden mukaiseen urheiluun ja ohjata häntä ottamaan omistajuuden omassa urheilussa. Tutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia verkostoissa urheilijan tukemiseksi ja lisätä urheilijan innostusta ja intohimoa urheiluun sekä edistää urheilijan terveyttä ja turvallisuutta. Lisäksi tutkinnon suorittaneella on ammattitaito arvioida ja kehittää osaamistaan urheilijan valmentajana.

Koulutuksen päätyttyä opiskelija:

  • osaa kehittää osaamistaan päävalmentajana tiimissä tai seurassa
  • osaa toimia päävalmentajana kansainvälisellä ja kansallisella tasolla lajiliitossa / vast., tiimissä tai seurassa
  • osaa kehittää valmentajan toimintaympäristöään
  • osaa toimia valmennuksen työyhteisöissä
  • osaa toimia urheilijalähtöisesti sekä tukea ja seurata urheilijan kokonaisvaltaista kehittymistä
  • osaa aloittaa hätäensiavun tunnistamiensa oireiden perusteella
  • ohjata aikuista urheilijaa ottamaan omistajuuden omassa urheilussa
  • osaa toimia valtakunnallisessa ja paikallisissa liikunta-alan verkostoissa ja ymmärtää verkostoitumisen merkityksen

Koulutuksen teemat

Koulutus kestää kokonaisuudessaan reilun puolitoista vuotta alkaen huhtikuussa 2019, koulutus sisältää kahdeksan lähijaksoa.

1.lähijakso: Valmentajana kehittyminen/Kokonaisvaltainen valmennus 12.-14.4.2019
2.lähijakso: Oppiminen ja vuorovaikutus, tiedonhankintamenetelmät 17.-19.5.2019
3. lähijakso: Palaute, mentorointi, vertaisarviointi / urheilijakeskeinen valmennus 13.-15.9.2019

Kilpailutapahtuma näytöt 1 4.-6.10.2019

4. lähijakso:Fyysiset ominaisuudet/Harjoittelun suunnittelu 15.-17.11.2019
5. lähijakso:Fyysis-motoriset ominaisuudet/Taito 17.-19.1.2020
6. lähijakso: Terveys, uni, lepo, ravitsemus, ensiapukoulutus EA1-tasolla 13.-15.3.2020

Kilpailutapahtuma näytöt 2 17.-19.4.2020

Kansainvälinen jakso toukokuu 8.-10.5.2020

7. lähijakso:Kuormittuminen, palautuminen ja testaaminen  28.-30.8.2020
8. lähijakso:Ammatilliset havainnot/Valmennusfilosofia 16.-18.10.2020
9. lähijakso: valmistuminen joulukuu 2020

Lisäksi kansainvälinen jakso erikseen sovittavana ajankohtana. Kansainvälinen jakso suoritetaan joko ulkomailla KV-kilpailun yhteydessä tai Suomessa Nordic Fitness Expon yhteydessä opiskelijan valinnan mukaan.

Hinta

Koulutuksen hinta on 3 200 euroa ja se sisältää koulutuksen lisäksi majoituksen täysihoidolla (aamiainen, lounas, päivällinen) lähiopetusjaksojen ajalta. Koulutuksen voi maksaa kahdeksassa erässä. Hinta ei sisällä ulkomaan jaksoa.

Koulutukseen hakeutuminen ja valinta

Koulutukseen valitaan mukaan 10–20 valmentajaa. Koulutuksen tavoitteiden saavuttaminen ja näyttötutkinnon suorittaminen edellyttävät valmentajalta osallistumista aktiiviseen valmennustoimintaan. Valinta tapahtuu hakulomakkeen, puhelinhaastattelun sekä lajiliiton tai vastaavan järjestön suosituksen / koulutukseen ohjauksen perusteella.

Koulutukseen haku päättynyt 31.12.2018.