Luontoliikunnan vertaisohjaajakoulutus maahanmuuttajille

Koulutus tutustuttaa maahanmuuttajataustaiset osallistujat suomalaiseen luontoon sekä liikunnanohjaukseen. Tavoitteena on, että osallistuja saa koulutuksesta valmiudet suunnitella ja ohjata matalan kynnyksen luontoliikuntaa. Opinnot sisältävät uusien lajitaitojen harjoittelua, teoriatietoa liikunnanohjauksesta sekä käytännön ohjausharjoittelua. Koulutus myös lisää osallistujan asiantuntemusta suomalaisesta luonnosta.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat aktivoituvat liikkumaan luonnossa ja innostuvat ohjaamaan liikunnallisia aktiviteetteja ryhmille. Lähijaksojen aikana opitaan perusretkeilytaitoja sekä harjoitellaan liikunnan ohjaamisen suunnittelua sekä ohjaamista turvallisessa ympäristössä. Tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistuja kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan luontoretkiä Suomessa yhdessä ystäviensä ja perheidensä kanssa. Koulutus antaa osallistujille myös kuvan liikunnanohjauksesta ammattina.

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa osallistujat suomalaiseen luontokulttuuriin oman kokemuksen kautta. Lähijaksojen aikana opitaan myös suomen kieltä ja erityisesti luontoon sekä liikuntaan liittyvää sanastoa.

Toteutus

Koulutus järjestetään suomen kielellä. Koulutus on vapaan sivistystyön koulutustoimintaa ja sitä tuetaan opetus– ja kulttuuriministeriön myöntämällä opintoseteliavustuksella. Koulutus on osallistujille maksuton.

Osallistu työn tai opiskelun ohessa

Koulutus sisältää kolme lähijaksoa, joista kaksi Suomen Urheiluopistolla, Vierumäellä ja yksi luonnossa ryhmän valitsemassa kohteessa. Lähijaksojen välillä osallistujat suorittavat etätehtäviä. Koulutukseen osallistuville järjestetään kuljetus Lahdesta Vierumäen lähiopiskelupäiville.

Aikataulu:

 1. Lähijakso: 11.-12.3.2017
  Teema: Luonto, liikunta ja ohjaaminen
  Paikka: Vierumäki
 2. Lähijakso: 8.-9.4.2017
  Teema: Retkeilytaidot, turvallisuus ja jokamiehenoikeudet
  Paikka: Vierumäki
 3. Lähijakso: 28.-29.4.2017
  Teema: Yön yli vaellus, ”minä ohjaajana” ja yöpyminen teltassa
  Paikka: Ryhmän valitsema luontokohde
 4. Lähijakso: viikko 18 /2017
  Teema: Osallistujat järjestävät luontoliikuntapäivän lähipiirilleen Vierumäellä.

Koulutuksen sisällöt

 • Liikunnanohjauksen perusteet: teoria ja käytäntö
 • Liikunnanohjauksen harjoittelu
 • Suomalainen luonto ja jokamiehenoikeudet
 • Liikkuminen luonnossa talvella ja kesällä
 • Minä ohjaajana

Oppisisältöjä tullaan käsittelemään sekä asiantuntijoiden että liikunta-alan opiskelijoiden johdolla.