Liikunnanohjauksen perustutkinto - työelämäpainotteinen opiskelu

Hae mukaan uuteen työelämäpainotteiseen koulutuspilottiin! Osaamisen hankkiminen ja näytöt suoritetaan aidoissa työelämätehtävissä.

Perustutkinto Työelämäpainotteinen

Liikunnanohjauksen perustutkinto - työelämäpainotteinen opiskelu

Mitä tarkoittaa työelämäpainotteinen toteutus?

Vierumäellä uskomme vahvasti tekemällä oppimiseen, yhteisöllisyyteen ja itseohjautuvuuteen, joita korostamme kaikissa koulutuksissamme. Työelämäpainotteisessa koulutuksessa hankit osaamista pääasiassa käytännön työtehtävissä liikunnan ja urheilun ytimessä - Vierumäen liikuntapalveluissa tai urheilutoiminnoissa. Perinteistä luentosaliopetusta on koulutuksen aikana vain vähän.

Koulutus- tai oppisopimus

Työelämäpainotteisessa koulutuksessa opiskelijoille laaditaan koulutussopimus. Palkattomasti koulutussopimuksella opiskeleville opiskelu on sisäoppilaitosmuotoista ja sisältää maksuttoman majoituksen kahden-kolmen hengen huoneissa sekä ateriat opiskelupäivinä.

Myös palkallisen oppisopimuksen solmiminen on joissakin tilanteissa mahdollista. Tällöin opiskelija vastaa itse majoituksen ja ruokailujen kustannuksista.

Kansainväliset mahdollisuudet

Opiskelijoilla oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKSin mukaisesti mahdollisuus myös kansainväliseen työelämäjaksoon. Vierumäellä on Erasmus+ -akkreditointi.

Upeat olosuhteet

Vierumäellä on mahdollisuus treenata ja tutustua eri urheilulajeihin myös opiskelun ohessa. Opiskelijat saavat käyttää maksutta tai alennettuun hintaan mm. uimahallia, kuntosalia, urheilukenttiä sekä tietysti loistavia ulkoilumaastojamme!

Tutkinnon laajuus
180 osaamispistettä
Tutkintonimike
Liikuntaneuvoja
Lisätiedot
opintotoimisto@vierumaki.fi

Tutkinnosta

Liikunnanohjauksen perustutkinto, LPT, on toisen asteen ammatillinen tutkinto, joka kehittää monipuolisesti valmiuksia työskennellä erilaisissa liikunta-alan työtehtävissä. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin ja on erinomainen pohja erityisesti liikunta-alan ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoihin. 

Liikunnanohjauksen perustutkinto sisältää monipuolisesti liikunta-alan työtehtävissä tarvittavaa osaamista. Yhteisiä, kaikille opiskelijoille pakollisia tutkinnon osia ovat liikunnan ohjaaminen ja liikuntaneuvojana toimiminen.

Kun pakolliset tutkinnon osat on suoritettu, valitset yhden kolmesta osaamisalasta, johon perehdyt opintojen aikana syvemmin. Osaamisalavaihtoehdot ovat:

 1. Liikunnan palvelutuotanto 
 2. Valmennus ja seuratoiminta  
 3. Terveyttä edistävä liikuntaneuvonta 

Osaamisalat sisältävät sekä pakollisia että valinnaisia tutkinnon osia. 

Ammatillisissa tutkinnoissa osaaminen osoitetaan ja arvioidaan näytöissä, käytännön työtehtävissä. Osaamista arvioivat työelämän edustajat ja opettajat.

Liikunnanohjauksen perustutkinnon suorittaneen tutkintonimike on liikuntaneuvoja.

Hakeminen ja opiskelijavalinta  

Hakuaika koulutukseen on käynnissä 15.12.2021 asti. Työelämäpainotteisen toteutuksen pilotti käynnistyy tammikuussa 2022 ja päättyy joulukuussa 2023. Koulutus kestää taustastasi ja osaamisestasi riippuen 1,5-2 vuotta.

Kenelle työelämäpainotteinen toteutus soveltuu

Voit hakea työelämäpainotteiseen koulutukseen, jos olet suorittanut aiemmin lukion oppimäärän, ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon. Tutkinnon perusteiden mukaiset yhteiset tutkinnon osat tai niitä vastaava osaaminen tulee olla suoritettuina ennen koulutuksen alkua.

Työelämäpainotteinen toteutus soveltuu sinulle, jos olet

 • yli 18-vuotias
 • suorittanut aiemmin toisen asteen tutkinnon (yhteiset tutkinnon osat tehty).

Katsomme eduksi

 • jos sinulla on vahva lajisuuntatuneisuus tai kiinnostus liikuntapalveluissa toimimiseen
 • osaat ottaa vastuuta oman toiminnan suunnitelusta.

Huomaathan, että liikunnanohjauksen perustutkintoon liittyy hakijan terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia, joihin sinun tulee tutustua ennen hakemista.

Hakuohjeet

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti.

 1. Täytä tältä sivulta löytyvä hakulomake 15.12.2021 mennessä. 
 2. Laadi itsestäsi ja osaamisestasi 1-2 minuutin mittainen videomuotoinen CV.
 3. Täytä ennakkokysely tästä linkistä 15.12.2021 mennessä ja liitä kyselyn kohtaan 5 linkki, josta voimme katsoa videomuotoisen CV:si.
 4. Osallistu etäyhteydellä joulukuussa 2021 toteutettavaan yksilöhaastatteluun. Saat erillisen kutsun haastatteluun.

Opiskelijavalinta

Työelämäpainotteisen toteutuksen pilottivaiheessa opiskelijoita valitaan mukaan 5-10. Valinta tehdään hakulomakkeen, ennakkokyselyn, video-CV:n ja haastattelun perusteella.

Kysy lisää

Opinto-ohjaaja Annika Sirviö

annika.sirvio@vierumaki.fi

puh. 045 7884 2648

Hae mukaan työelämäpainotteiseen koulutukseen 15.12.2021 mennessä tästä linkistä!