Liikkuva opiskelu

Valtakunnallisen Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteena on lisätä aktiivisuutta ja opiskelukykyä oppilaitoksissa. Jokainen oppilaitos kehittää aktiivista toimintakulttuuria omalla tavallaan ja valitsee omat kehittämistavoitteensa. Liikkuva opiskelu tähtää:

  • jaksamisen ja opiskelukyvyn lisäämiseen
  • vahvempaan osallisuuteen
  • tiiviimpään yhteisöllisyyteen
  • parempaan oppimiseen

Suomen Urheiluopisto on syksystä 2020 alkaen mukana Liikkuva opiskelu -ohjelmassa. Ensimmäisenä hankevuotena tavoitteena on paitsi käynnistää Liikkuvan opiskelun -toimintaa, myös kehittää toiminnallista ja aktiivista toimintakulttuuria, lisätä opiskelijoiden yhteisöllisyyttä sekä tukea opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lähtökohtana on osallistaa opiskelijoita Liikkuvan opiskelun -toiminnan suunnitteluun sekä sen toteutukseen.

Keskeisiä toimenpiteitämme ovat mm. Liikkuva opiskelu -tiimin muodostaminen, sosiaalisen ja hyvinvointia tukevan tilan suunnittelu opiskelijoiden käyttöön, aktivoivan välineistön hankinta, opiskelijoiden osallistaminen toimintaan sekä yhteistyön tiivistäminen opiskeluhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteena on kehittää oppilaitoksen oppimisympäristöjä siten, että niissä olisi mahdollisuus opiskelupäivien aktivointiin. Hankkeen päämääränä on edistää kouluviihtyvyyttä, oppimista, koko oppilaitoksen yhteisöllisyyttä ja tasapuolisia osallistumismahdollisuuksia.

Hankkeen avulla pyritään tukemaan asenneilmapiiriä, jossa toiminnallinen opiskelu, aktiivisuus ja liikkuminen sekä hyvinvoinnin vaaliminen ovat jokapäiväisesti läsnä.