Työpaikalla järjestettävä koulutus

Lähtökohtana tulevaisuuden tarpeet

Suomen Urheiluopisto kouluttaa liikuntasektorin ammatillisen tutkinnon opiskelijoita ja tärkeä osa koulutusta on työpaikalla tapahtuva oppiminen. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä on pyritty tiivistämään työelämäyhteistyötä ja koulutuksen tavoitteena on vastata sekä opiskelijan että työelämän tarpeisiin. Tämä on huomioitu mm. suunnittelemalla työelämäjaksoja yhdessä työelämän kanssa, jolloin varmistetaan kaikkien osapuolten tarpeet sekä lähtökohdat. Ammatillisen koulutuksen uudistamisen perusteena on ollut muuttuva työelämä sekä tulevaisuuden osaamistarpeeseen vastaaminen.

Opiskelijan osaaminen keskiössä

Ammatillisten koulutusten lähtökohtana on opiskelijan osaamistarpeen selvittäminen ja siihen vastaaminen. Kaikissa tutkinnoissa ja tutkinnon osissa otetaan opiskelijan aikaisempi osaaminen huomioon, joka on hankittu joko opinnoissa tai työelämässä. Koulutuksen alussa laaditaan jokaiselle opiskelijalle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan mm. mitä osaamista opiskelijalla on jo entuudestaan, mitä puuttuu ja millaisia urasuunnitelmia hänellä on. Puuttuva osaaminen hankitaan Suomen Urheiluopistolla tai työpaikalla henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Näin jokaisen opiskelijan opiskeluaika vaihtelee yksilöllisesti.

 

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen eri muodot

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutuksessa pääosa osaamisesta hankitaan työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden. Osaamista täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä, esimerkiksi lähijaksoilla Vierumäellä. Oppisopimus perustuu aina määräaikaiseen työsuhteeseen ja sen on mahdollista solmia jo olemassa olevaan työsuhteeseen. Tällöin määräaikaisuus on voimassa ainoastaan koulutuksen ajan. Oppisopimuksessa opiskelijan työaika tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa.

Opiskelija voi suorittaa oppisopimuksella kokonaisen tutkinnon tai tutkinnon osia, ja sen voi solmia joustavasti joko pidemmäksi aikaa tai vain kuukaudeksi kerrallaan. Oppisopimuksen kesto vaihtelee suoritettavasta tutkinnosta, aikaisemmasta osaamisesta ja opiskelijan tavoitteista riippuen.

Myös yrittäjänä toimivat henkilöt voivat suorittaa koulutuksen oppisopimuksella, esimerkiksi toiminimellä työskentelevät seuravalmentajat. Tällöin yrittäjän työpaikkaohjaajana toimii toinen yrittäjä, toisen yrityksen työntekijä tai muu asiantuntija.

Oppisopimuksen työpaikkaohjaajille on mahdollista maksaa koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksesta.

Koulutussopimus

Koulutussopimuksessa opiskelija hankkii puuttuvan osaamisensa työpaikalla. Koulutussopimus voidaan solmia tutkinnon osista, osasta tai pienemmästä osa-alueesta kerrallaan. Opiskelija ei ole työsuhteessa eikä täten saa palkkaa.

Koulutussopimus solmitaan Suomen Urheiluopiston ja työpaikan välillä ja siinä sovitaan opiskelijan HOKS:n mukaisista tehtävistä työpaikalla. Sopimukseen kirjataan myös mm. opiskelijan tavoitteet, osapuolten tehtävät, yhteydenpito koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä, aloitus- ja päättymispäivät sekä muut käytännön järjestelyt.

Koulutussopimustyöpaikan tarjoajalla on velvollisuus seurata opiskelijan osaamisen kehittymistä ja osallistua arviointiin. Koulutussopimuksessa ei makseta koulutuskorvausta työpaikkaohjaajille.

Muu työpaikalla järjestettävä koulutus

Opiskelijalla on mahdollisuus hankkia puuttuva osaaminen työpaikalla myös silloinkin, jos työantaja ei halua solmia koulutus- tai oppisopimusta. Tällöin  opiskelija käy joko osa- tai kokopäiväisesti töissä, mutta opettaja ei käy ohjauskäynneillä työpaikalla eikä työpaikalle makseta koulutuskorvausta tai tarjota tukea ohjaamiseen. Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä, joko työpaikalla tai oppilaitoksessa.

Kysyttävää?

Mikäli työpaikalla järjestettävän koulutuksen eri muodoista tai prosesseista heräsi kysyttävää, ota meihin rohkeasti yhteyttä. Pyrimme jatkuvasti kehittämään työelämäyhteistyötä ja mielellään vastaamme aiheeseen liittyviin kysymyksiin. Lue lisää ammatilliseen koulutukseen liittyvästä sanastosta täältä.