Uraohjaus

Mikä uraohjaus?

Suomen Urheiluopiston ammatillisiin koulutuksiin kuuluu uraohjauksen tukeminen, jota käydä läpi opintojen eri vaiheissa. Uraohjauksen tukemisen tarkoituksena on ohjata opiskelijaa työelämään ja/ tai jatko-opintoihin valmistumisen jälkeen. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) opintojen alussa, jota päivitetään matkan varrella tarvittaessa. Suunnitelmaan lisätään myös mahdolliset ura- ja jatko-opintohaaveet. Näiden suunnitelmien pohjalta voidaan auttaa opiskelijoita tunnistamaan omat vahvuutensa sekä tukea mahdollisten koulutus- ja oppisopimustyöpaikkojen etsinnässä. Oikeat työharjoittelupaikat edesauttavat opiskelijoiden työllistymistä koulutuksen jälkeen.

KETTU – Ketterä uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta -hanke

Suomen Urheiluopisto on mukana Ketterä uraohjaus (Kettu)-hankkeessa, jonka päätavoite on antaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle paremmat valmiudet tarjota opiskelijoille henkilökohtaisten tavoitteiden ja taitojen mukaista uraohjausta koko opintojen ajan.

Välillisenä tavoitteena on opiskelijoiden työelämävalmiuksien ja -taitojen parantaminen, opinnoista eroamisen vähentyminen sekä nuorten työllisyyden paraneminen.

Kettu-hankkeen aikana on toteutettu  mm. liikuntaneuvojaopiskelijoiden oma Uraohjauspäivä, joka sisälsi erilaisia työpajoja, keskusteluja sekä verkostoitumista työelämänedustajien kanssa. Tapahtuma järjestettiin Vierumäellä tammikuussa -19 yhteistyössä liikuntakeskus Pajulahden kanssa.

Lue lisää Kettu-hankkeesta >