Opinto- ja uraohjaus

Opinto-ohjaajan tehtävänä on olla opiskelijan tukena koko opintopolun ajan. Ohjausta toteutetaan yksilö- ja ryhmäohjauksena sekä ohjaus- ja neuvontapalveluina. Myös koko opetushenkilöstö ja ryhmänohjaajat osallistuvat opiskelijoiden opintojen ja opiskelun ohjaukseen.

Opinto-ohjaaja auttaa:

  • opintojen suunnittelussa ja etenemisessä sekä seuraa opintojen edistymistä
  • opintoihin perehdyttämisessä ja ryhmäytymisessä opintojen alkuvaiheessa yhdessä ryhmänohjaajien kanssa
  • henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laadinnassa
  • aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa yhdessä opettajien kanssa
  • opintoihin liittyvien valintojen tekemisessä
  • jatko-opintoihin ja työelämään hakeutumisessa

Opinto-ohjaaja ohjaa tarvittaessa opiskelijan myös muihin tukitoimiin, kuten esimerkiksi opiskelijahuollon palveluihin.

Suomen Urheiluopiston ammatillisiin koulutuksiin kuuluu uraohjauksen tukeminen, joka on läsnä opintojen eri vaiheissa. Uraohjauksen tukemisen tarkoituksena on ohjata opiskelijaa työelämään ja/ tai jatko-opintoihin valmistumisen jälkeen. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) opintojen alussa, jota päivitetään matkan varrella tarvittaessa. Suunnitelmaan lisätään myös mahdolliset ura- ja jatko-opintohaaveet. Näiden suunnitelmien pohjalta voidaan auttaa opiskelijoita tunnistamaan omat vahvuutensa sekä tukea mahdollisten koulutus- ja oppisopimustyöpaikkojen etsinnässä. Oikeat työharjoittelupaikat edesauttavat opiskelijoiden työllistymistä koulutuksen jälkeen.