Vierumäki-pedagogiikka

Mistä koostuu Vierumäen tapa toimia?

Kaikki koulutuksemme rakentuvat humanistisen ihmiskäsityksen sekä kokemuksellisen ja konstruktivistisen oppimiskäsityksen varaan. Näemme opiskelijamme tavoitteellisina ja itseohjautuvina yksilöinä sekä haluamme tukea opiskelijan sisäistä motivaatiota opiskelujen henkilökohtaistamisen kautta.

Olemme oppimassa yhdessä ja pedagogisesti meitä ohjaavat yhteisöllinen oppiminen, projektipedagogiikka ja tiimioppiminen sekä Tahko. Tahko-koulutuksissamme pyörii Tahko-talon malli, joka perustuu dialogiin, kiteytykseen, mallinnukseen ja tekemiseen.

Vierumäen IHANA-palvelukonsepti

Vierumäellä tavoittelemme, että asiakaskokemus on iloinen, helppo, aloitteellinen, nopea ja aina (IHANA). Toivommekin, että opiskelijana sinulla on mahdollisuus nauttia opinnoistasi, saada vastauksia kysymyksiin ja ratkaisuja ongelmatilanteisiin, jos niitä ilmenee. Vastaavasti toivomme, että opiskelijana toimit asiakaspalvelutilanteissa tämän helposti muistettavan yhteisen ohjeen mukaisesti.

Vierumäen arvot ohjaavat toimintaamme opistona alueella ja toivomme, että myös opiskelijat sisäistävät ne osaksi omaa toimintaansa:

Olen rohkea ja aloitteellinen

Haluamme ideoida, uudistua, kokeilla ja kehittää sekä innovoida uutta. Tähän rohkaisemme myös opiskelijoitamme, jotka yhdistävät osaamistaan tiimeissä.

Huolehdin asiakkaasta

Kuuntelemme ja otamme huomioon opiskelijan tavoitteet yksilöllisellä oppimispolulla. Pyrimme yhdessä henkilökohtaistamaan jokaisen opinnot siten, että ammattitaidon hankkiminen tapahtuu olemassa olevan osaamisen ja osaamistarpeet huomioiden. Haluamme, että opiskelijamme tukevat toisiaan ja auttavat vertaisiaan aina, kun tarve sitä vaatii.

Haluan kehittyä ja oppia uutta

Olemme täällä, koska haluamme kaikki viedä ammatillista osaamistamme eteenpäin riippumatta siitä, olemmeko opiskelijoita vai opettajia. Emme kukaan osaa yksin kaikkea, mutta yhdessä voimme synnyttää jotain uutta. Jokainen päivä pitää sisällään mahdollisuuden oppia. Pidä siis aistit avoimina ja ole ennakkoluuloton!

Haluan tehdä hyvää tulosta

Vierumäen tavoite on tehdä kannattavaa liiketoimintaa ja se on luonnollisesti osa myös Urheiluopiston strategiaa. Meille on kunnia-asia, että opiskelijamme valmistuvat ajallaan ja autamme opiskelijoitamme saavuttamaan tämän tavoitteen sekä löytämään paikkansa työelämästä.

Minuun voit luottaa

Sovimme, mitä teemme ja teemme, mitä sovimme. Yhdessä, huolella ja aina.