Yhteishaku ja jatkuva haku, kevät 2020

Kevään yhteishaku ja jatkuva haku

1) Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteishaku syksyllä 2020 alkavaan koulutukseen on käynnissä 18.2.–10.3.2020.

2) Oppilaitoksen jatkuva haku on avoinna 30.4.2020 asti.

Hakeminen

1) Yhteishaussa voivat hakea sekä peruskoulu- että ylioppilastaustaiset hakijat. Hakulomake on osoitteessa opintopolku.fi. Hakuaika alkaa 18.2.2020 ja päättyy 10.3.2020 klo 15.00.

2) Jos olet suorittanut aiemmin lukion oppimäärän, ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea koulutukseen oppilaitoksen omassa  jatkuvassa haussa 30.4.2020 asti. Hakulomakkeen löydät tästä linkistä – valitse lomake “LPT/jatkuva haku Liikunnanohjauksen perustutkinto”.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään Vierumäellä 4.–6.5.2020. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan yhden päivän mittaiseen pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen ja koepäivä mainitaan hakijalle lähetettävässä kutsussa.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu liikunnallisuutta sekä alalle soveltuvuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista mittaavista osista. Hakija voi saada pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 0-10 pistettä seuraavasti

  1. Liikunnallisuus 0–4 pistettä: kehonhallinta, rytmikyky, ilmaisu, palloilu, vesiliikunta, kestävyys
  2. Alalle soveltuvuus, sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0–6 pistettä: ohjaustuokio, ryhmäkäyttäytyminen, haastattelu

Opiskelijavalinta

Tulokset julkaistaan aikaisintaan 11.6.2020. Jos olet antanut yhteishaussa sähköpostiosoitteesi hakemuksella, saat tulokset myös sähköpostiisi.

Paikan vastaanottaminen

Opiskelupaikka tulee vastaanottaa viimeistään 25.6.2020.

Tietoja liikunnanohjauksen perustutkinnosta 

Liikunnanohjauksen perustutkinto (LPT) on toisen asteen ammatillinen perustutkinto. Tutkintonimike on liikuntaneuvoja ja tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Liikunnanohjauksen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Liikuntaneuvojan opinnoissa voi erikoistua yhteen seuraavista kolmesta osaamisalasta: terveyttä edistävään liikuntaneuvontaan, valmentamiseen ja seuratoimintaan tai liikunnan palvelutuotantoon.

Opiskelija pääsee koulutuksen aikana kehittämään  ammattitaitoaan liikunnanohjauksessa, liikuntaneuvonnassa ja liikuntatapahtumien järjestämisessä,. Opiskelu ja myös liikuntaneuvojan työ on hyvin käytännönläheistä.

Lue lisää liikunnaohjauksen perustutkinnosta.