Tutkitusti ammattitaidolla

Hyvällä kunnolla ja liikunnalla on suuri merkitys työkykyyn sekä henkiseen hyvinvointiin

Tämä käy ilmi FT Oili Kettusen terveysliikunnan alan väitöskirjasta, jossa tutkittiin Vierumäellä toteutetun jaksotetun työhyvinvointivalmennuksen vaikutuksia työhyvinvointiin ja työkykyyn. Liikunta-aktiivisuus lisääntyi valmennuksen aikana ja fyysisen kunnon koheneminen oli yhteydessä stressin vähentymiseen ja koetun työkyvyn paranemiseen.

Tutkimuksen tuloksena lähtötilanteessa stressaantuneimpien ja huonoimman työkyvyn omaavien tulokset paranivat eniten. Seurantavuosi osoitti pitkän aikavälin vaikuttavuutta.

Kohdennettu liikuntaharjoittelu tuottaa tulosta

Liikuntaharjoittelu auttaa parhaiten, kun sitä toteutetaan oma lähtötaso ja omat vahvuudet huomioiden. LitT Timo Vuorimaa on tutkinut asiaa Vierumäellä harjoitelleilla Suomen parhailla kestävyysurheilijoilla ja julkaissut liikuntafysiologian alaan liittyvän väitöskirjan akuuttisen harjoitusvasteiden ja urheilijan erityispiirteiden välisistä yhteyksistä.

Vuorimaan väitöskirja osoittaa, että jo yhdelläkin liikuntaharjoituskerralla on merkitystä. Oikein mitoitetun liikuntaharjoituksen aikana käynnistyy useita aineenvaihduntamuutoksia, jotka mm. lisäävät elimistön kykyä vastustaa ja sietää paremmin fyysistä ja psyykkistä stressiä.

Vierumäen tohtorikaksikon löydöksiin sekä tuhansiin kunto- ja urheilijatesteihin perustuen on Vierumäelle kehitetty Happy Healty People- työhyvinvointivalmennusten tuoteperhe, jonka läpikäyminen todistetusti edistää yritysten työntekijöiden hyvinvointia.