Kestävyystestit

Epäsuora maksimaalinen pyöräergometritesti

Epäsuora hapenottokykyä kuvaava testi kuntoilijalle, jossa kynnys määritys perustuu maksimisykkeen mukaan tehtävään arviointiin. Testin kuormitus kasvaa 2 min välein 10 – 30 W maksimiin asti. Testi sopii kuntoilijoille, jotka haluavat oman kestävyyskuntonsa (teoreettinen maksimaalinen hapenottokyky).

Hinta 70€ / hlö

Kesto 1h (testi ja palaute)

Valojänistesti

Valojänistesti on tarkoitettu aktiivisesti kuntoileville 15–60-vuotiaille ihmisille. Testistä on hyötyä varsinkin juoksua harrastaville. Testi suoritetaan sisällä juoksuradalla valo-ohjatulla vauhdilla, jossa vauhti nousee 200 m välein 0,1 m/s, niin kauan kunnes juoksija uupuu. Testinaikainen syke tallennetaan sykemittarille.

Valojänistesti on erinomainen ryhmille, sillä sen voi tehdä useille henkilöille samaan aikaan. Annamme testistä palautteen, jossa on arvio juoksusuorituskyvystä sekä arvioidut sykerajat harjoittelulle. Annamme myös vinkkejä tulevaan harjoitteluun. Tutustu valojänistestiin

Hinta 1 – 4 hlöä 90€/hlö; 5 hlöä tai enemmän 70€/hlö

Tasotesti

Tasotestissä juostaan 200m sisäjuoksuradalla (5 – 7 x 1000 m) kuormittain kiihtyvällä vauhdilla. Tasotestissä määritetään laktaatin avulla kestävyyskynnykset (aerobinen ja anaerobinen) ja sykealueet eri kestävyysalueille (PK, VK ja MK) perustuen laktaattipitoisuuden muutokseen juoksuvauhdin suhteen. Tasotesti antaa kuntoilijalle ja urheilijoille tarkan työkalun kestävyyden seuraamiseen kenttäolosuhteissa.

Tasotesti soveltuu myös pienille ryhmille, sillä sen voi tehdä noin viidelle juoksijalle yhtäaikaisesti. Annamme testistä palautteen, jossa on arviomaksimaalisesta hapenottokyvystä, sekä laktaattipitoisuuksien mukaan mitatut sykerajat ja kynnysvauhdit kestävyysharjoittelun tueksi.

Hinta 1 – 2 hlöä 95€/hlö, 3 hlöä tai enemmän 80€/hlö

Kynnystesti

Kynnystestissä määritetään laktaatin avulla kestävyyskynnykset (aerobinen ja anaerobinen) ja sykealueet eri kestävyysalueille (PK, VK ja MK) perustuen laktaattipitoisuuden muutokseen työkuorman suhteen. Testissä lisätään vauhtia/tehoa 3 minuutin välein testattavan uupumukseen asti. Kynnystesti voidaan tehdä juosten tai sauvakävellen juoksumatolla tai vaihtoehtoisesti pyöräillen polkupyöräergometrillä. Testi sopii tavoitteellisemmin harjoitteleville kestävyyskuntoilijoille ja urheilijoille kevyemmäksi harjoittelun kontrollitestiksi.

Testi tehdään aina yksittäisenä, jolla taataan testauksen eettisyys ja yksilönsuoja. Palvelu sisältä testin lisäksi rasvaprosentin mittauksen, suullisen ja kirjallisen testipalautteen, josta käy ilmi mm. aerobinen ja anaerobinen kynnys, sekä teoreettinen maksimaalinen hapenottokyky.

Hinta 100€/hlö

Triathlontesti

Triathlontesti koostuu epäsuorasta polkupyöräergometri testistä, jonka päälle tehdään juosten tasotesti (5 – 7 * 1000 m) sisäjuoksuradalla tai juoksumatolla. Testin ensimmäisessä osassa tehoa lisätään 3 minuutin välein niin kauan, että laktaattipitoisuuksien perusteella on menty yli anaerobisen kynnyksen tason. Tämän jälkeen suoritetaan lyhyt 5 min jäähdyttely ja juoksukamppeiden vaihto ja tasotestin suorittaminen (ks. tasotesti).

Testi sopii kokeneille triathlonisteille ja kilpakuntoilijoille, joilla on vähintään 2 vuoden harjoitustausta triathlon-harjoittelusta. Triathlonharrastusta aloittelevien on suositeltavaa tehdä pyörä- ja juoksutesti erillisinä. Palvelu sisältä testin lisäksi rasvaprosentin mittauksen, suullisen ja kirjallisen testipalautteen, josta selviää mm. aerobinen ja anaerobinen kynnys, sekä teoreettinen maksimaalinen hapenottokyky.

Hinta 185 € / hlö

Triathlontesti (ryhmille)

Triathlontesti ryhmille koostuu epäsuorasta polkupyöräergometri testistä, jonka päälle tehdään valojänistesti (ks. yllä oleva selostus valojänistestistä). Testin ensimmäisessä, pyöräilyosiossa tehoa lisätään 3 minuutin välein niin kauan, että laktaattipitoisuuksien perusteella on menty yli anaerobisen kynnyksen tason. Tämän jälkeen seuraa lyhyt noin 5 – 10 min jäähdyttelyn, jonka jälkeen edessä on valojänistesti sykeseurannalla

Testi sopii triathlonista kiinnostuneille henkilöille, joilla ei ole jo useamman vuoden kokemusta lajista. Palvelu sisältä testin lisäksi rasvaprosentin mittauksen, suullisen ja kirjallisen testipalautteen, josta selviää mm. aerobinen ja anaerobinen kynnys pyöräilyssä, sykeperusteiset arviot kynnyksistä juoksussa ja teoreettinen maksimaalinen hapenottokyky juoksussa.

Hinta 150 € / hlö (1 – 3 henkilöä)

4 – 6 hlöä (max 6 henkeä) → 140 € / hlö