Luentokokonaisuudet

Valmennuskeskus toteuttaa luentoja valmennukseen liittyvistä asioista. Luentoja räätälöidään kohderyhmälle sopiviksi yhdessä tilaajan kanssa.

Valmennuskeskus toteuttaa myös koulutusprosesseja valmennuksen eri alueilla. Prosessin teemat, sisältö, ajankohdat ja toimintatavat johdetaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Koulutusprosessi hinnoitellaan suunnittelun yhteydessä.

Luentojen aiheita ja luennoitsijoita

• Kestävyysharjoittelu
• Voima- ja nopeusharjoittelu (Raino Nieminen)
• Taitavuus, taitoharjoittelu ja oppiminen (Raino Nieminen)
• Fyysisen kunnon kehittämisen seuranta
• Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen (Raino Nieminen)
• Urheilijan ravitsemus
• Taito- ja fyysisen harjoittelun yhdistäminen
• Harjoittelun ohjelmointi (Raino Nieminen)
• Urheilijan psyykkinen vahvuus
• Urheilijan tekniikan analysointi (Raino Nieminen)
• Urheilijan ajankäytön hallinta (Raino Nieminen)
• Valmentajan ja urheilijan välinen vuorovaikutus/ palautteenanto (Raino Nieminen)
• Urheilijan lihashuolto ja liikkuvuus (Raino Nieminen)
• Urheilijan kokonaisvaltainen valmennus/ kehittäminen