Luentokokonaisuudet

Valmennuskeskus toteuttaa luentoja valmennukseen liittyvistä asioista. Luentoja räätälöidään kohderyhmälle sopiviksi yhdessä tilaajan kanssa.

Valmennuskeskus toteuttaa myös koulutusprosesseja valmennuksen eri alueilla. Prosessin teemat, sisältö, ajankohdat ja toimintatavat johdetaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Koulutusprosessi hinnoitellaan suunnittelun yhteydessä.

Luentojen aiheita ja luennoitsijoita

• Kestävyysharjoittelu
• Voima- ja nopeusharjoittelu
• Taitavuus, taitoharjoittelu ja oppiminen
• Fyysisen kunnon kehittämisen seuranta
• Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen
• Urheilijan ravitsemus
• Taito- ja fyysisen harjoittelun yhdistäminen
• Harjoittelun ohjelmointi
• Urheilijan psyykkinen vahvuus
• Urheilijan tekniikan analysointi
• Urheilijan ajankäytön hallinta
• Valmentajan ja urheilijan välinen vuorovaikutus/ palautteenanto
• Urheilijan lihashuolto ja liikkuvuus
• Urheilijan kokonaisvaltainen valmennus/ kehittäminen