Varaus- ja peruutusehdot Ryhmä- ja kokoustilat

Koronatilanteet

Mikäli Aluehallintovirastola ei ole tullut virallista kieltoa liittyen varaukseenne, niin noudatamme normaaleja peruutusehtojamme.

VIERUMÄEN RYHMÄ- JA KOKOUSTILAUSTEN VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT 21.2.2020 ALKAEN

Vierumäki Yhtiöt, jäljempänä Vierumäki

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin ryhmiin, yhteisöihin ja muihin tahoihin kuin yksityishenkilöihin, jotka käyttävät, tilaavat, ostavat tai varaavat Vierumäki Yhtiöiden tuottamia palveluita 21.2.2020 alkaen, ellei tarjouksessa toisin mainita.

 1. VAHVISTUS

Laskutus tapahtuu vahvistetun henkilömäärän mukaisesti tai sen kasvaessa yli ilmoitetun määrän, toteutuneen mukaan.

Tilavaraus on voimassa tilaajan ilmoittamalle osallistujamäärälle. Mikäli osallistujamäärä muuttuu, on Vierumäellä oikeus osoittaa tila varaajalle sekä neuvotella uudelleen tilaisuuden yksityiskohdista ja kustannuksista.

 1. VAHVISTETTUJEN VARAUSTEN MUUTOKSET

Mikäli asiakkaan vahvistettu tilaus siirretään toiseen ajankohtaan, peritään muutoksesta 250 euron arvoinen muutosmaksu.

Mikäli Vierumäelle on aiheutunut kustannuksia asiakkaan tilaamista palveluista tai järjestelyistä, kuten esimerkiksi tilavaraukset, henkilöstökulut, juhlakoristelut, esitystekniikka, muiden tilaukseen tarvittavien tilojen varaaminen, varautuminen erityisruokavalioihin tai mikä tahansa kolmannelta osapuolelta tilattu palvelu jne. on Vierumäki oikeutettu veloittamaan asiakkaalta niistä aiheutuneet kulut, riippumatta siitä onko varaus peruttu tai muutettu peruutusehtojen puitteissa.

Peruutukset on aina tehtävä kirjallisesti. Peruutus katsotaan vastaanotetuksi, kun se on tullut Vierumäelle.

 1. VARAUKSEN SIIRTÄMINEN

Varausta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle ilman Vierumäen hyväksymistä.

 1. MAKSUEHDOT JA LASKUTUS

Hyväksytyt maksutavat ovat laskutus, käteinen, luottokortti tai pankkikortti. Laskutus edellyttää, että asiakkaalla on etukäteen luotu ja voimassa oleva laskutussopimus Vierumäen kanssa.

Maksuehto 14 päivää netto. Tarjouksessa olevat hinnat edellyttävät yhteislaskua koko ryhmästä (= 1 lasku). Laskuun lisätään laskutuslisä 15 €. Perimme palvelumaksun laskutustietojen muuttamisesta jälkikäteen (laskun lähdettyä).

Mikäli jokainen maksaa majoituksensa itse, on maksu suoritettava viimeistään uloskirjautumisen yhteydessä. Kokouspaketit veloitetaan aina yhteislaskussa. Vierumäki ei laskuta yksityisiä henkilöitä.

Vierumäki voi tarvittaessa tehdä koko- tai osaennakkolaskun varauksesta. Jos sovittua koko- tai osaennakkolaskua ei makseta eräpäivään mennessä, Vierumäellä on oikeus perua varaus.

 1. VAHVISTETUN VARAUKSEN PERUMINEN

Varaus astuu voimaan, kun tilaaja vahvistaa varauksen joko suullisesti tai kirjallisesti Vierumäelle. Tilaajan ilmoittama vahvistus on sitova.

Tilaajalla on oikeus seuraavien peruutusehtojen puitteissa perua vahvistettu tilaisuus

a) TAULUKKO

Veloitus tilaisuuden arvosta 1–20 osallistujaa tai huonevuoro-kautta 21–50 osallistujaa tai huonevuoro-kautta 51–100 osallistujaa tai huonevuoro-kautta 101–149 osallistujaa tai huonevuoro-kautta 150–300 osallistujaa tai huonevuoro-kautta Yli 300 osallistujaa tai huonevuoro-kautta
Vahvistettujen varausten peruuntumisesta veloitamme toimisto- ja käsittelykulut. 75 € 75 € 150 € 150 € 300 € 300 €
Ei veloitusta 14 vrk ennen tilaisuutta 30 vrk ennen tilaisuutta 60 vrk ennen tilaisuutta 90 vrk ennen tilaisuutta 120 vrk ennen tilaisuutta 180 vrk ennen tilaisuutta
50 % 13–7 vrk 29–14 vrk 59–30 vrk 89–60 vrk 119–90 vrk 179–120 vrk
75 % 6–3 vrk 13–7 vrk 29–14 vrk 59–30 vrk 89–60 vrk 119–90 vrk
100 % alle 3 vrk alle 7 vrk alle 14 vrk alle 30 vrk alle 60 vrk alle 90 vrk

 Esimerkki:

 • Osallistuja = Ryhmä- tai kokousvaraukseen osallistuva henkilö
 • Huonevuorokausi = Majoitusvarauksen huonevuorokausimäärä. Varaat 50 hengen kokouksen kolmeksi päiväksi sekä 50 hotellihuonetta 3 yöksi. -> Huonevuorokausia kertyy yhteensä 150 joten ehdot 150-300 sarakkeen mukaisesti.

b) MAJOITUSKIINTIÖT

Veloitus kiintiön arvosta 1–14 huonetta 15–29 huonetta 30–49 huonetta 50+ huonetta
Ei veloitusta 14 vrk ennen 30 vrk ennen 60 vrk ennen 90 vrk ennen
50 %  13–7 vrk 29–14 vrk 59–30 vrk 89–60 vrk
100 % alle 7 vrk alle 14 vrk alle 30 vrk alle 60 vrk
 1. TILAISUUDEN OHJELMA JA NIMILISTA

Pyydämme lähettämään ryhmän tarkan ohjelman ja nimilistan huonejakoineen viimeistään (2) viikkoa ennen ryhmän saapumispäivää seuraavin tiedoin:

 • Ryhmän nimi sekä tulo- ja lähtöpäivä
 • Ryhmänjohtaja
 • Arvioitu saapumisaika
 • Mahdolliset ruokailuajat ja erikoisruokavaliot
 1. ASIAKKAAN VASTUU

Vierumäki ei vastaa esineistä, joita säilytetään Vierumäen tiloissa tai sen alueella tai unohtuvat sinne. Asiakas vastaa itse alueelle tuomistaan irtaimesta omaisuudesta.

Tilaaja on velvollinen suojelemaan vahingoilta vuokraamiaan tiloja ja kalusteita. Tilaaja vastaa kaikista vahingoista, joita tilaajan laitteet, henkilökunta, vieraat, esiintyjät tai varauksen osanottajat aiheuttavat kiinteistölle tai hotellin irtaimelle omaisuudelle. Tilaaja vastaa Vierumäelle tuomistaan laitteista ja irtaimesta omaisuudesta. Tilaaja sitoutuu noudattamaan hotellin henkilökunnan ohjeita talon, sekä kalusteiden ja laitteiden käyttöä koskevissa asioissa.  Tilaaja vastaa varauksesta kokonaisuudessaan.

 1. VIERUMÄEN VASTUU

Vierumäki ei ole vastuussa välillisistä vahingoista eikä Asiakkaalle sattuneista loukkaantumisista vierailun aikana tapahtuneissa aktiviteeteissa, ellei loukkaantuminen johdu selkeästä puutteesta Vierumäen yleisessä turvallisuudessa. Vierumäki ei myöskään vakuuta asiakasta hänen vierailunsa ajaksi, vaan asiakas on itse vastuussa vakuutuksistaan.

 1. FORCE MAJEURE

Vierumäki ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

Vierumäki Yhtiöt:

 • Vierumäki Sports Oy
 • Suomen Urheiluopiston kannatusosakeyhtiö Oy
 • Vierumäki Infra Oy