Varaus- ja peruutusehdot Yksityisasiakkaat

YKSITYISASIAKKAIDEN VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT 21.2.2020 ALKAEN

Koronatilanteet

Mikäli Aluehallintovirastola ei ole tullut virallista kieltoa liittyen varaukseenne, niin noudatamme normaaleja peruutusehtojamme.

Vierumäki Yhtiöt, jäljempänä Vierumäki

Seuraavat varaus- ja peruutusehdot ovat voimassa varatessasi, ostaessasi tai tilatessasi palveluita yksityisasiakkaana ja tuotteita Vierumäki Yhtiöltä. Yksityisasiakkaan peruutusehtoja sovelletaan samaan perheeseen kuuluvien henkilöiden osalta. Näitä varaus- ja peruutusehtoja sovelletaan 21.2.2020 alkaen, ellei tarjouksessa toisin mainita.

  1. VARAUS JA VAHVISTAMINEN

Varauksen yhteydessä tulee asiakkaan ilmoittaa nimi, asuinosoite, saapumis- ja lähtöajankohta sekä maksutapa. Varaus sitoo Vierumäkeä, kun se on vahvistettu suullisesti, kirjallisesti tai esimerkiksi sähköpostitse ja kun asiakas on saanut siitä vahvistusnumeron.

Varaus vahvistetaan luottokorttinne numero- ja voimassaolotiedoilla.

  1. SAAPUMINEN JA LÄHTEMINEN

Huone on käytettävissäsi tulopäivänä klo 16 alkaen ja se on luovutettava lähtöpäivänä klo 12 mennessä. Vierumäellä voi olla tästä poikkeavia tulo- ja lähtöaikoja. Jos muuta ei ole sovittu varauksen yhteydessä tai valittuun hintaan tai varausajankohtaan ei liity muita ehtoja huonetta pidetään varattuna asiakkaalle klo 18 saakka varaukseen merkittynä saapumispäivänä.

Jos asiakas saapuu tätä myöhemmin, on asiakkaan vahvistettava myöhäinen tuloaika luottokortilla. Muussa tapauksessa Vierumäki voi myydä huoneen edelleen. Jos saavut Vierumäelle sen tuloaikoja noudattaen, mutta varattua huonetta ei ole vapaana, hotellin on ilman lisäkustannuksia hankittava lähin mahdollinen vastaavan tasoinen majoitus.

3. VARAUSTAKUU
Varauksen varmistamiseen voidaan käyttää kansainvälistä luottokorttia. Vierumäki pitää majoitusta varattuna klo 18 jälkeenkin, ilman että sinun erikseen tarvitsee ilmoittaa myöhäisestä saapumisesta. Tätä varten Vierumäki tarvitsee sinulta seuraavat tiedot: nimesi, kortin numeron ja voimassaoloajan, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Vierumäki voi pyytää nämä tiedot kirjallisesti tai suullisesti.

4. PERUUTUS JA SAAPUMATTA JÄTTÄMINEN
Asiakas voi peruttaa yksittäisen huonevarauksen kustannuksitta viimeistään klo 18:00 mennessä varausta edeltävänä päivänä. Mikäli asiakas jää saapumatta on Vierumäellä oikeus veloittaa häneltä majoituksen osalta yhden vuorokauden hinta. Mikäli varaukseen liittyy muitakin tuotteita tai palveluita, noudatetaan alla kuvattuja varauksen peruutusehtoja kokonaisuudessaan myös huonevarauksen osalta.

Peruutus tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen vapaa-ajanmyynti@vierumaki.fi. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Vierumäelle.

Veloitus tilauksen arvosta 1-5 osallistujaa tai huonevuorokautta
Vahvistettujen varausten peruuntumisesta veloitamme toimisto- ja käsittelykulut. 20 €
Ei veloitusta 14 vrk
50 % 7 vrk
75 % 5 vrk
100 % 2 vrk

Jos asiakas jättää saapumatta, Vierumäellä on oikeus veloittaa korvauksena sinulta yhden vuorokauden hinta veroineen sekä muut mahdolliset varaukseen liittyvät lisäpalvelut.

Mikäli Vierumäelle on aiheutunut kustannuksia asiakkaan tilaamista palveluista tai järjestelyistä, kuten esimerkiksi tilavaraukset, henkilöstökulut, juhlakoristelut, esitystekniikka, muiden tilaukseen tarvittavien tilojen varaaminen, varautuminen erityisruokavalioihin tai mikä tahansa kolmannelta osapuolelta tilattu palvelu jne. on Vierumäki oikeutettu veloittamaan asiakkaalta niistä aiheutuneet kulut, riippumatta siitä onko varaus peruttu tai muutettu peruutusehtojen puitteissa.

  1. VARAUKSEN SIIRTÄMINEN

Varausta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle ilman Vierumäen hyväksymistä.

  1. LEMMIKKIELÄIMET

Toimittaja Vierumäki sallii lemmikkieläinten tuomisen erikseen määriteltyihin majoitustiloihin. Lemmikkieläimen tuomisesta majoitustiloihin on sovittava aina erikseen varausvaiheessa. Lemmikin tuomisesta majoitustiloihin veloitamme hinnaston mukaisen lisämaksun.

  1. MAKSUEHDOT JA LASKUTUS

Hyväksytyt maksutavat ovat käteinen, luottokortti tai pankkikortti.

  1. ASIAKKAAN VASTUU

Vierumäki ei vastaa esineistä, joita säilytetään Vierumäen tiloissa tai sen alueella tai unohtuvat sinne. Asiakas vastaa itse tuomistaan alueelle irtaimesta omaisuudesta.

Vierumäki suosittelee asiakkailleen matkavakuutusta mahdollisia poikkeustilanteita ja -tapauksia varten, koska Vierumäellä ei ole velvollisuutta hyväksyä peruutusta ilman peruutuskuluja esim. lääkärintodistuksen tai muun vastaavan perusteella.

Vierailunsa aikana Asiakas on vastuussa kaikesta toiminnastaan Toimittajan Vierumäen tiloissa ja sen alueella. Asiakas on velvollinen korvaamaan ympäristölle, kiinteistölle tai irtaimelle aiheuttamansa vahingot täydessä laajuudessaan. Korvausvelvollisuus koskee myös lisäsiivousta, mikä on aiheutunut Asiakkaan huolimattomasta tai väärästä toiminnasta.

  1. ASIAKKAAN ESIINTYMINEN VIERUMÄEN TILOISSA

Asiakas on velvollinen noudattamaan hyviä tapoja ja ottamaan huomioon Vierumäen yleiset järjestyssäännöt. Asiakkaan vakavasti rikkoessa näitä sääntöjä, on Vierumäki oikeutettu välittömästi perumaan asiakkaan varaus ja poistamaan asiakas toimitiloistaan. Asiakkaan on tällöin kuitenkin maksettava majoituksensa ja kaikkien tilaamiensa tuotteiden ja palveluiden hinta kokonaisuudessaan, eikä hän voi vaatia maksujen palauttamista.

  1. VIERUMÄEN VASTUU

Vierumäki ei ole vastuussa välillisistä vahingoista eikä Asiakkaalle sattuneista loukkaantumisista vierailun aikana tapahtuneissa aktiviteeteissa, ellei loukkaantuminen johdu selkeästä puutteesta Vierumäen yleisessä turvallisuudessa. Vierumäki ei myöskään vakuuta asiakasta hänen vierailunsa ajaksi, vaan asiakas on itse vastuussa vakuutuksistaan.

  1. FORCE MAJEURE

Vierumäki ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.