Ehdot ja säännöt

Vierumäki Friends –etuasiakasohjelman ehdot

Voimassa 1.12.2018 alkaen

Vierumäki Friends on Vierumäki Country Club Oy:n (jäljempänä “Vierumäki”) kuluttaja-asiakkailleen suuntaama etuohjelma, jonka kautta ohjelmaan liittyneet asiakkaat voivat hyödyntää vain etuasiakkaille kohdennettuja erityisetuja ja – palveluita.

Näitä ehtoja sovelletaan asiakkaan ja Vierumäen väliseen Vierumäki Friends-etuasiakkuutta koskevaan sopimussuhteeseen. Liittymällä etuasiakkaaksi asiakas hyväksyy nämä ehdot.

Näiden ehtojen lisäksi etuasiakkaan ja Vierumäen välillä sovelletaan Vierumäen mobiilisovelluksen käyttöehtoja ja mahdollisesti muita Vierumäen palveluihin liittyviä ehtoja, kuten verkkokaupan sopimusehtoja. Mikäli näiden ehtojen ja muiden ehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan etuasiakkuuteen ensisijaisesti näitä ehtoja. Etuasiakkuuteen liittyvien palvelujen tai niiden joidenkin osien käyttäminen voi edellyttää asiakkaalta näihin palveluihin liittyvien erityisehtojen hyväksymistä ja noudattamista.

Liittyminen ja etuasiakaskortti

 • Vierumäki Friends- etuasiakkaaksi voi liittyä kuka tahansa 18-vuotta täyttänyt yksityishenkilö Vierumäen verkkosivustolla osoitteessa vierumaki.fi/vierumakifriends tai lataamalla Vierumäen mobiilisovelluksen AppStore- tai GooglePlay-sovelluskaupoista.
 • Liittymisen hyväksyminen edellyttää, että asiakas on antanut liittymisen yhteydessä kysytyt tiedot oikeina ja ajantasaisina. Vierumäki pidättää oikeuden hyväksyä tai olla hyväksymättä liittymisen.
 • Etuasiakkaaksi liittyminen on maksutonta ja etuasiakkuus on voimassa toistaiseksi.
 • Vierumäki Friends etuasiakkuuden ensisijaisena tunnisteena toimii mobiilisovelluksesta löytyvä henkilökohtainen, numeroitu sähköinen etuasiakaskortti. Sähköisen etuasiakaskortti toimii etuasiakkuuden tunnistamisvälineenä Vierumäen eri palvelupisteissä.

 Vierumäki Friends edut ja etuasiakasviestintä

 • Etuasiakkuuteen sisältyy pysyviä ja vaihtuvia etuja. Edut voivat olla mm. alennuksia majoituksesta tai erilaisista liikuntapalveluista, juoma- ja ruokaetuja ravintoloissa tai etuasiakkaille suunnattuja erityispalveluja ja asiakastapahtumia.
 • Vierumäki Friends edut ovat henkilökohtaisia, eikä niiden käyttöoikeutta voi luovuttaa toiselle henkilölle.
 • Etuasiakkuuteen liittyvä viestintä tapahtuu pääasiallisesti mobiilisovelluksen, sähköpostin ja verkkopalvelun välityksellä. Hyväksymällä etuasiakasohjelman ehdot, asiakas hyväksyy sähköisen etuasiakasviestinnän.

 Asiakastiedot ja henkilötietojen käsittely

 • Etuasiakkaan hakemuksessaan ilmoittamat tiedot ja etuasiakaskortin käytöstä kertyvät ostotiedot tallennetaan Vierumäen asiakasrekisteriin. Tietojen tallentamisen tarkoituksena on mahdollisimman hyvä asiakassuhteen hoitaminen ja suoramarkkinoinnin kohdentaminen.
 • Etuasiakkaan ostotapahtumatiedot tallennetaan asiakasrekisteriin ostopaikka-, loppusumma-, tuoteryhmä- ja tuotetasolla.
 • Vierumäki käsittelee etuasiakkaan henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Tietoja henkilötietojen käsittelystä ja asiakkaan oikeuksista on Vierumäen tietosuojaselosteessa.

Muut ehdot

 • Asiakas voi lopettaa Vierumäki Friends-etuasiakkuutensa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Vierumäen etuasiakaspalveluun vierumakifriends@vierumaki.fi.
 • Vierumäki Friends -mobiilisovelluksen poistaminen ei katkaise jäsenyyttä etuasiakasohjelmaan
 • Vierumäen on oikeus irtisanoa Vierumäki Friends -etuasiakkuus siinä tapauksessa, että asiakas ei noudata edellä mainittuja sääntöjä. Irtisanominen tapahtuu lähettämällä asiakkaalle kirjallinen irtisanomisilmoitus.
 • Vierumäki pidättää muuttaa Vierumäki Friends etuohjelman ehtoja. Olennaisista muutoksista ehtoihin ilmoitetaan viimeistään yksi (1) kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Ilmoitus katsotaan asianmukaisesti annetuksi kun se on lähetetty asiakkaan sähköpostiin ja se on luettavissa Vierumäen verkkosivustolla.