Yläkoululeiritys

Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelmaa. Yläkouluvalmennus on suunnattu 7–9-luokkalaisille tavoitteellisesti urheiluun suuntautuneille nuorille. Haku yläkoululeiritykseen lukuvuodelle 2017-2018 avoinna!

Valmennus toteutetaan yhdessä lajiliittojen sekä yhteistyöseurojen kanssa. Leirityksen yhteistyössä toimii Päijät-Hämeen Urheiluakatemia.  Yhteistyöverkoston keskeisimpiä tehtäviä on huippu-urheilijoiden ja huipulle pyrkivien urheilijoiden valmennuksen tukeminen ja tehostaminen sekä urheilijoiden opiskelun tukeminen.

Suomen Urheiluopisto tarjoaa erinomaiset olosuhteet päivittäiselle harjoittelulle, laadukkaat valmennuksen tukipalvelut sekä monipuolista tukea opintojen suunnitteluun ja toteutukseen.

Ilo – Innostus – Intohimo

Leirityksessä yhdistetään tavoitteellinen koulunkäynti tasapainoiseen elämäntapaan ja harjoitteluun. Toimintaa on toteuttamassa eri tahojen ammattilaisverkosto, jonka päätehtävä on tarjota kokonaisvaltaisesti tukea nuoren urheilijan arkipäivään.

Tarkoituksena on tukea nuoren ympärillä olevaa tukiverkostoa, eli kehitystyötä tehdään urheilijan lisäksi yhteistyössä myös kodin, koulun ja seuran kanssa.

Painopisteinä leiritysjärjestelmässä ovat koulu ja opiskelu, elämäntaidot sekä urheilullinen kehittyminen.

Leirin jokaisena päivänä on varattu reilusti aikaa koulutehtävien tekemiseen. Samalla nuorta kasvatetaan jo yläkouluiässä itsenäiseen opiskeluun ja vastuun ottamiseen myös opiskelujen osalta. Tällä halutaan valmistaa nuoria 2. asteen opintoihin ja mahdollisesti hakeutumiseen 2. asteen urheiluakatemiatoimintaan. Tiivis yhteistyö koulujen kanssa mahdollistaa sen, etteivät opiskelut pääse kärsimään leiritysten takia. Leirille osallistumisen ehdoton edellytys on opiskelujen hoitaminen laadukkaasti.

Elämäntaidot ovat toinen isompi sisältökokonaisuus. Psyykkinen valmennus, ravinto, uni ja lepo ovat urheilun näkökulmasta erittäin tärkeitä osa-alueita. Myös ns. arjen hallintaa kehitetään systemaattisesti leirityksen aikana. Valtakunnallisen yhteistyön ansiosta leirityksessä on käytettävissä Suomalainen huippuosaajien verkosto myös elämäntaitojen opettamisessa.

Urheilullisen puolen kehittäminen jakautuu monipuoliseen liikkumistaitojen kehittämiseen sekä lajiharjoitteluun. Motoriset perustaidot ja fyysiset ominaisuudet ovat kehityskohteita kaikkien lajien urheilijoiden kanssa. Lajitaitojen harjoittelusta vastaavat puolestaan eri lajien ammattivalmentajat.

Akrobatiavoimistelu

Hakukelpoisuus lukuvuodelle 2017-2018
Yläkoululaisille (-02 – -04 –syntyneille) akrobatiavoimistelun tai pariakrobatian tavoitteellisille harrastajille. Ryhmään valitaan 20 urheilijaa. Hakuaika päättyy 31.5.2017.

Yhden leirin hinta 260€.

Leiriajankohdat:

 1. leiri 24.-27.09.2017
 2. leiri 28.-31.01.2018
 3. leiri 3. 15.-18.4.2018

Lajin koordinaattorina toimii Sanna Heikkilä, joka toimii akrobatiavoimistelun Oto-lajipäällikkönä Suomen Voimisteluliitossa. Yläkoululeirityksen lajisisällöt ovat voimisteluliiton valmennuslinjan mukaista toimintaa.

Leirinsisältö:

 • Yksilöllinen kehittyminen
 • Erityisharjoitteet: Base, Middle, Top
 • Tutustuminen oman lajin ja muiden lajien urheilijoiden kanssa
 • Harjoitteleminen huippuolosuhteissa
 • Oheisharjoittelu, esimerkiksi liikkuvuus ja voimaharjoittelu
 • Elämäntapa- ja urheilijataitojen kehittäminen, taito kasvaa urheilijaksi
 • Autetaan urheilijaa tavoitteiden asettamisessa, rima korkealle, mitä vaaditaan

Yhteyshenkilö:
Sanna Heikkilä
Akrobatiavoimistelun Oto-lajivastaava, Suomen Voimisteluliitto ry
puh. 050 3708519
akrobatia@voimistelu.fi

Salibandy

Hakukelpoisuus lukuvuodelle 2017-2018
Yläkoululainen 7. ja 8. lk tytöt ja pojat (2004 ja 2003 syntyneet. Koulumenestys ja elämänhallintataidot kunnossa. Hakijan tulee olla motivoitunut ja innostunut urheilijana kehittymiseen. Hakijalla tulee olla suoritettuna sisupunnerrus, PIIP-testi / Cooper-testi ja nopeustesti (30m paikaltaan). Hakija omaa riittävät lajitaidot.

Leirille valitaan 60 pelaajaa hakemusten mukaan. Hakuaika päättyy 26.5.2017. Yhden leirin hinta 195€ lukuvuoden hinta 585€. Rehtorina toimii Keijo Matilainen.

Leiriajankohdat:

 1. leiri 8.-12.10.2017
 2. leiri 14.-17.01.2018
 3. leiri 15.-18.04.2018

Leirin sisältö:

 • Urheilullinen kehittyminen (lajitaidot, ominaisuudet)
 • Tutustuminen oman lajin ja muiden lajien urheilijoiden kanssa
 • Yksilöllisestä tukemista lajitaitoihin ja fyysisten ominaisuuksien kehittämiseen
 • Oheisharjoittelu taitojen opettamista (esim. liikkuvuus, kimmoisuus/nopeus)
 • Elämäntapa- ja urheilijataitojen kehittämistä
 • Autetaan urheilijaa henkilökohtaisen pelaajapolun rakentamisessa

Leirille otetaan maksimissaan 18+2 (7.lk.) 18+2 (8.lk.) pojat, 15+2 (7lk.), 15+2 (8lk.) tytöt pelaajaa.

Leirien tiistai-iltaisin Keken vetämät demoharjoitukset, alueen ikäluokkavalmentajien tapaamiset (2. ja 3.leirillä) esim. klo 18.30-20.30.

Yhteyshenkilö
Keijo Matilainen
, Salibandyn yläkoululeirityksen rehtori
puh. 050 587 8888

Painonnosto

Hakukelpoisuus lukuvuodelle 2017-2018
Yläkoululainen 7. – 9. lk tytöt ja pojat (2002 – 2004 syntyneet). Hakijalla koulumenestys ja elämänhallintataidot kunnossa. Hakijan tulee olle motivoitunut ja innostunut urheilijana kehittymiseen. Hakija omaa painonnoston C-kilpailulisenssin sekä riittävät lajitaidot.

Leirille valitaan 16 urheilijaa hakemusten mukaan. Hakuaika päättyy 31.5.2017. Yhden leirin hinta 260€ lukuvuoden hinta 1040€. Lajivastaavana toimii Jarno Tiainen. Lajivalmentajana toimii Mirva Salmi.

Leiriajankohdat:

 1. leiri 1.-5.10.2017
 2. leiri 3.-7.12.2017
 3. leiri 21.-25.01.2018
 4. leiri 22.-26.04.2018

Leirin sisältö:

 • Urheilullinen kehittyminen (lajitaidot, voimaharjoittelu, fyysiset ominaisuudet, motoriset perustaidot)
 • Tutustuminen oman lajin ja muiden lajien urheilijoiden kanssa
 • Yksilöllistä tukemista lajitaitoihin ja fyysisten ominaisuuksien kehittämiseen
 • Oheisharjoittelu taitojen opettamista (esim. liikkuvuus, kimmoisuus/nopeus)
 • Elämäntapa- ja urheilijataitojen kehittämistä
 • Autetaan urheilijaa henkilökohtaisen urheilijapolun rakentamisessa seuraaviin opintoasteisiin

Yhteyshenkilö
Jarno Tiainen
, nuoriso- ja koulutuspäällikkö
Suomen Painonnostoliitto ry
Puh. 050 4680068
jarno.tiainen@painonnosto.fi

Golf

Hakukelpoisuus lukuvuodelle 2017-2018
Toimintaan haetaan tavoitteellisesti ja kilpailullisesti aktiivisia golfia harrastavia 7.-9.luokkalaisia tyttöjä ja poikia. Pääsyvaatimuksena vähintään Future-tour / Junior Challenge Tour.

7. luokkalaisilla HCP-raja 16, 8. luokkalaisila HCP-raja 12, 9. luokkalaisilla HCP-raja 8. Leiritykseen otetaan maksimissaan 25 golfaria (per ryhmä), hakuaika päättyy 31.8.2017. Yhden leirin hinta 195€ (7lk. ryhmä, 3vrk); 260€ (8.-9.lk., 4vrk)

Leiriajankohdat 7. lk. ryhmä:

 1. leiri 8.-11.10.2017
 2. leiri 28.-31.01.2018
 3. leiri 3. 14.-17.5.2018

Leiriajankohdat, 8.-9. lk. ryhmä:

 1. leiri 1.-5.10.2017
 2. leiri 2. 21.-25.01.2018
 3. leiri 3. 18.-22.3.2018
 4. leiri 4. 7.-11.5.2018

Lukuvuoden 2016-2017 viimeinen leiri 19.-23.03.2017.

Leirin sisältö:

 • Yksilöllinen lajiosaaminen, golf fundamentals, kilpailuanalyysi, harjoittelun suunnitelmallisuus ja laatu
 • Jokaisella urheilijalla oikeus kummivalmentajaan, joka on yhteydessä leirien välillä kuin myös aikana
 • Monipuolinen taitavuus ja nopeusominaisuudet
 • Oheisharjoittelu  (esim. saliharjoittelu, nostotekniikat)
 • Elämäntapa- ja urheilijataitojen kehittäminen
 • Autetaan urheilijaa tavoitteiden asettamisessa, rima korkealle, mitä vaaditaan

Yhteyshenkilö
Juha Skyttä
Liittovalmentaja – Suomen Golfliitto
puh. 040 733 0294
juha.skytta@golf.

Uinti

Hakukelpoisuus lukuvuodelle 2017-2018
Yläkoululainen – tavoitteellisesti uintia harrastavia. Maksimi 25 uimaria, hakuaika päättyy 31.5.2017. Yhden leirin hinta 260€ lukuvuoden hinta 1080€.

Leiriajankohdat:

 1. leiri 1.-5.10.2017
 2. leiri 21.-25.01.2018
 3. leiri 11.-15.3.2018
 4. leiri 22.-26.4.2018

Leirin sisältö:

 • Yksilöllinen tekniikkaseuranta (vedenalaiset kuvaukset)
 • Jokaisella urheilijalla oikeus kummivalmentajaan, joka on yhteydessä leirien välillä kuin myös aikana
 • Erikoistarpeiden huomiointia (pitkän matkan uimari, rintauimari, jne…)
 • Oheisharjoittelu ja fysiikkavalmennus (liikkuvuus, kehonhallinta, voimaharjoittelu jne.)
 • Elämäntapa- ja urheilijataitojen kehittäminen
 • Autetaan urheilijaa tavoitteiden asettamisessa, rima korkealle, mitä vaaditaan

Yhteyshenkilö:
Tatu Peltonen
Lajivastaava – Uinti
Puh. 0400 453 086
tatu.peltonen@vierumaki.fi

Voimistelu (TeamGym)

Hakukelpoisuus lukuvuodelle 2017-2018
Yläkoululainen (-02 – -04 –syntyneet) Team Gymin A-lisenssin omaava. Ryhmään valitaan 20 urheilijaa per ryhmä. Pisteytyskriteeristö löytyy linkeistä. Kirjoita myös vapaamuotoinen essee aiheella ”Minä TeamGym voimistelijana”. Tekstin pituus maksimissaan 2 sivua. Palauta essee liitetiedostona hakulomakkeen yhteydessä.

Hakuaika päättyy 31.5.20017.

Yhden leirin hinta 195€ (7lk. ryhmä, 3vrk) 260€ (8.-9.lk., 4vrk)

Leiriajankohdat, 7. lk. ryhmä:

 1. leiri 8.-11.10.2017
 2. leiri 14.-17.01.2018
 3. leiri 13.-16.5.2018

Leiriajankohdat, 8.-9. lk. ryhmä:

 1. leiri 1.-5.10.2017
 2. leiri 3.-7.12.2017
 3. leiri 21.-25.1.2018
 4. leiri 6.-10.5.2018

Yläkoululeirityksen lajisisällöt ovat voimisteluliiton valmennuslinjan mukaista toimintaa.

Leirin sisältö:

 • Yksilöllinen kehittyminen voimistelijana
 • Tutustuminen oman lajin ja muiden lajien urheilijoiden kanssa
 • Harjoitteleminen huippuolosuhteissa
 • Jokaisella urheilijalla oikeus kummivalmentajaan, joka on yhteydessä leirien välillä kuin myös aikana
 • Oheisharjoittelu, esimerkiksi keskivartalonhallintaa, jalkojen linjaukset (pakaroiden hallinta)
 • Elämäntapa- ja urheilijataitojen kehittäminen, taito kasvaa urheilijaksi
 • Autetaan urheilijaa tavoitteiden asettamisessa, rima korkealle, mitä vaaditaan

Yhteyshenkilö:
Kia Järvinen
Liittovalmentaja – Suomen Voimisteluliitto / Viipurin Reipas
vire.kia@gmail.com

050 349 7392

Taitoluistelu

Lukuvuodeksi 2017-2018 toimintaan haetaan tavoitteellisesti taitoluistelua harrastavia 7.-9. luokkalaisia (-02 – -04 ikäluokat). Hinta 65€/hlö/vrk. Sisältää valmennuksen, majoituksen ja ruokailut (aamupala, lounas, päivällinen, iltapala). Haku päättyy 31.5.2017 mennessä.

7 lk. (2004 synt.) hakukriteerit:

 • kilpailusarja debytantit tai SM noviisit
  • minimipisteet debytanttien vapaaohjelmasta 48 (ilman mahdollisia bonuksia)
  • minimipisteet SM noviisien vapaaohjelmasta 50 (ilman mahdollisia bonuksia)
 • hyväksytään STLL valintakilpailut, loppukilpailut ja ISU kilpailut

8.-9. lk (2003-2002 synt.) hakukriteerit:

 • kilpailusarja SM-noviisit tai SM-juniorit
 • 2A tai 3H suoritettuna kilpailussa kaudella 2016-2017 (elementin GOE vähintään -1)
 • Minimipisterajat suoritettuna kilpailuissa kaudella 2016-2017.
  • SM noviisisarjassa tytöt 85 (ilman bonuksia)
  • SM noviisisarjassa pojat 85 (ilman bonuksia)
  • SM juniorisarjassa tytöt 95
  • SM juniorisarjassa pojat 100
 • hyväksytään STLL valintakilpailut, loppukilpailut ja ISU kilpailut

Leiriajankohdat 7.lk. ryhmä

 • 8.-11.10.2017
 • 15.-18.1.2018 (ma-to)
 • 15.-18.4.2018.
 • Leirit alkavat sunnuntaisin klo 12.00 ja päättyvät keskiviikkoisin 17.30 ellei toisin mainittu ohjelmassa

Leiriajankohdat 8-9. lk. ryhmä

 • 1.-5.10.2017
 • 3.-7.12.2017
 • 21.-25.1.2018
 • 22.-26.4.2018
 • Leirit alkavat sunnuntaisin klo 12.00 ja päättyvät torstaisin 17.30 ellei toisin mainittu ohjelmassa

Painopisteet leiritoiminnassa

 • Urheilullinen kehittyminen (lajitaidot, ominaisuudet). Lajivalmennuksesta vastaa taitoluistelun Nuorten Olympiavalmentaja Nuriya Pirogova.
 • Koulu / opiskelu (jokaisena leiripäivänä tehdään koulusta saatuja tehtäviä)
 • Elämänhallintataidot (arjenhallinta, psyykkinen, ravinto)

Yhteyshenkilö:
Satu Niittynen
Valmennuspäällikkö
Suomen Taitoluisteluliitto ry
040 5229383
satu.niittynen@stll.fi

Muut lajit

Mikäli Vierumäen yläkoululeiritys kiinnostaa muiden lajien joukkueita, seuroja tai lajiliittoja, voitte olla suoraan yhteydessä yläkoululeirityksen koordinaattoriin.