Siirry sisältöön

Suomen Urheiluopistolle Erasmus+ akkreditointi

Suomen Urheiluopistolle myönnetty Erasmus+ akkreditointi

Suomen Urheiluopistolle Erasmus+ akkreditointi

Vierumäki 16.6.2021

Suomen Urheiluopistolle myönnetty Erasmus+ akkreditointi


25.2.2021 KLO 9:51 VIERUMÄKI

Hyviä uutisia kansainväliseltä sektorilta!
Opetushallitus on 1.3.2021 alkaen myöntänyt Suomen Urheiluopistolle Erasmus+ akkreditoinnin. Suomen Urheiluopisto valmisteli hakua viime syksynä ja hyväksytty päätös saatiin helmikuussa 2021. Akkreditointi mahdollistaa suunnitelmallisen ja strategisen kansainvälisen liikkuvuuden uudella Erasmus+ -ohjelmakaudella 2021-2027.

Akkreditointi mahdollistaa säännöllisen vuosittaisen Erasmus -rahoituksen ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuteen akkreditoinnissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Akkreditointi on osoitus organisaation sitoutumisesta Erasmus-ohjelman laatustandardeihin. Tulevassa Erasmus+ ohjelmakaudessa korostuvat seuraavat neljä teemaa; inkluusio, kestävä kehitys, digitalisaatio sekä eurooppalaisten arvojen tukeminen. Erityisesti osallisuus ja monimuotoisuus ovat tärkeitä teemoja Suomen Urheiluopistolle, sillä tarkoitus on tarjota mahdollisuus kansainvälistymiseen kaikille halukkaille, niin opiskelijoille kuin opetushenkilöstöllekin.

Matkalla huipulle

Akkreditointihakemuksessa Suomen Urheiluopisto esitti viisi tavoitetta tulevalle ohjelmakaudelle;

• Kansainvälisen oppilaitosverkoston muodostaminen kv-liikkuvuuden mahdollistamiseksi
• Kansainvälisen työelämä- ja yritysverkoston muodostaminen kv- liikkuvuuden mahdollistamiseksi
• Opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen ja tukeminen kansainvälisillä yhteistyöprojekteilla sekä opettajavaihdoilla
• Opiskelijaliikkuvuuksien mahdollistaminen osaksi opintokokonaisuuksia, riippumatta opiskelijoiden taustoista tai sosio-ekonomisista asemista
• Suomen Urheiluopiston valmentajan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon kehittäminen tukemaan kansainvälisiä valmennusstandardeja.
Esitetyt tavoitteet tukevat Vierumäki-yhtiöiden kesällä 2020 esitettyä strategiaa, jonka vision mukaan Suomen Urheiluopisto on kansallisesti johtava ja kansainvälisesti uskottava liikunta-alan toimija. Kansainvälisyys nähdään läpileikkaavana asiana kaikissa toiminnoissa ja tarkoitus olisi sisällyttää se organisaation jokapäiväiseen arkeen.
Erasmus+ akkreditoinnin myötä Suomen Urheiluopiston opiskelijoilla ja henkilöstöllä on entistä paremmat mahdollisuudet osallistua kansainväliseen toimintaan, hankkeisiin sekä liikkuvuusjaksoille. Kansainvälisyys lisää olennaisesti opiskelijoiden itsenäistymistä, oma-aloitteisuutta, kielitaitoa sekä verkostoitumista, jotka ovat OPH:n laatiman tulevaisuuden osaamistarvekartoituksen (OPH, 2020) mukaan olennaisia työelämätaitoja liikunta-alalla. Henkilöstölle kv-jaksot mahdollistavat mm. ammatillisen vertaisoppimisen ja kehittymisen, verkostoitumisen sekä kokemukset kumppanioppilaitoksessa.

Lisätietoja Erasmus+ akkreditoinnista sekä kansainvälisistä yhteistyömahdollisuuksista:
Emilia Rantanen
Kv-koordinaattori
emilia.rantanen@vierumaki.fi
vierumaki.fi/suomen-urheiluopisto